Main Menu
User Menu

Letka radiotechnického průzkumu [1958-1965]

Radio Technical Reconnaissance Squadron

     
Název:
Name:
Letka radiotechnického průzkumu
Originální název:
Original Name:
Letka radiotechnického průzkumu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1958
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1958-01.10.1960 46. bombardovací letecká divize
01.10.1960-01.09.1965 47. průzkumný letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1958-10.07.1960 Přerov, letiště
10.07.1960-01.09.1965 Mladá, letiště

Velitel:
Commander:
01.09.1958-01.10.1959 Pecháček, Augustin, (major)
01.10.1959-DD.MM.1961 Bahenský, Karel (kapitán)
DD.MM.1961-01.09.1965 Fischer, Jan (kapitán)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR Li-2
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR D-47
DD.MM.1958-DD.MM.RRRR Il-14
15.07.1959-01.09.1965 Il-14RT
DD.MM.RRRR-01.09.1965 Il-14RTR
Poznámka:
Note:
01.09.1958-10.07.1960 VÚ 0000 Přerov
10.07.1960-01.09.1965 VÚ 0000 Mladá
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Letka radiotechnického průzkumu), Rampula, Oldřich (podplukovník v.v., PhDr): "Letka RTP NETOPÝR"; (Materiály 1. sletu letky RTP "Netopýr", Pardubice 24.04.1993), Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Letka-radiotechnickeho-pruzkumu-1958-1965-t91991#343978Verze : 0
Letka radiotechnického průzkumu
u velitelství 46. bombardovací letecké divize v Přerově
(01.09.1958-01.10.1960)


Její formování bylo zahájeno již 11.08.1958 a byla umístěna v prostorách tzv. základny, kde jí byl přidělen dřevěný barák.
( V místě "starého" letiště, označovaného Přerov-Henčlov. Později zde vznikl letištní opravárenský komplex).


Základní kádr:


- Velitel letky :
Pecháček, Augustin (major)


- Zástupce velitele:
Fischer, Jan (kapitán)


- Kapitán letounu:
Blažíček, Milan; Kučera Karel


- Piloti:
Matuš, Jan; Konečný, Jindřich; Nykl, Augustin; Hejda, Milan


- Navigátoři:
Kaplan, Ladislav; Čermák, Josef; Štěpánek, Josef, Retr, Lubomír; Skála, ..


- Palubní radisté:
Široký, Jaroslav; Mareček, František; Loos, František


- Palubní technici:
Rabenstein, Veroslav; Duda, Vladimír; Bartoš, Zdeněk; Kuchař, ..


- Palubní operátoři:
Čekal, Jan; Bělohlávek, Josef; Šalda, Vladimír; Šolc, Josef; Sklenář, František.Letecký výcvik do konce roku 1958 prováděli jen velitel letky a zástupce velitele na letounech Li-2 a C-47 / D-47 "Dakota".


05.02.1959 byl zahájen pilotní výcvik na letounu Il-14
15.07.1959 převzal kpt. Fischer Jan první letoun Il-14RT (0601) se zabudovanou zástavbou
27.07.1959 zahájen cvičný průzkum ve vnitrozemí


01.08.1959 nastoupili k letce noví palubní operátoři: Filipko, Julius; Polášek, František; Konvit, Bronislav; Kmenta, Václav; Trenda, František; Žiak, František; Weiser, Eduard; Hain, Ladislav; Jehlička, Jindřich


29.09.1959 byl zahájen "ostrý" radiotechnický průzkum podél státní hranice s NSR až do hlubokého týlu (po trati Stříbro - Zwitau - Reichenbach) a zpět.


Tímto byla letka zařazena k jednotkám s bojovým použitím.


