Main Menu
User Menu

SOV - 2V9 (skúšobná stanica systému 2K11)

Skúšobná stanica 2V9 je určená ku komplexnej kontrole palubných prístrojov rakety 3M8M2 a 3M8M3 bez otvorenia otvorov za účelom získať celkový prehľad o správnej činnosti palubných prístrojov.


Skúšobná stanica umožňuje komplexnú kontrolu rakiet v technickom postavení, na odpaľovacom zariadení ( OZ 2P24 ), na nabíjacom prepravníku 276 a na prepravníku 9T226.


Skúšobnú stanicu tvorí skriňová nadstavba KUNG-1M, umiestnená na strojovom podvozku automobilu ZIL-131. Skriňová karoséria je dokonale tepelne a zvukovo izolovaná, z vonkajšej strany je skriňová karoséria pokrytá duralovým plechom a natrená zeleným ochranným náterom.


Stanica je vybavená :


- prístrojmi pre kontrolu rakiet,
- elektrickými napájacími zdrojmi,
- napájacími hydraulickými zdrojmi,
- súpravou ZIP-1,
- pomocnými zariadeniami : osvetlenie, vykurovanie, ventilácia, svetelné a zvukové spojenie s vodičom, a pod.Hlavné časti skúšobnej stanice :


- pult komplexnej kontroly a samokontroly - prístroj B-30A
- hydraulický napájací agregát 9V66,
- sekundárny zdroj prúdu,
- elektropneumatický agregát 9V617 – umiestnený na samostatnom podvozku,
- elektrocentrála AB-16-T230/4-400M1,
- vykurovacie a ventilačné zariadenie OV-65,
- súprava ZIP-1,
- hovorové zariadenie SPU-7,
- záložný napájací zdroj,
- odsávací ventilátor.


Elektrické napájacie zariadenie napája pristroje a zariadenia skúšobnej stanice a rakety.


Pneumatické napájacie zariadenie je určené pre zabezpečenie rakety stlačeným vzduchom, k vytvoreniu tlaku vzduchu v zásobníku hydraulického napájacieho agregátu a prefukovaniu tlakových hadíc.


Hydraulické napájanie je určené pre čerpanie kvapaliny do kormidlového traktu rakety autopilota preskušovanej rakety.Hlavné technické údaje :


Prípustná doba nepretržitej činnosti : 8 hod.


Rozmery v mm:


Skúšobná stanica


Dĺžka : 11200
Šírka : 2500
Výška :3218


Vozidlo ZIL-131


Dĺžka : 8130
Šírka : 2500
Výška :3218


El. agregát 9V617


Dĺžka : 3900
Šírka : 2090
Výška :2265Hmotnosť kg :


- skúšobná stanica : 12000 ( s 3 operátormi),
- elektropneumatický agregát 9V617 : 2770,
- skriňové vozidlo ZIL-131 : 9000.


Prepravná rýchlosť v km/hod. :


- komunikácia : do 60,
- poľné cesty : do 20,
- terén : do 10.


Jazdný dosah : 500 kmZdroj : PVOV/A-22-64 Skúšobná stanica 2V9 ( 2V9M) Technický popis - predpis ČSĽA, Praha, 1982
SOV - 2V9 (skúšobná stanica systému 2K11) - 2V9 skúšobná stanica.

2V9 skúšobná stanica.
SOV - 2V9 (skúšobná stanica systému 2K11) - Bojová poloha.

Bojová poloha.
SOV - 2V9 (skúšobná stanica systému 2K11) - Pochodová poloha.

Pochodová poloha.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2V9-skusobna-stanica-systemu-2K11-t91904#343529Verze : 0