Main Menu
User Menu

4. sklad leteckého týlu [1951-1955]

4th Store Air Rear

     
Název:
Name:
4. sklad leteckého týlu
Originální název:
Original Name:
4. sklad leteckého týlu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Pobočný sklad Zvolen
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
Sklad 3. letecké technické divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1951-01.11.1955 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
01.04.1951-01.11.1955 Zvolen, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.04.1951-01.09.1955 VÚ 8182 Zvolen
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/4-sklad-leteckeho-tylu-1951-1955-t92968#348089Verze : 1