01.01.1959 převzal velení letky Bahenský, Karel


- 30.03.1960, při letu na průzkum letoun letky radiotechnického průzkumu Il-14T (RT) (tr.č. 3149) vlétl do nízké oblačnosti
a zachytil o stromy na vrcholu Komínky, nejvyšším kopci Litenčické pahorkatiny (jižně od Kostelan v okr. Kroměříž).
Celá osádka, kapitán letounu - pilot kpt. Blažíček Milan, pilot npor. Konečný Jindřich, navigátor kpt. Retr Luboš,
radista npor. Mareček František, palubní technik por. Bartoš Zdeněk, operátor npor. Šolc Miloslav
a náčelník vzdušného průzkumu divize kpt. Prokop Ludvík zahynuli.
V létě r. 1960 došlo k výrázným změnám v čs. letectvu a také zrušení 46. bombardovací letecké divize, jejich součástí a
24. bombardovacího leteckého pluku.


25. bombardovací letecký pluk byl reorganizován - jeho "nová" 4. letka (radiotechnická) převzala některé speciální a radiotechnické úkoly.


09.07.1960 byla provedena reorganizace i u letky radiotechnického průzkumu a přípravy k její redislokaci
do Mladé k 47. průzkumnému leteckému pluku.


Oficíání reorganizační a redislokační změny byly provedeny k 01.10.1960
***
(Pokračování 01.10.1960-31.08.1965 v Mladé)
URL : https://www.valka.cz/Letka-radiotechnickeho-pruzkumu-1958-1965-t91991#344681Verze : 0
Letka radiotechnického průzkumu
u 47. průzkumného leteckého pluku v Mladé
(01.10.1960-30.06.1965)


Velitel letky :
Bahenský, Karel (kapitán) - (01.10.1960-DD.MM.1961)
Fischer, Jan (kapitán) - (DD.MM.1961-31.08.1965)- Zástupce velitele:
Fischer, Jan (kapitán) - (01.10.1960-DD.MM.1961)
Pecina, Karel (kapitán) - (DD.MM.1961-31.08.1965)


- Kapitán letounu:
Kučera, Karel; Borecký, Josef; Zikán, František; Pecina, Karel


- Piloti:
Matuš, Jan; Nykl, Augustin; Hejda, Milan; Melíšek, Zdeněk; Husár, Alexander; Harant, Evžen; Lacek, Štefan


- Navigátoři:
Šalda, Ladislav; Bělohlávek, Josef; Prokop, Jiří; Zdobinský, Jiří


- Palubní radisté:
Loos, František; Úruba, Zdeněk; Kamler, Josef; Fron, Miroslav


- Palubní technici:
Rabenstein, Veroslav; Duda, Vladimír; Kuna, Karel; Skácel, Ladislav; Haubner, Zdeněk


- Palubní operátoři:
Čekal, Jan; Michna, Jan; Čermák, Josef; Konvit, Bronislav; Trenda, František; Kmenta, Václav; Polášek, František; Žiak, František; Jehlička, Jindřich; Filipko, Julius; Weiser, Eduard; Hain, Ladislav; Harvančík, Štefan; Svoboda, Miloš; Podaný, František; Kála, Karel; Pitro, Josef; Holý, Miloš; Broumský, Radek; Mikovec, Jaroslav; Kovanda, Stanislav; Hanousek, Hanousek, Miroslav; Srbecký, Vladimír a Jonášová, Ludmila


- Technik pro radiotechnické vybavení:
Kaudr, JiříV létě 1965 proběhla reorganizace a rdislokace.
V Přerově byl z podstaty zrušeného 25. bombardovacího leteckého pluk - z jeho 3. radiotechnické letky
k 01.07.1965 speciální útvar - 10. protiradiotechniký letecký oddíl.


V Mladé u 47. průzkumného leteckého pluku byla reorganizována a do Přerova redislokována letka radiotechnická letka
a byla k 01.09.1965 "včleněna" do 10. prtlo jako 2. letka vzdušného radiotechnikého průzkumu.***
Zdroj:
Rampula, Oldřich (podplukovník v.v., PhDr): "Letka RTP NETOPÝR"; (Materiály 1. sletu letky RTP "Netopýr", Pardubice 24.04.1993)


Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Letka-radiotechnickeho-pruzkumu-1958-1965-t91991#344735Verze : 0


Il-14RT 3149


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/601513
URL : https://www.valka.cz/Letka-radiotechnickeho-pruzkumu-1958-1965-t91991#601514Verze : 0
MOD