Main Menu
User Menu

Plzeň-Bory, Letiště

Plzeň-Bory, Airfield

     
Název:
Name:
Plzeň-Bory, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Plzeň-Bory
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Bory
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letiště Plzeň
DD.MM.1939-DD.MM.1945 Fliegerhorst Pilsen
Obec:
Municipality:
Plzeň
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°43'10.79"N 13°19'79.30"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1937
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.01.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 14
14th Air Weather Station
31.01.1938-24.09.1938
Letka 4
4th Flight
DD.03.1939-01.05.1939
II. skupina Stíhací eskadry 333
2nd Group of the 333rd Fighter Wing
01.05.1939-20.08.1939
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
11.04.1942-DD.05.1942
Stíhací eskadra 52
52nd Fighter Wing
16.04.1942-04.05.1942
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
11.01.1944-15.08.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 4
4th Group of the 4th Bomber Wing
26.07.1944-23.11.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 27
4th Group of the 27th Bomber Wing
01.09.1944-31.10.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 55
4th Group of the 55th Bomber Wing
21.11.1944-23.01.1945
Doplňovací bombardovací skupina (S)
Replacement Bomber Group (F)
23.01.1945-DD.02.1945
I. skupina Doplňovací bombardovací eskadry (S)
1st Group of the Replacement Bomber Wing (F)
20.04.1945-26.04.1945
III. skupina Doplňovací bombardovací eskadry 1
3rd Group of the 1st Replacement Bomber Wing
15.09.1945-14.03.1946
Letištní peruť 6
6th Air Base Squadron Authority Plzeň
DD.MM.1945-14.03.1946
Letištní správa Plzeň
Airfield Authority Plzeň
14.03.1946-15.01.1951
Letecká základna 6
6th Air Base
14.03.1946-27.11.1950
Letištní správa
Airfield Authority of 6th Air Base
01.05.1946-10.04.1948
Letecký pluk 24
24th Air Regiment
20.11.1946-20.07.1948
Letecký pluk 25
25th Air Regiment
00.07.1948-01.05.1950
Letecký pluk 4
4th Air Regiment
01.07.1949-01.01.1951
Letecký pluk 5
5th Air Regiment
01.05.1950-01.01.1951
Letecký dělostřelecký pluk 45
45th Air Artillery Regiment
01.05.1950-01.07.1950
Letecký pluk 6
6th Air Regiment
01.11.1950-DD.05.1951
11. protiletadlový oddíl
11th Anti-Aircraft Division
27.11.1950-01.02.1951
6. letištní správa
6th Airfield Authority
15.12.1950-01.01.1951
Letecký pluk 51
51st Air Regiment
01.01.1951-DD.MM.1951
45. letecký dělostřelecký pluk
45th Air Artillery Regiment
01.01.1951-DD.05.1951
5. letecký stíhací pluk
5th Air Fighter Regiment
01.01.1951-DD.MM.1952
51. letecký stíhací pluk
51st Air Fighter Regiment
15.01.1951-15.03.1951
6. letecká základna
6th Air Base
15.03.1951-DD.MM.1954
6. letištní prapor
6th Air Base Battalion
01.06.1951-01.11.1953
18. letecký stíhací pluk
18th Air Fighter Regiment
01.06.1951-15.08.1954
4. letecký stíhací pluk
4th Air Fighter Regiment
01.12.1951-01.10.1953
9. letištní prapor
9th Air Base Battalion
DD.MM.1951-DD.MM.1953
2. letištní prapor
2nd Air Base Battalion
01.05.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize
Command Post of 22nd Air Fighter Division
01.09.1952-DD.MM.1958
30. letištní prapor
30th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.11.1954
45. letecký dělostřelecký pluk
45th Air Artillery Regiment
01.01.1953-01.10.1957
12. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
12th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-31.10.1954
22. letecká divizní opravna
22rd Divisional Air Repair
01.11.1954-DD.MM.1959
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
45th Artillery Reconnaissance Air Regiment
01.10.1957-01.10.1958
12. četa pozemního zabezpečení navigace
12th Ground Support Navigation Platoon
01.09.1964-01.09.1974
1. letecká technická opravna
1st Aircraft Technical Repair Plzen
01.09.1964-01.09.1974
19. vrtulníková letka
19th Helicopter Squadron
01.09.1964-01.09.1974
321. vrtulníkový roj
321st Helicopter Flight
DD.MM.1966-DD.MM.1989
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
01.09.1974-01.07.1985
1. letecká vojsková opravna
1st Air Troops Repair Plzeň
01.09.1974-01.11.1985
1. spojovací letka
1st Air Courier Squadron
01.09.1974-01.07.1985
11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
11th Air Base and Electronic Support Company
01.09.1974-01.07.1985
11. vrtulníková letka
11th Helicopter Squadron
01.07.1985-01.10.1991
11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
11th Signal and Electronic Support Company
01.07.1985-01.10.1991
11. vrtulníkový pluk
11th Helicopter Regiment
01.07.1985-01.10.1991
111. letištní prapor
111th Air Base BattalionZánik:
Cancelled:
30.09.1991
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Plzen-Bory-Letiste-t92482#455290Verze : 1
MOD

