Main Menu
User Menu

Stichovice, Letiště

Stichovice, Airfield

     
Název:
Name:
Stichovice, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Stichovice
Další názvy:
Other Names:
07.01.1937-15.03.1939 Letiště Prostějov II (Stichovice)
15.03.1939-09.05.1945 Fliegerhorst Prossnitz-Kosteletz
DD.10.1945-DD.03.1960 Letiště Prostějov II-Stichovice
Obec:
Municipality:
Stichovice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°29'18.88"N 17°03'28.90"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1937
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
28.09.1938-11.10.1938
Bojové středisko stíhací
Fighter Battle Centre
DD.01.1945-DD.03.1945
1. letka Bitevní eskadry 4
1st Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.01.1945-DD.03.1945
2. letka Bitevní eskadry 4
2nd Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.01.1945-DD.03.1945
I. skupina Bitevní eskadry 4
1st Group of the 4th Ground Attack Wing
DD.01.1945-DD.03.1945
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 4
Staff of the 1st Group of 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
7. letka Bitevní eskadry 4
7th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
8. letka Bitevní eskadry 4
8th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
9. letka Bitevní eskadry 4
9th Squadron of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
III. skupina Bitevní eskadry 4
3rd Group of the 4th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
Štáb III. skupiny Bitevní eskadry 4
Staff of the 3rd Group of 4th Ground Attack Wing
28.08.1945-30.11.1945
Letištní peruť Prostějov II
Air Base Squadron Prostejov II
30.11.1945-29.01.1946
Pomocná peruť II
2nd Auxiliary Squadron
DD.MM.1945-28.01.1946
Letištní správa Stichovice
Airfield Authority Stichovice
29.01.1946-30.09.1950
Letištní správa
Airfield Authority School Air Base
29.01.1946-30.09.1947
Školní peruť II
2nd School Squadron
01.06.1946-01.05.1950
Pilotní škola II
2nd Pilot School
01.10.1947-01.05.1950
Školní základna II
2nd School Air Base
01.05.1950-15.03.1951
Pilotní škola IV
4th Pilot School
01.05.1950-15.01.1951
Školní základna IV
4th School Air Base
01.10.1950-01.01.1951
Letecký pluk 30
30th Air Regiment
01.10.1950-27.11.1950
Letištní správa Stichovice
Airfield Authority Stichovice
27.11.1950-01.02.1951
Letištní správa 4
4th Airfield Authority
01.01.1951-DD.10.1953
30. letecký bitevní pluk
30th Attack Air Regiment
15.01.1951-15.03.1951
4. letecká základna
4th Air Base
15.03.1951-DD.10.1953
4. letištní prapor
4th Air Base Battalion
01.01.1953-DD.MM.1953
24. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
24th Electronic Air Support Devices Platoon 2nd Class
DD.MM.1957-19.08.1959
1. letecký školní pluk
1st Air School Regiment
01.09.1959-DD.03.1960
Zahraniční výcviková letka (elementární)
Foreign Training Squadron (Elementary)
DD.MM.1964-DD.MM.1969
331. vrtulníkový roj
331st Helicopter Flight
15.10.1968-01.09.1969
12. vrtulníkový pluk
12th Helicopter Regiment
15.10.1968-01.09.1969
18. prapor radiotechnického zabezpečení
18th Electronic Support Battalion
01.09.1969-01.09.1974
4. letka
4th Squadron


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VYSTAVĚL, Stanislav. Letiště: odkud vzlétali a kde přistávali letci československého a českého vojenského letectva od Chebu po Užhorod v letech 1918 až 1938, od Chebu po Košice v letech 1945 až 1992, a od Plzně po Mošnov v letech 1993 až 2014. Vydání první. Cheb: Svět křídel, 2014. 295 stran. Svět křídel; 193. ISBN 978-80-87567-66-1.
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha
www.mapy.cz
www.ww2.dk (p.32)
URL : https://www.valka.cz/Stichovice-Letiste-t92481#455299Verze : 0
MOD

Letiště Stichovice/Prostějov II.1. Zeměpisná poloha: 49°29'9.989"N, 17°3'19.991"E
2. Nadmořská výška: 255 m
3. Směry drah: 13/31
4. Povrch: tráva

Jednotky letištního a radiotechnického zabezpečení,
dislokované na letišti StichoviceLetištní a týlové zabezpečení:


Krycí číslo; (Od do)
Letištní peruť Prostějov II VÚ 8930 (1945-1946)
Pomocná peruť Prostějov II VÚ 8930 (1945-1946)
Školní peruť Prostějov II VÚ 8930 (1946-1947)
Školní základna II VÚ 8930 (1947-1949)
Školní základna II VÚ 8159 (1950-1950)
Školní základna IV VÚ 8159 (1950-1951)
4. letecká základna VÚ 8159 (1951-1951)
4. letištní prapor VÚ 8159 (1951- 1953)
2. letištní prapor VÚ 8711 (1968- 1969)
Odloučená část 25. letištního praporu VÚ 9952 (1969-1970)
*

Radiotechnické zabezpečení:


24. radiotechnická četa LZS II. třídy neměla (1953-1953)
18. prapor radiotechnického zabezpečení VÚ 7321 (1968- 1969)
Odloučenou část 52. praporu RTZ VÚ 6900 (1969-1970)

Zdroje: www.vojenstvi.cz
Bez nich by nevzlétli; Svět křídel Cheb 2008
Stichovice, Letiště - Letiště Stichovice / Prostějov II.

