Main Menu
User Menu

Stropkov

     
Název:
Name:
Stropkov
Originální název:
Original Name:
Stropkov
Další názvy:
Other Names:
Sztropkó (maďarsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Stropkov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°12'25.08"N 21°39'05.43"E
Místní části:
Local Municipalities:
Stropkov, Bokša, Sitník
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1245
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Rímsko-katolícky kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej
Goticko-renesančný kaštieľ
Kostol a kláštor františkánov
Grécko-katolícky chrám sv. Cyrila a Metoda z roku 1948
Grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla z roku 1774 - v časti Bokša
Pravoslávny chrám Uloženia úctyhodného rúcha presvätej Bohorodičky
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Stropkov I.
Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny Stropkov II.
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Adolf Weinhold - dôstojník a organizátor SNP na Hornej Nitre
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stropkov
URL : https://www.valka.cz/Stropkov-t91947#343693Verze : 0
MOD