Main Menu
User Menu

V. odbor (letecko-technický) Ministerstva národní obrany [1945-1950]

5th Department (Air-Technical) of Ministry of National Defence

     
Název:
Name:
V. odbor (letecko-technický) Ministerstva národní obrany
Originální název:
Original Name:
V. odbor (letecko-technický) Ministerstva národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1946-15.08.1950 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.09.1946-15.08.1950 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.09.1946-25.10.1946 Kubita, Alois (Plukovník)
25.10.1946-DD.05.1947 Kubita, Alois (Brigádní generál)
DD.12.1947-DD.07.1948 Mareš, Karel (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archív Praha, poválečná skupina, fond Ministerstvo národní obrany
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-letecko-technicky-Ministerstva-narodni-obrany-1945-1950-t92661#420678Verze : 2
MOD