Main Menu
User Menu
Reklama

13. horská divize Waffen-SS Handschar (chorvatská č.1) [1944-1945]

13th Waffen-SS Mountain Division Handschar (Croatian No. 1) / 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1)

     
Název:
Name:
13. horská divize Waffen-SS Handschar (chorvatská č.1)
Originální název:
Original Name:
13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
13. chorvatská dobrovolnická horská divize SS
Datum zániku:
Disbanded:
07.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.05.1944-DD.06.1944 Velitelství Srem
DD.06.1944-DD.10.1944 V. dobrovolnický horský sbor SS
DD.10.1944-DD.12.1944 XI. armádní sbor SS
DD.12.1944-08.05.1945 LXVIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.05.1944-DD.06.1944 Sauberzweig, Karl Gustav (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
DD.06.1944-08.05.1945 Hampel, Desiderius (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.05.1944-07.05.1945 Pluk horských myslivců SS 27 (chorvatský č.1)

Ručně vyplněné položky:
15.05.1945-08.05.1945 Divizní jednotky SS 13 Handschar
Čestný název:
Honorary Name:
15.05.1945-08.05.1945 Handschar (Chandžar)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#468560Verze : 0
MOD
13. Waffen-Gebirgs-Division der SS Handschar (kroatische Nr. 1)
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#2587Verze : 0
MOD
Stručná historie 13. horská divize Waffen-SS Handschar (chorvatská č.1)


Divize byla označena jako chorvatská č.1 k odlišení od 23. horská divize Waffen-SS Kama, která byla označena jako chorvatská č. 2.
Rozkaz ke zřízení divize vydaný v únoru 1943 stanovil, že rekruty měli být Bosňané muslimské víry verbovaní v Chorvatsku. Proti zřízení divize se však zvedl velký odpor ze strany velitelů chorvatských ustašovců, takže místo formování muselo být přesunuto z Chorvatska do jižní Francie.


Divize, známá původně pod názvem Chorvatská dobrovolnická horská divize SS, ukončila svůj výcvik koncem ledna 1944 už jako 13. chorvatská dobrovolnická horská divize SS, a byla nasazena do boje v severní Bosně, kde bojovala až do konce září 1944. Mezitím se její název změnil na konečnou 13. horskou divizi Wafen-SS Handschar (chorvatská č. 1).


Na podzim roku 1944 se německé ozbrojené síly začaly stahovat z Balkánu a mnozí bosenští vojáci byli demobilizováni a posláni domů. Část divize, která byla v Maďarsku, vytvořila bojovou skupinu, jež bojovala v jižních provinciích této země stejně jako v ústupu bojem ukončeným mezi Blatenským jezerem a řekou Drávou. Zbytky divize, které bojovaly v Jugoslávii, se tehdy přesunuly do Maďarska a připojily k bojové skupině.
Březnová ofenziva Skupiny armád Jih, operace "Frühlingserwachen", vedená z prostoru mezi Balatonem a Drávou, nedokázala zastavit postup Rudé armády. Skupina armád Jih byla zatlačena do rakouské provincie Štýrsko a zbytky divize, které přežily tento ústup, se vzdaly na konci války ve Štýrsku Britům.Složení divize v létě až zimě 1943 bylo následující:
- Chorvatský dobrovolnický pluk horských myslivců SS 1 (štáb a čtyři prapory)
- Chorvatský dobrovolnický pluk horských myslivců SS 2 (štáb a čtyři prapory)
- Chorvatský dobrovolnický pluk horského dělostřelectva (štáb a čtyři oddíly).


Vyvstaly určité pochybnosti, zda byly zformovány také všechny následující divizní jednotky, či zda neexistovaly jen an papíře:
- Jezdecký oddíl
- Motocyklistický prapor
- Cyklistický prapor
- Tankový oddíl


Reorganizace v únoru 1944 zmenšila myslivecké pluky na tři prapory a přečíslovala je na Pluk horských myslivců SS 27 a 28. Došlo také k přečíslování divizních jednotek a služeb a byl vytvořen Výcvikový a náhradní prapor horských myslivců SS 13.zdroj: vlastní archiv ...