***
Zdroj: Vlastní archiv

Letiště Stichovice / Prostějov II.

***
Zdroj: Vlastní archiv

URL : https://www.valka.cz/Stichovice-Letiste-t92481#455319Verze : 2

Z Kroniky VLU Prostějov v r. 1937:


Dnem 7. ledna 1937 byl zahájen provoz na nově zřízeném letišti VLU u Stichovic, jež dostalo pojmenování „Letiště Prostějov II (Stichovice).


Tím započala bohatá historie stichovického letiště. Za okupace Němci začali letiště rozšiřovat a budovat nové objekty. Některé z nich stojí a slouží dodnes v areálu nynější firmy Forte a.s. Zajímavostí je i to že na letišti koncem války přistávaly i obří Giganti.
Další letecký a hlavně školící provoz na letišti pak započal v r 1946 a to hlavně na letounech C-2, C-3 a S-199, kdy do r.1950 bylo zde vyškoleno přes 400 pilotů. Provoz pokračoval až do r. 1960. Posledním „vykřičníkem“ byl výcvik Indonézanů, který skončil v r. 1960. Pak následovalo období, kdy vlastní letištní plocha byla využívána pouze jako záložní, areál letiště byl přebudován na Vojenský opravárenský závod. Průmyslovému využití slouží areál dosud.


Zdroj: https://www.deltaklub.cz/
URL : https://www.valka.cz/Stichovice-Letiste-t92481#498463Verze : 0
Další názvy: 15.03.1939-08.05.1945 Stichowitz

Letiště "Stichovice" i po redislokaci jednotek Leteckého učiliště do Košic a Prešova zůstalo v "držení vojenského letectva" jako "záložní" letiště 4. třídy.
Číslo letiště: 221
Volací znak: PředpiS
Znak Přívodné radiové stanice: PS

LETIŠTĚ - Odkud vzlétali a kde přistávali (Svět křídel Cheb - 2015

URL : https://www.valka.cz/Stichovice-Letiste-t92481#636672Verze : 6
Dovolím si k názvu letiště Stichovice několik poznámek k názvu v obdobích
07.01.1937-15.03.1939 Prostějov II
15.03.1939-09.05.1945 Fliegerhorst Prossnitz-Kosteletz
DD.10.1945-DD.03.1960 Prostějov II-Stichovice

Po opuštění letiště poslední výcvikovou jednotkou letectva bylo letiště "zařazeno" mezi tzv. záložní letiště jako Stichovice

V období podzimu 1968 zde byly dislokovány jednotky 12. vrtulníkového pluku, po jeho zrušení pak vrtulníkové letky Odloučené části 1. dopravního výsadkového leteckého pluku

Od r. 1960 byl v areálu letiště vybudován "vojenský" opravárenský závod Mostkovice, zabezpečující opravy a servis protiletadlových raketových systémů PVOS

P.S.
V období ohrožení republiky v r. 1938 mělo čs. letectvo k disposici:
1. Prostějov I - Prostějov(stálé letiště s dislokovanou vojenskou posádkou)
2. Prostějov II - Stichovice (stálé letiště s dislokovanou vojenskou posádkou)
3. Prostějov III - Vrahovice (pomocné vojenské letiště a vojenské cvičiště)

v září 1938 zde byla dislokována Letka 62; za branné pohotovosti státu Polní letka 62
URL : https://www.valka.cz/Stichovice-Letiste-t92481#669376Verze : 6
Diskuse
Ještě k názvu tohoto letiště během WWII.

V poměrně seriózním zdroji Luftwaffe Airfields 1935-45 Czechoslovakia se název Stichowitz/Stichovice nevyskytuje. Pro tuto plochu uvádí název Fliegerhorst Prossnitz-Kosteletz (strana 32) a také zdroje uváděné u zde dislokovaných jednotek - I./SG 4 a III./SG 4 (www.lexikon-der-wehrmacht.de, https://www.ww2.dk/air/attack/sg4.htm ...) uvádějí název Kosteletz.
URL : https://www.valka.cz/Stichovice-Letiste-t92481#669370Verze : 2
MOD