Main Menu
User Menu

Výkonnostní odznaky Slovenské armády [1939-1945]

Achievement Badges of Slovak Army / Výkonostné odznaky Slovenskej armády

     
Název:
Name:
Výkonnostní odznaky Slovenské armády
Název v originále:
Original Name:
Výkonostné odznaky Slovenskej armády
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Marcinko, Alexander Jiroušek: Slovenské rady vyznamenania čestné odznaky, Košice 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vykonnostni-odznaky-Slovenske-armady-1939-1945-t91787#530313Verze : 0
MOD
Výkonnostní odznaky Slovenské armády :


Základní a přehledný soupis těchto odznaku je uvedený ve Výstrojním předpisu (Směrnice Se-1) pro nošení vojenského stejnokroje. Dále ve Věcném věstníku Ministerstva národní obrany. Přehled odznaků však přináší i dobový tisk z období let 1940-41. Slovenské výkonnostní odznaky jsou ve své podstatě převzaté z výstroje Československé armády z let 1938-39, které byli připraveny pro vojáky mobilizované čs. branné moci. Proto i podmínky pro udělení, ale i vzhled odznaků je totožný se starými odznaky předválečné čs. armády. Slovenské odznaky jsou na zadní straně značeny státní znakem Slovenského štátu (přejímací značka). Mezi nejvzácnější, ale i nejkrásnější výkonnostní odznak můžeme zařadit odznak pro příslušníky "Útočné vozby" (tankových posádek). V současné době je na aukčním portálu Aukro nabízen originál tankového odznaku. Váha odznaku je 29, 3 g. Celkový rozměr potom 52 mm x 45 mm. Obrázky tohoto odznaku poskytl prodejce pan Jiří Svoboda pro potřebu čtenářů našich stránkách za což mu děkujeme. Odznak nezapírá, že tvarově i ideově vychází z čs. odznaku pro příslušníky Útočné vozby. Má tvar věnce tvořeného lipovými lístky. V dolní středové části je silueta tanku (viz obrázek) a v horní části státní znak Slovenského štátu. Zadní strana je hladká, opatřena dvěmi šroubky s matičkami, které slouží k upevnění na uniformu .


Literatura :
Ludovit Trenčan : Rady a vyznamenání Slovenskej republiky 1939 - 1945
Poznámka :
Tato informace je základní a doufáme, že některý sběratel toto stručné pojednání doplní .
Výkonnostní odznaky  Slovenské armády [1939-1945] - Ukázka čs. tankového odznaku pro důstojníky . Je vidno, že oba odznaky patří mezi krásné exempláře , které vždy potěší

Ukázka čs. tankového odznaku pro důstojníky . Je vidno, že oba odznaky patří mezi krásné exempláře , které vždy potěší
URL : https://www.valka.cz/Vykonnostni-odznaky-Slovenske-armady-1939-1945-t91787#342938Verze : 0
Další nádherný a originální odznak , který si zde předvedeme je z privátní sbírky Ing. Klabnika . Předpokládáme , že tyto dva originály pomohou při určování pravosti nebo kopie . Odznak je velmi dobře nafocený a zadní strana se šroubky dobře čitelná . Objevují se galvanické kopie , které jsou patinované a při prvním pohledu i velmi nebezpečné .
URL : https://www.valka.cz/Vykonnostni-odznaky-Slovenske-armady-1939-1945-t91787#343156Verze : 0
S pomoci slovenských přátel Ing. Klabnika a pana J. Loveckého se zde můžeme podívat na vzácný odznak I. typu, který se mnohdy nazývá přechodným typem. Tento odznak není nikde vyobrazen a to ani ve specializovaných slovenských publikacích, které se problematikou výkonnostních odznaků z tohoto období zabývají. Většina bývalých čs. výkonnostních odznaků, které byli připraveny pro čs. armádu v poli, byla bez problému převzatá ozbrojenými silami Slovenského štátu. Jediným problém byl právě čs. odznak Útočné vozby, kde v horní části odznaku je státní znak Československé republiky. Již v roce 1939, kdy Slovensko mělo tanky i vycvičené vojáky Útočné vozby (tankisty) chybělo jediné a tím byl nový typ výkonnostního odznaku. Vojáci, kteří absolvovali výcvik před rokem 1939 jistě vlastnili původní tankové odznaky, které ovšem nosit nemohli. Řešení bylo jednoduché neb odstranit původní čs. státní znak jistě nebylo složité a nahradit jej znakem novým (Slovenským) bylo v silách dílenského specialisty. Vojáci tento problém řešili různě od jednoduchého kovového (odlévaného) znaku až po smaltovaný patriaršní kříž (viz obrázek).
Vojenská správa si byla této problematiky vědoma a tak pro nové povolance, kteří již absolvovali výcvik v armádě Slovenské byl vyroben tento odznak ) viz obrázek. Odznaky byly poprvé udělovány při slavnostní přísaze vojáků 11. února 1940.