upravil: FiBe (2013-FEB-01)
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#979Verze : 0
MOD
Insignie
Příslušníci divize nosily na levé paži pod německou orlicí chorvatský znak a na pravé paži alpskou protěž. Na límci uniformy byl znak divize - stará turecká šavle (handžár). Muslimové mohli nosit fezy.
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#1330Verze : 0
MOD
němci přezdívali muslimům "Mujos" nebo "Muselgermanen"
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#1331Verze : 0
MOD
STRUKTURA DIVIZE


SS-Waffen Gebirgsjäger Regiment 27
SS-Waffen Gebirgsjäger Regiment 28
SS-Waffen Artillerie Regiment 13
SS-Panzerjäger Abteilung 13
SS-Aufklärungs Abteilung (mot) 13
Waffen-Gebirgs Pioneer Abteilung der SS 13
Waffen-Gebirgs Nachrichten Abteilung der SS 13
Waffen-Flak Abteilung der SS 13
SS-Nachrichten-Abteilung 13
Kroatische SS-Radfahr-Battalion
Kroatische SS-Kradschützen-Battalion
SS-Divisionsnachschubtruppen 13
Versorgungs-Regiment Stab 13
SS-Verwaltungs-Battalion 13
SS-Sanitäts-Abteilung 13
SS-Krankenkraftwagenzug
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Veterinär-Kompanie 13
SS-Feldpostamt 13
SS-Kriegsberichter-Zug 13
SS-Feldgendarmerie-Trupp 13
SS-Feldersatz-Battalion 13
SS-Kraftfahr-Lehr-Abteilung 13
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#5819Verze : 0
MOD
Operace
Jugoslávie
březen 1943 – červenec 1943
Francie
červenec 1943 – leden 1944
Německo
leden 1944 – březen 1944
Jugoslávie
březen 1944 – září 1944
Maďarsko
leden 1945 – duben 1945
Rakousko
duben 1945 – květen 1945
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#101189Verze : 0
Ještě zajímavosti:V přídělech byly kompenzovány vepřové maso a alkohol zvýšenými příděly cigaret.
Jestli se nemýlím,tak jednotka Handschar byla první,která měla vlastní duchovní (imámy a mulláhy).
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#152019Verze : 0
dvě fotky příslušníků této divize:
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#172125Verze : 0
MOD
Límcové výložky divize

Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#332377Verze : 0
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
8.-11. 1943
formovanie

D
Le Puy, neskôr Le Rozier (Francúzsko)
12. 1943
formovanie

veliteľstvo záloh - BdE

1.-3. 1944
protipartizánske operácie


Chorvátsko
4.-5. 1944
Bfh. Syrmien
2. Pz. Armee
F
Chorvátsko
6.-9. 1944
V. SS
2. Pz. Armee
F
Chorvátsko
10.-11. 1944
IX. SS
2. Pz. Armee
F
Chorvátsko
12. 1944
LXVIII.
2. Pz. Armee
F
Maďarsko
1.-4. 1945 (zvyšky divízie)
LXVIII.
2. Pz. Armee
Süd
Maďarsko
5. 1945 (zvyšky divízie)
LXVIII.
2. Pz. Armee
Ob. Südost
Korutánsko
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#340712Verze : 0
MOD
Diskuse
Pro von Feinsteina :
Máte pravdu ohledně chybějících odkazů,uvedu pouze jediný - Dějiny Chorvatska vydané v nakladatelství NLN s.r.o. roku 2007,autoři Jan Rychlík,Milan Perenčević,str.275 - 316.Na str.275 je mapa NDH,na str.307 snímek českého kulturního souboru jako příklad české účasti v partyzánském vojsku.Z tohoto podle mne fundovaného podkladu (a z řady dalších) jasně vyplývá,že Bosna tehdy byla součástí NDH,nebyla samostatným státem vlastně od 15.století až do 1992.
Takže divize SS Handžar byla určitě formována z občanů státu NDH ("Nezav.Država Hrvatska - Nezávislý stát Chorvatsko") muslimského vyznání žijících na území Bosna.Vedení NDH mělo zájem,aby divize byla nazývaná chorvatská z prestižních důvodů,ve skutečnosti do formování divize asi neměla co mluvit,její nezávislost byla velmi malá,ve skutečnosti plně závisela na Německu.