Letiště Plzeň-Bory


Letiště Plzeň-Bory je jedno z nejstarších na našem území.
Bylo zřízeno na vojenském cvičišti již v roce 1910.
První vzlety na Plzeňsku provedl francouzský pilot Jullerot s letadlem Farman 15. května 1910 na dostihové dráze v Malesicích (dnes pole západně od Malesic). Již o měsíc dřív, tedy 15.4. 1910 je v Plzni zřízen první řádný a stálý aerodromem v Čechách. Toho den podnikl, než ztroskotal, několik skoků na vojenském cvičišti v Plzni na Borech aviatik Schweizer s letadlem Bleriot. Do první světové války zde působili průkopníci aviatiky Plzeňska. Po válce letiště dále sloužilo. Například na jaře 1919 zde vzlétl první letadlo české konstrukce, letoun Bohemia B-5. Ve 30. letech na letišti Plzeň-Bory působila také Masarykova letecká liga Plzeň.

Borské vojenské letiště pochází z roku 1937, ale dokončeno bylo německou armádou za II. světové války.
Během ní sloužilo letiště potřebám německé Lufttwaffe a proto bylo několikrát bombardováno. V květnu 1945 letiště Plzeň-Bory obsadila americká armáda. Ta ho pak provozovala jeko své nevýchodnějí letišě, např. pro repatriace bývalých zajatců na západ (většina však odjížděla vlaky z blízké železniční stanice Plzeň-Valcha).

Vojenské letiště Plzeň-Bory sehrálo významnou roli i v našem poválečném letectvu. V roce 1951 zde byla zřízena 22. letecká stíhací divize pístová, v roce 1953 přezbrojena na proudovou techniku. V létě 1958 byl z vojenského letiště Plzeň-Bory do Dobřan-Líní dislokován 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk i se zabezpečovacím 30. letištním praporem. Ten půspobil na borském vojenském letišti nejdéle. V 60. letech po odchodu stihaček do Líní se Areoklub přesunul na sever vojenského letiště a staré borské letiště bylo zrušeno. Dnes je na jeho území ZČU. Bezmotorové létání se přesunulo ze starého Borského letiště do Letkova už v roce 1948.
Od roku 1960 začíná využívat československá armáda vrtulníky. Ty přišly i na vojenské letiště Plzeň-Bory. Jednalo se zejména o stroje typů Mi-1 a Mi-4, později Mi-17 a Mi-24 V roce 1974 byla na vojenském letišti Plzeň-Bory utvořena nová 11. vrtulníková letka a 1. spojovací letka. V roce 1985 byl zřízen 11. vrtulníkový pluk který měl ve výzbroji Mi-24 a Mi-17. Operoval s Mi-24D také v rámci ostrahy státní hranice. Vojenské letiště Plzeň-Bory bylo zrušeno na podzim 1991
a 11. vrtulníkový pluk se přemístil do Dobřan-Líní. Vrtulníky opustily borské letiště v neděli 30. září 1991.

