Main Menu
User Menu

Hradčany, Letiště Hradčany [1945-RRRR]

Airfield Hradcany

     
Název:
Name:
Hradčany, Letiště
Originální název:
Original Name:
Letiště Hradčany
Další názvy:
Other Names:
DD.04.1945-DD.05.1945 Landeplatz Kummer
Obec:
Municipality:
Hradčany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°37'39.98"N 14°43'19.98"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1945
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.03.1945-08.05.1945
1. letka Bitevní eskadry 77
1st Squadron of the 77th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
2. letka Bitevní eskadry 77
2nd Squadron of the 77th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
3. letka Bitevní eskadry 77
3rd Squadron of the 77th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
4. letka Bitevní eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
5. letka Bitevní eskadry 2
5th Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
6. letka Bitevní eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
DD.03.1945-DD.05.1945
Bitevní eskadra 2
2nd Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
I. skupina Bitevní eskadry 77
1st Group of the 77th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
II. skupina Bitevní eskadry 2
2nd Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.03.1945-DD.05.1945
Štáb Bitevní eskadry 2
Staff of the 2nd Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 77
Staff of the 1st Group of the 77th Ground Attack Wing
DD.03.1945-08.05.1945
Štáb II. skupiny Bitevní eskadry 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Ground Attack Wing
DD.04.1945-08.05.1945
III. skupina Bitevní eskadry 2
3rd Group of the 2nd Ground Attack Wing
15.01.1951-15.03.1951
18. letištní správa
18th Airfield Administration
01.09.1951-01.11.1954
24. letecký bombardovací pluk
24th Air Bomber Regiment
01.09.1951-DD.11.1952
46. letecká bombardovací divize
46th Air Bomber Division
14.09.1951-DD.02.1952
47. letecký zpravodajský pluk
47th Air Intelligence Regiment
01.11.1951-01.07.1954
25. letecký bombardovací pluk
25th Air Bomber Regiment
DD.MM.1951-01.10.1968
7. letištní prapor
7th Air Base Battalion
01.05.1952-01.11.1954
16. letištní prapor
16th Air Base Battalion
01.05.1952-01.11.1955
17. letištní prapor
17th Air Base Battalion
01.09.1952-01.11.1954
29. letecký bombardovací pluk
29th Air Bomber Regiment
01.01.1953-15.05.1955
11. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
11th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-DD.11.1955
46. letecká divizní opravna
46th Divisional Air Repair
01.11.1954-03.11.1955
24. bombardovací letecký pluk
24th Bomber Air Regiment
01.11.1954-03.11.1955
29. bombardovací letecký pluk
29th Bomber Air Regiment
15.05.1955-01.10.1957
46. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
46th Air Support Devices Company
01.11.1955-01.09.1964
17. stíhací letecký pluk
17th Fighter Air Regiment
DD.MM.1955-31.08.1964
Velitelské stanoviště 17. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 17th Fighters Air Regiment
01.10.1957-01.10.1958
46. rota pozemního zabezpečení navigace
46th Ground Support Navigation Company
01.10.1958-01.09.1963
46. prapor pozemního zabezpečení navigace
46th Ground Support Navigation Battalion
DD.MM.1959-07.10.1968
Fotoletecká skupina
Photoreconnaisance Group
01.09.1962-01.09.1963
7. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
7th Air Base and Ground Support Navigation Company "S"
01.09.1963-01.10.1968
46. prapor radiotechnického zabezpečení
46th Electronic Support Battalion
01.09.1963-01.09.1965
7. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
7th Air Base and Electronic Support Company "S"
01.09.1964-15.10.1968
2. stíhací bombardovací letecký pluk
2nd Fighter Bomber Air Regiment
01.09.1965-15.10.1968
46. rota radiotechnického zabezpečení "S"
46th Electronic Support Company "S"
01.09.1965-15.10.1968
7. letištní rota "S"
7th Air Base Company "S"Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Hradcany-Letiste-Hradcany-1945-RRRR-t91948#343697Verze : 0
Letiště Hradčany po r. 1992
Hradčany, Letiště Hradčany [1945-RRRR] - Foto z vlastní sbírky

Foto z vlastní sbírky
URL : https://www.valka.cz/Hradcany-Letiste-Hradcany-1945-RRRR-t91948#343710Verze : 0
Několik fotografii ze současného stavu letiště (2017). Menší část hangárů je využívána např. jako sklady či výrobní prostory, část je nabízena k prodeji. Většina staveb ale chátrá a pakliže se nejedná o opravdu bytelné stavby (např. hangáry), jedná se ve své podstatě o ruiny.
Hradčany, Letiště Hradčany [1945-RRRR] - Foto vlastní

Foto vlastní
Hradčany, Letiště Hradčany [1945-RRRR] - Vzletová a přistávací plocha
Foto vlastní

Vzletová a přistávací plocha
Foto vlastní

Hradčany, Letiště Hradčany [1945-RRRR] - Foto vlastní

Foto vlastní
Hradčany, Letiště Hradčany [1945-RRRR] - Foto vlastní

Foto vlastní
Hradčany, Letiště Hradčany [1945-RRRR] - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hradcany-Letiste-Hradcany-1945-RRRR-t91948#582067Verze : 1
Diskuse
Středoevropský unikát v Mimoni - vytápěná vzletová dráha dlouhá 2700 m


Článek na: www.mvv.cz
URL : https://www.valka.cz/Hradcany-Letiste-Hradcany-1945-RRRR-t91948#343699Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Hradcany-Letiste-Hradcany-1945-RRRR-t91948#519808Verze : 0