Islanďan
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#238335Verze : 0
Přiznám se že moc nechápu co má vyprávění o účasti české menšiny (včetně "kulturního souboru") u partyzánů společného s touto divizí. Čili by se měl autor pro příště vystříhat ve faktografii podobných (nesmyslných) odboček, divize byla opravdu formována z muslimů kteří byli původně dobrovolníci (cca 8000) později i odvedenci, poddůstojníci a důstojníci byli převážně reichsdeutche a volksdeutche, z části i převelení od 7. divize SS. Představa že "Vedení NDH mělo zájem,aby divize byla nazývaná chorvatská z prestižních důvodů" jen ukazuje že autor o věci ví pramálo. Vláda Chorvatska se snažila naopak v získávání lidí bránit a němci vyvinuli velmi tvrdý nátlak na tento značně nesamostatný stát (byli získáni i někteří vojáci z chorvatské armády, kteří byli muslimové). Přesun do Francie nebyl mužstvem příliš oceňován a došlo dokonce ke vzpouře asi 1000 vojáků (16.9.1943 ve Villefranche) po jejímž potlačení bylo se vzbouřenci dost tvrdě zatočeno (vůdcové postříleni, cca 250 do KL a 500 do pracovních oddílů) divize se cvičila i ve Slezsku, na Balkáně byla nasazena spolu se 7. SS divizí proti partyzánům a zřejmě se dopustila řady excesů. Jeden její prapor byl použit jako jádro 21. SS divize Skanderbeg a další pak pro vytvoření 23. SS divize Kama. V září začala vlna dezercí (údajně až 2000 mužů jen v září) a následkem toho byůli na Himlerův rozkaz nespolehliví vojáci přeřazeni k pracovním jednotkám a divize se změnila v bojovou skupinu (mimochodem v září tvořilo více než třetinu stavu německé mužstvo)


zdroj : "The Waffen SS (3) 11. to 23. division" autor Gordon Williamson, vydáno Osprey publishing ltd. ISBN 1 84176 591 0
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#238396Verze : 0
Ing.Peterka:


Za prve mozna by bylo lepsi spravne pouzit me jmeno. Nicmene k Vasemu komentari a ke komentari kolegy bitaxe.


Vas zdroj pokud si pamatuji neni primarne zameren na historii vojenstvi, ale spise celkove na dejiny Chorvatska, coz dava sice skvely prehled ohledne dejin Chorvatska nicmene ne dejin vojenskych.


Nikdo s Vami nepolemizuje ohledne toho, ze clenove divize byly v te dobe "Chorvate" a Bosnane, ale o Vasich dalsich nepodlozenych teoriich, ktere uz Cesta vyvratil.


NIcmene rad bych vsak dodal jednu dulezitou vec, ktera urcite ve Vasich moudrych knihach nebyla. Ano Bosnane v podstate svuj vlastni stat nemeli, i kdyz samozrejme vyjimky byli. Nicmene tady nam jde o Hitlerovi geopoliticke sachy (ktere jste nazval jako blbost) a jeho zamery s Bosnou a potazmo celym Balkanem. Himmler jakozto vykonavatel jeho ideji, tomu nasadil korunu s ideou napr. Velkeho Bulharska apod. Stejne s Chorvatskem a Bosnou. Jasnou intenci bylo drive ci pozdeji oddelit Bosnu a cast uzemi Srbska a cast Vojvodiny a vytvorit nezavisly Muslimsky Bosensky Stat. Tedy tato divize mela byt armadou tohoto statu, stejne tak tato divize byla Chorvatum proti vuli, protoze jednoznacne se rozchazela s jejich teoriemi ohledne muslimu, stejne tak idea nezavisleho bosenskeho statu jim byla proti vuli. Slovo chorvatsky ve jmenu divize pouze odkazuje na tehdejsi politickou situaci a dalsi podrobnosti, ktery nehodlam rozebirat v tomto prispevku.


Jeste komplexneji tato divize, jako jedna z prvnich muslimskych divizi, byla snahou zatahnout do valky muslimske obyvatele zejmena z Turecka, muslimske Araby, apod. Detaily uvedu ve svem clanku tedy dil c.3. To ze v teto divizi slouzilo take par Turku je toho jasnym dukazem.
URL : https://www.valka.cz/13-horska-divize-Waffen-SS-Handschar-chorvatska-c-1-1944-1945-t92#238434Verze : 0