Prameny :
Archiv Julius Lovecky
Archiv : Ing. Klabnik


Odznaky pocházejí z privátních sbírek. Přechodný typ je ze sbírky Ing. A. Klabnika
URL : https://www.valka.cz/Vykonnostni-odznaky-Slovenske-armady-1939-1945-t91787#343556Verze : 0
Slovenské pamětní a výkonnostní střelecké odznaky navazuji ve své tradici na obdobné odznaky Československé armády. Zároveň, ale i tyto odznaky navazují na tradicí obdobných odznaku rakousko-Uherské armády, které se osvědčili jako viditelná odměna i v letech Velké války 1914-18. Střelecké odznaky byly založeny již v roce 1928-29. V roce 1938 byly dále zavedeny nové odznaky pro další odbornosti československé armády, tedy odznaky připravené pro polní armádu ČSR. Velitelský sbor Slovenské armády měl zkušenosti jednak z armády RU, ale také ze služby, výcviku a zkušeností armády Československé. Není tedy nic výjimečného, že zásoby, které byly připraveny pro armádu ČSR převzala a používala armáda Slovenská .
Střelecké odznaky můžeme rozdělit následovně :


1. Odznaky pro střelce z pušky
2. Odznaky pro střelce z lehkého kulomet
3. Odznak pro střelec z těžkého kulometu
4. Odznak pro střelce z velkorážného PL kulometu (je uváděn i jako velký kulomet proti útočné vozbě (tankům) nepřítele .
5. Odznak pro střelce z pěchotního děla
6. Odznak pro výtečného vrhače granátů


Každý z těchto odznaků se však dále dělil na třídy či stupně, dle dosažené odbornosti a prokázaných výsledků.
Slovenská textová část je zpracovaná ing. Klabnikem -viz obrázek.
Ukázky odznaků jsou převzaté z privátních sbírek a katalogu Aurea. Všechny originální odznaky Slovenské armády jsou těžké, masivní a na zadní straně je přejímací značka ( Slovenský státní znak )


Poznámka :
Objevuje si kvalitní kopie vzácnějších odznaků Slovenské armády. Právě aukce Aurea Praha tyto odznaky nabízela. Literatura je uvedena v úvodní části článku .
URL : https://www.valka.cz/Vykonnostni-odznaky-Slovenske-armady-1939-1945-t91787#346406Verze : 0
Odznak příslušníků automobilního vojska
Odznak automobilného vojska


I tento odznak byl založen a vyroben v roce 1938 a je bezesporu zajímavý již svým výtvarným pojetím. Na středním štítku nenalézáme těžký nákladní automobil, či tahač-speciál, ale elegantní sportovní vozidlo, na první pohled slavné auto Elišky Jungové, která se proslavila svým výtečným zvládnutím vozidla a dokonalou jízdu. Snad, tímto chtěl výtvarník podtrhnout přesné určení tohoto odznaku - za dokonalé zvládnutí vozidla a bezpečnou jízdu. Při odchodu do zálohy, vojáci obdrželi miniaturky těchto, ale i střeleckých odznaků na památku své vojenské služby. Miniaturky bylo možno nosit na civilním oděvu.


Odznak podobného typu opět existoval v RU armádě ( viz obrázek )


Literatura a odkazy jsou uvedeny v úvodní části článku .
URL : https://www.valka.cz/Vykonnostni-odznaky-Slovenske-armady-1939-1945-t91787#346428Verze : 0