Main Menu
User Menu

SOV - 2T6 (nabíjací prepravník systému 2K11)

Nabíjací prepravník 2T6 je určený k preprave jednej rakety 3M8, 3M8M1, 3M8M2, 3M8M3 a k samočinnej nakládke a prekládke zkompletovaných a naplnených rakiet. Nabíjací prepravník umožňuje nakládku rakety na OZ 2P24 z pravej alebo ľavej strany.

Nabíjací prepravník umožňuje :
- samočinne nakladať rakety z prepravníku 9T25, pomocného prepravníku 9T13 a z prípravkov ( stojanov),
- prekladať rakety na odpaľovacie zariadenie ( OZ) 2P24, prepravník 9T25, pomocný prepravník 9T13 a stojany,
- preložiť raketu z OZ 2P24 na nabíjací prepravník 2T6 .

Hlavné časti :

- upravený automobil URAL-375E,
- zariadenie pre upevnenie a prepravu rakety,
- žeriav,
- hydraulický pohon,
- elektrické zariadenie,
- rdst R-113,
- infraprístroj pre vodič automobilu PVN-57,
- povlak - krycia plachta,
- súprava záložných súčiastok, náradie a príslušenstva ZIP-1.

Hlavné technické údaje :
Typ - pojazdný žeriavový samonakladač rakiet
Pohon žeriavu : hydraulický ( kapalina olej - typ čerpadla zubové, NŠ40)
Pracovný tlak : 11,77 Mpa

Podvozok : stredný terénny automobil URAL-375E

Rozmery v mm:
Dĺžka : 9050
Šírka : 3080
Výška : 3800

Hmotnosť v kg :
- s naloženou raketou 13460

Max. povolená rýchlosť :
- komunikácia : 55 km/hod.
- cesta : 30 km/hod.
- terén : 8 km/hod.

Čas potrebný k nabíjaniu dvoch rakiet na OZ dvoma nabíjacími prepravníkmi : 10 min.

Obsluha : 2 muži


Zdroj : PVOV/A-22-56 Nabíjací prepravník 2T6 Technický popis a prevádzka - predpis ČSĽA, Praha, 1981
SOV - 2T6 (nabíjací prepravník systému 2K11) - URAL-375E - popis.

URAL-375E - popis.
SOV - 2T6 (nabíjací prepravník systému 2K11) - Poloha žeriavu.

Poloha žeriavu.
SOV - 2T6 (nabíjací prepravník systému 2K11) - Pochodová poloha.

Pochodová poloha.
SOV - 2T6 (nabíjací prepravník systému 2K11) - Popis 2T6.

Popis 2T6.
SOV - 2T6 (nabíjací prepravník systému 2K11) - Náčrt 2T6.

Náčrt 2T6.
SOV - 2T6 (nabíjací prepravník systému 2K11) - Predné lôžko.

Predné lôžko.
URL : https://www.valka.cz/SOV-2T6-nabijaci-prepravnik-systemu-2K11-t91613#342360Verze : 1