Main Menu
User Menu

II. letecký okruh [1947-1950]

II Air Area

     
Název:
Name:
II. letecký okruh
Originální název:
Original Name:
II. letecký okruh
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství leteckých základen 3. oblasti
Datum zániku:
Disbanded:
27.11.1950
Nástupce:
Successor:
2. letecká technická divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1947-15.08.1950 Velitelství letectva hlavního štábu
15.08.1950-27.11.1950 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
01.08.1947-27.11.1950 Brno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.08.1947-DD.MM.1948 Kautský, Ladislav (Plukovník)
DD.MM.1948-27.11.1950 Baier, Ota (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1947-01.07.1950 Letecká základna 11
01.08.1947-27.11.1950 Letecká základna 3
01.11.1947-01.05.1950 Školní základna I
01.11.1947-01.05.1950 Školní základna II
01.11.1947-01.05.1950 Školní základna III
01.11.1947-01.05.1950 Školní základna IV
01.11.1947-01.02.1948 Školní základna V
01.02.1948-01.05.1950 Letecká základna 5
01.02.1948-01.05.1950 Školní základna V
15.12.1948-01.05.1950 Letecká základna 10
01.05.1950-27.11.1950 Školní základna I
01.05.1950-27.11.1950 Školní základna III
01.05.1950-27.11.1950 Školní základna IV
01.05.1950-01.09.1950 Školní základna IX
01.05.1950-20.09.1950 Školní základna VI
01.05.1950-27.11.1950 Školní základna VII
01.05.1950-27.11.1950 Školní základna VIII
01.07.1950-27.11.1950 Letištní správa 11
01.07.1950-27.11.1950 Letištní správa 2
01.10.1950-27.11.1950 Letištní správa Stichovice
01.12.1950-27.11.1950 Letecká základna 7

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.08.1947-01.10.1949 VÚ 8926 Brno
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 5206 Brno
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/II-letecky-okruh-1947-1950-t92624#409885Verze : 1
MOD