Main Menu
User Menu

Syrská republika [1930-1958]

Syrian Republic

(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Syrska-republika-1930-1958-t91622#342381Verze : 0
MOD
Sýrska republika vznikla 14.05.1930 zo Sýrskeho štátu (zmenou ústavy). Aj napriek prijatej ústave a vláde nebol štát plne samostatný, ale ako mandátne územie Spoločnosti národov bol v správe Francúzskej republiky (na základe výsledkov 1. svetovej vojny).

Po vzniku republiky bola prijatá aj nová forma štátnej zástavy. Vodorovné pruhy zelený-biely-zelený s francúzskou trikolórou v ľavom hornom rohu nahradili tiež vodorovné pruhy, ale v poradí zelený-biely čierny, pričom do roku 1932 sú popísané 2 varianty - prvá forma s francúzskou trikolórou v ľavom hornom rohu (teda obdoba zástavy do 14.05.1930) a druhá (ktorá je popísaná aj v Ústave Sýrskeho štátu, vyhlásenej dekrétom Vysokého komisára Francúzskej republiky, č. 3111 zo 14. mája 1930, Úradny vestník Ligy národov, roč. 11, september 1930, str. 1112-1122, článok 4, s. 1113), kde absentuje francúzska trikolóra, ale v bielom poli sú horizontálne tri červené hviezdy.

V roku 1936 bola podpísaná Sýrsko-Francúszka dohoda o získaní plnej samostatnosti, ktorá stanovovala okrem iného aj práva menšín na autonómiu a spojenecké záväzky voči Francúzsku, vrátane vzájomnej vojenskej pomoci a možnosti ponechania Francúzskych vojenských základní na území krajiny. Aj napriek podpisu dohody nedošlo k ratifikácii dohody zo strany Francúzska (a tým nedošlo k potvrdeniu dohody a uznaniu štátu zo strany Spoločnosti národov). Po okupácii Francúzska Nemeckou ríšou v roku 1940 zostala Sýria pod správou Francúzskeho štátu. V dňoch 08.06.1941-14.07.1941 vykonali Britské jednotky podporované jednotkami Slobodných Francúzov Operáciu Exportér ("Operation Exporter") pri ktorej okupovali územie Sýrie a Libanonu. V tom istom roku vyhlásila vláda Sýrskej republiky jednostrannú nezávislosť, ktorú vláda Francúzskeho štátu potvrdila 27.09.1941, s dodatkom že tento krok musí byť potvrdený v súlade s mandátnou zmluvou z roku 1924, k čomu došlo k 01.01.1944. Posledné zahraničné vojská opustili krajinu v roku 1946.

Zdroj: en.wikipedia.org
https://fotw.info/flags/sy-his.html#1930
URL : https://www.valka.cz/Syrska-republika-1930-1958-t91622#342394Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost9.7.1941 Vrchní velitel francouzských vichystických vojsk v Sýrii generál Dentz požádal Brity o příměří.

7.10.1944 Egypt, Sýrie, Libanon, Irák a Jordánsko založily Arabskou ligu.
URL : https://www.valka.cz/Syrska-republika-1930-1958-t91622#647061Verze : 0
MOD