Main Menu
User Menu

25. bombardovací letecký pluk [1954-1965]

25th Bomber Air Regiment

     
Název:
Name:
25. bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
25. bombardovací letecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
25. letecký bombardovací pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.10.1960 46. bombardovací letecká divize
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.05.1962 1. samostatný smíšený letecký sbor
01.05.1962-01.10.1965 10. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.09.1965 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1954-DD.MM.RRRR Sladký, Josef (Kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sladký, Josef (Štábní kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1956 Sladký, Josef (Major)
DD.MM.1956-DD.MM.1958 Penker, Jiří (Major)
DD.MM.1958-DD.MM.1958 Macháň, Josef (Kapitán)
DD.MM.1958-DD.MM.1960 Penker, Jiří (Major)
DD.MM.1960-DD.MM.1965 Grolmus, Vladimír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1960-31.08.1961 25. letecká opravna
01.10.1960-01.09.1963 1. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-01.10.1965 1. prapor radiotechnického zabezpečení

Ručně vyplněné položky:
01.11.1954-01.09.1965 Velitelský roj
01.11.1954-01.09.1965 1. letka (bombardovací)
01.11.1954-01.09.1965 2. letka (bombardovací)
01.11.1954-01.10.1958 3. letka (bombardovací)
01.10.1958-01.10.1960 3. letka (průzkumná)
01.10.1960-DD.MM.1964 3. letka (bombardovací)
01.10.1960-DD.MM.1964 4. letka (radiotechnická)
DD.MM.1964-01.07.1965 3. letka (radiotechnická)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.09.1965 VÚ 9128 Přerov
Zdroje:
Sources:
Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (25. bombardovací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/25-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1965-t91892#343511Verze : 0
V létě r. 1954 byl redislokován na letišti Přerov a 01.11.1954 "přejmenován". Tam pokračoval ve výcviku na C-3 „Siebel“ a současně se připravoval k přeškolení na B-228 (Il-28). Od 2. února 1955 zahájil štáb divize a 25. bombardovací přeškolení. 9. února 1955 zahájili teoretickou část, od 17. února 1955 praktický výcvik létání na CB-228 a B-228.


01.11.1955 byl pluk reorganizován na 25. bombardovací letecký pluk reaktivní (25. bolp).


Reorganizovaný 25. bolp měl mít v nové organizační struktůře: 401 osob.
Doplnění 25. bolp na nový tabulkový stav bylo provedeno z příslušníků 24. bombardovacího letckého pluku, který byl do Přerova také redislokován k přeškolení.


32 bojových letounů B-228 / Il-28
3 letouny cvičné CB-228 / Il-28U
1 letoun kurýrní K-65


Vzhledem k celkovému nedostatku letounů B-228 / Il-28 docházelo k přesunům letounů mezi pluky 46. bold.


Hlavní výzbroj pluku:
C-3 (01.11.1954-DD.MM.1955)
B-228 / Il-28 (DD.MM.1955-31.08.1965)


Označení příslušnosti letounů k jednotce (01.11.1954-30.06.1957):
Velitelský roj: FC–01; a dále -02, dle potřeby až po -09
1. letka: BA-10 a dále -11, ... dle potřeby
2. letka: AC-30 a dále -31, ... dle potřeby
3. letka: DE-50 a dále -51, ... dle potřeby


***
Vnitřní organizace v leteckých plucích doznala v období 1956/57 zásadní změnu. Jednalo se o organizaci Inženýrské letecké služby (ILS). Jednak byla u každeho útvaru zřízena Technická oddělení pluku (TOP), určená k provádění revizí a předepsaných periodických prací na letounech. Tou další změnou bylo "vyjmutí" veškerého technického personálu z letek a jejich začlenění do Provozního oddělení. To bylo členěno na Provozní skupiny, jako "partnery" letky, v níž byl nadále jen štáb a letájící personál. Tato organizace byla zaváděna postupně, u většiny útvarů - vč. všech pluků bombardovací divize je uváděn termín 01.10.1957. Proto jsou podřízené jednotky organizačně uváděny k tomuto datu.


*****
25. bombardovací letecký pluk si "udržel" u našeho bombardovací letectva několik zvláštnosti:
- nejdelší doba existence
- rozdílná organizace, počet a určení letek:
- 01.10.1958-01.10.1960: 1. a 2. letka bombardovací; 3. letka průzkumná
- 01.10.1960-1964: 1., 2., 3. letka bombardovací; 4. letka radiotechnická
1964-01.07.1965: 1., 2. letka bombardovací; 3. radiotechnická


Zdroj: Rampula, Oldřich (podplukovník v.v., PhDr): "Organizační výstavba bombardovacího letectva". (Materiály 2. sletu letky RTP "Netopýr", Pardubice 23.04.1994), Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/25-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1965-t91892#344382Verze : 3
25. bombardovací letecký pluk na letišti v Přerově zabezpečovaly:


A) Zabezpečovací letištní jednotky:
11. letištní prapor (01.11.1954-31.08.1965)B) Radiotechnické zabezpečení:
24. rota leteckých zabezpečovacích prostředků (01.11.1954-01.10.1956)
Prapor přistávacích zařízení SP-50 (01.10.1956-30.09.1957)
1. prapor pozemního zabezpečení navigace (01.10.1957-31.08.1963)
1. prapor radiotechnického zabezpečení (01.09.1963-31.08.1965)Zdroj: www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/25-bombardovaci-letecky-pluk-1954-1965-t91892#344406Verze : 0