Main Menu
User Menu

29. letecký bombardovací pluk [1952-1954]

29th Air Bomber Regiment

     
Název:
Name:
29. letecký bombardovací pluk
Originální název:
Original Name:
29. letecký bombardovací pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
29. bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1952-01.11.1954 46. letecká bombardovací divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1952-01.11.1954 Hradčany, letiště

Velitel:
Commander:
01.09.1952-01.04.1953 Kopečný, Jan (major letectva)
01.04.1953-01.11.1954 Matoušek, Vladimír (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1952-01.11.1954 Velitelský roj
01.09.1952-01.11.1954 1. letka
01.09.1952-01.11.1954 2. letka
01.09.1952-01.11.1954 3. letka
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1952-01.11.1954
Vyznamenání:
Decorations:
01.09.1952
Poznámka:
Note:
01.09.1952-01.11.1954 VÚ 8128 Hradčany
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (29. letecký bombardovací pluk),
URL : https://www.valka.cz/29-letecky-bombardovaci-pluk-1952-1954-t91862#422416Verze : 0
MOD
29. letecký bombardovací pluk (29. bolp)


byl postaven k 01.09.1952 a završil výstavbu bobardovacího svazku.


Byl zřízen v organizaci o 2 letkách C-3B. V r. 1953 byl již organizovám se sestavou 3 letek.
(Organizace podobně jako 24. letecký bombardovací pluk )


Hlavní výzbroj pluku: C-3 „Siebel“ (01.09.1952-31.10.1954)
C-3B
( základní, bombardovací verze u pluku se používaly i další verze:
C-3A (sloužící hlavně k pilotnímu výcviku)
C-3AF (k výcviku průzkumných úkolů)
C-3BV (k výcviku palubních střelců).


U velitelského roje byl zařazen kurýrní letoun K-65


Označení příslušnosti letounů k jednotce :
(01.09.1952-31.10.1954)


Velitelský roj: FH–01; a dále -02, dle potřeby až po -09
1. letka: TH-10 a dále -11, ... dle potřeby
2. letka: PK-30 a dále -31, ... dle potřeby
3. letka: RL-50 a dále -51, ... dle potřeby
***


Zabezpečovací letištní jednotka:
16. letištní prapor (01.09.1952-31.10.1954)


Radiotechnické zabezpečení:
11. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy (01.01.1953-31.10.1954)-
Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/29-letecky-bombardovaci-pluk-1952-1954-t91862#344245Verze : 0
Během leteckého výcviku došlo u 29. leteckého bombardovacího výcviku došlo k několika havariím a katastrofám.01.04.1953 katastrofa letounu C-3A.322 (TH-14), při ní zahynul mjr. Kopečný Jan; 2 členové osádky výskočili a zachránili se na padácích.


19.06.1953 katastrofa letounu C-3B.403 (TH-18), při ní zahynuli por. Tesárek František a čet. Ritter Ladislav; zraněn radiotelegrafist por. Trachtulec


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha


Irra, Miroslav; Matoulek, Jaroslav; Vystavěl, Stanislav: "Československé vojenské letectvo 1945-1957";
Vydavatelství Jan Máče
URL : https://www.valka.cz/29-letecky-bombardovaci-pluk-1952-1954-t91862#344254Verze : 0