Main Menu
User Menu

Poprad, Dukelské kasárny [RRRR- ]

Poprad, Dukla Barracks

     
Název:
Name:
Poprad, Dukelské kasárny
Originální název:
Original Name:
Dukelské kasárne Poprad
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Letecké kasárne
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne Poprad-Západ
Obec:
Municipality:
Poprad
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°03'16.86"N 20°17'08.34"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-30.09.2001 Durný, Ľubomír (Podplukovník)
01.10.2001-DD.MM.2003 Palai, Marián (Podplukovník)
DD.MM.2003-DD.MM.2004 Hunčár, Milan (Podplukovník)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
09.05.1939-01.09.1939
Pěší rota 1/V
1st Infantry Company
09.05.1939-01.09.1939
Pěší rota 2/V
2nd Infantry Company
09.05.1939-01.09.1939
Pěší rota 3/V
3rd Infantry Company
09.05.1939-01.09.1939
Samostatný pěší prapor V
5th Separate Infantry Battalion
01.10.1939-01.10.1940
Horský pěší pluk 9
9th Mountain Infantry Regiment
01.10.1939-01.10.1940
Náhradní prapor horského pěšího pluku 9
Replacement Battalion of 9th Mountain Infantry Regiment
01.06.1945-01.09.1945
Pěší prapor II/37
2nd Infantry Battalion of the 37th Infantry Regiment
01.10.1945-01.12.1945
Pěší prapor I/14
1st Infantry Battalion
01.09.1946-01.10.1949
Pěší prapor I/14
1st Infantry Battalion
01.10.1947-15.07.1948
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor III/14
3rd Infantry Battalion
DD.08.1951-01.09.1963
Škola leteckých mechaniků
Military Aircraft Mechanics School
15.10.1968-31.10.1980
10. protiletadlový oddíl
10th Anti-Aircraft Division
15.10.1968-01.04.1987
Vojenský výcvikový prostor Kežmarok
Military Training Area Kežmarok
31.10.1980-31.10.1992
10. protiletadlový pluk
10th Anti-Aircraft Regiment
31.10.1992-31.12.1992
3. oddíl protivzdušné obrany
3rd Air Defence Battalion
31.10.1992-31.12.1992
Výcvikové středisko vojskové protivzdušné obrany
Army Anti-Aircraft Defence Training Center
01.01.1993-01.01.2000
Výcvikové středisko vojskové protivzdušné obrany
Anti-Aircraft Defence Training Centre of Land Troops
01.01.2000-01.10.2001
Výcvikové středisko protivzdušné obrany pozemního vojska
Anti-Aircraft Defence Training Centre of Land Troops
01.10.2001-01.01.2005
Výcviková základna protivzdušné obrany
Anti-Aircraft Defence Training Base


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.stavebne-forum.sk
URL : https://www.valka.cz/Poprad-Dukelske-kasarny-RRRR-t91576#455379Verze : 5
MOD
Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly, prípadne skráte Dukelské kasárne, alebo kasárne Poprad - Západ.


Vznik kasárni siaha do obdobia pred druhou svetovou vojnou, OS SR prestali kasárne vojensky využívať k 31.12.2004. Od 1.1.2005 sa kasárne využívajú len pre potreby úradov a zariadení MO SR (napr. Posádková správa budov, expozitúra Vojenskej polície, posádková ošetrovňa).


Po roku 2006 objekte sídli aj Úrad justičnej a kriminálnej polície (bývalá budova štábu), ďalšie budovy (ubytovacie budovy jednotiek) získal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad.


Zvyšok kasárni (autopark, sklady a súvisiace pozemky) v celkovej výmere 41588 m2 ponúklo MO SR v roku 2009 na odpredaj za cenu 4,764 miliónov €.


Nakoľko o kúpu nebol záujem, majetok a pozemky sa v roku 2013 prevádzajú na mesto Poprad. Z bývalého objektu kasárni si MO ponecháva len 2 budovy, v ktorých sídli posádková ošetrovňa s expozitúrou Vojenskej polície Prešov a Stredisko prevádzky objektov Poprad.
Zdroj: archív autora
www.stavebne-forum.sk

Poprad, Dukelské kasárny [RRRR- ] - Pohľad na kasárne

Pohľad na kasárne
URL : https://www.valka.cz/Poprad-Dukelske-kasarny-RRRR-t91576#342299Verze : 1
MOD
Kasárne už sú minulosťou, prebehla demolácia väčšiny areálu. Zostali len 3 budovy vo východnej časti areálu.


Areál kúpila firma PG-GMT, s. r. o., ktorá na ploche približne 64 000 metrov štvorcových plánuje okrem iného postaviť 12 bytoviek s približne 430 bytmi a ďalších 25 rodinných domov


spis.korzar.sme.sk

Poprad, Dukelské kasárny [RRRR- ] - Areál pred demoláciou - www.mapy.cz

Areál pred demoláciou - www.mapy.cz
Poprad, Dukelské kasárny [RRRR- ] - Areál po demolácii - www.google.com/maps

Areál po demolácii - www.google.com/maps
URL : https://www.valka.cz/Poprad-Dukelske-kasarny-RRRR-t91576#658856Verze : 1
MOD