Severní část letiště sloužila Aeroklub Plzeň-Bory. Letiště také sloužilo pro potřeby letadel plzeňské Škodovky. Co si vzpomínám tak měli Turbolet a nějákou tu Moravu. V devadesátých letech vziká zde Škoda Air, později ale zrušeno. Od roku 1990 se 1. ltvpz v Líních začala připravovat na provozování (LZS). Od 1.5.1991 líňská 1. ltvpz začala provozovat po středisko LZS Kryštof 07 (od 1.1.1993 Záchrana 214). Dnes se jedná o v Líních dislokované Centrum letecké záchranné služby. Výhodou vojenských zdravotnických vrtulníků je, že mohou létat za nepříznivých podmínek, v mracích a v noci.

Letiště bylo zrušeno definitivně v roce 1995
a
v roce 1996 se Aeroklub Plzeň-Bory přesunul na Letkov i s jedním ze svých hangárů. Dnes je v prostoru bývalého vojenského letiště průmyslová zóna a z hangárů jsou dnes sklady. Velký hangár na borském letišti, který zde stál už za dob prvorepublikového letiště lehl v říjnu 2007 popelem. Je to tedy už hodně dávno, kdy se na Borských polích nacházelo funkční letiště, ale pořád jsou zde patrné, i když mizející „stopy″.

Na fotomapě z let 2002-2003 (www.mapy.cz) je ještě uprostřed patrná bývalá přistávací dráha (v místě dnešního Daikinu) ve směru východ-západ. Na jižním okraji jsou u lesa ještě vidět hangáry (dnes sklady nebo už nestojí), v místě dnešní Daimlerovy ulice byla zkladna vrtulníků.

Zdroj: www.waymarking.com
URL : https://www.valka.cz/Plzen-Bory-Letiste-t92482#455276Verze : 1
.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-Bory-Letiste-t92482#637916Verze : 0
PLZEŇ-BORY
Volací znak: PODCHOD / LOTOS
Číslo letiště: 540
1. Poloha: 3 km JZ od středu Plzně
Nadmořská výška: 358 m n.m.
2. Vzletová a přistávací dráha:
povrch: tráva
rozměry: 1400 x 50 m
směr VPD: 090° / 270°
2. a) Pomocná VPD
povrch: beton
rozměry: 600 x 60 m
směr: 090° / 270°
Plzeň-Bory, Letiště - Záložní letiště Plzeň II:  
Volací znak: LOTOS
Číslo letiště: 552
Třída letiště: 4
Rozměry:  2000 x 200 m
Povrch	tráva
Poloha letiště: 
3 km JZ od středu Plzně
Nadmořská výška: 357 m
Směr VPD: 259°/ 079°

Záložní letiště Plzeň II:
Volací znak: LOTOS
Číslo letiště: 552
Třída letiště: 4
Rozměry: 2000 x 200 m
Povrch tráva
Poloha letiště:
3 km JZ od středu Plzně
Nadmořská výška: 357 m
Směr VPD: 259°/ 079°

URL : https://www.valka.cz/Plzen-Bory-Letiste-t92482#637923Verze : 0
PLZEŇ-BORY
Volací znak: PODCHOD / LOTOS
Číslo letiště: 540
1. Poloha: 3 km JZ od středu Plzně
Nadmořská výška: 358 m n.m.
2. Vzletová a přistávací dráha:
povrch: tráva
rozměry: 1400 x 50 m
směr VPD: 090° / 270°
2. a) Pomocná VPD
povrch: beton
rozměry: 600 x 60 m
směr: 090° / 270°
Plzeň-Bory, Letiště - Záložní letiště Plzeň II:  
Volací znak: LOTOS
Číslo letiště: 552
Třída letiště: 4
Rozměry:  2000 x 200 m
Povrch	tráva
Poloha letiště: 
3 km JZ od středu Plzně
Nadmořská výška: 357 m
Směr VPD: 259°/ 079°

Záložní letiště Plzeň II:
Volací znak: LOTOS
Číslo letiště: 552
Třída letiště: 4
Rozměry: 2000 x 200 m
Povrch tráva
Poloha letiště:
3 km JZ od středu Plzně
Nadmořská výška: 357 m
Směr VPD: 259°/ 079°

URL : https://www.valka.cz/Plzen-Bory-Letiste-t92482#637928Verze : 0