Main Menu
User Menu

Košice, Dolní kasárny

Košice, Bottom Barracks

     
Název:
Name:
Košice, Dolní kasárny
Originální název:
Original Name:
Dolné kasárne Košice
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Košice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°43'06.33"N 21°15'33.29"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1713
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:

Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1831
Poznámka:
Note:
Približná poloha kasární.
Zdroje:
Sources:
www.cassovia.sk, Vojenský archiv
URL : https://www.valka.cz/Kosice-Dolni-kasarny-t92397#455337Verze : 0
MOD
Dolné kasárne - trojpodlažný kasárenský objekt (pôvodne dlhý cca 57 m, neskôr v roku 1781 uvádzané rozmery dosahovali 14,5 x 72 m a na základe vykopávok v nedávnej minulosti dokonca 80 m) vybudovaný v roku 1713 v susedstve Dolnej brány. Označovaný aj ako Stadt Gehörig - príslušné mestu. Výstavbu kasárni financovalo mesto (3000 zlatých) a budovu následne prenajímalo armáde. Objekt bol postavenyńa južnom konci ostrova tvoreného Čermeľským potokom, čiatočne na mieste stredovekej mestskej školy. Medzi budovou a dvoma murovanými plotmi (pozĺž východnej a západnej fasády) boli vytvorené 2 nástupné priestory. Plot bol stavaný tak, že do dvorov boli začlenené aj príslušné úseky ramien Čermeľského potoka, ktorý nimi pretekal a pravdepodobne kasáreň odkanalizovával.


Podľa dobových materiálov boli kasárne pravdepodobne členené do 3 vnútorných priestorov s tromi vstupmi a schodiskami (3 páry vstupov a 3 páry schodísk). Vzhľadok k obdobiu výstavby neboli v budove pravdepodoben vybudované rozsiahle spálne a kapacitné chodby, skôr malé spálen pre 5 vojakov združené do skupín napojených na schodiskový trakt. Kasárne mali kapacitu cca 700 mužov.


Časť areálu Dolných kasární bola odkrytá pri vykopávkach Dolnej brány v roku 1997. Pri vykopávkach sa zistilo, že objekt nebol podpivničený (je možný zvýšený suterén) a prízemie nemalo dláždené podlahy.


Začiatkom 19. storočia začali kasárne prekážať rozvoji mesta - hlavne možnému predĺženiu Hlavnej ulice smerom na juh, čo nakoniec viedlo k ich zbúraniu spolu so zvyškom komplexu Dolnej brány.


Zdroj: www.cassovia.sk* doba existence [1713-1831]
URL : https://www.valka.cz/Kosice-Dolni-kasarny-t92397#345925Verze : 0
MOD