Main Menu
User Menu

Jubilejní medaile 60 let vítězství ve Velké vlastenecké války v letech 1941-1945

Jubilee Medal 50 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945

Юбилейная медаль 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

     
Název:
Name:
Jubilejní medaile 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 – 1945.
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.02.2004
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-vitezstvi-ve-Velke-vlastenecke-valky-v-letech-1941-1945-t91484#412944Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile Ruské federace k 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 – 1945.
Název v originále:
Original Name:
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.02.2004
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-vitezstvi-ve-Velke-vlastenecke-valky-v-letech-1941-1945-t91484#412947Verze : 1
Pamětní medaile Ruské federace k 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 – 1945 .
Medaile byla založena vládou Ruské federace a je ražena z obecného kovu a patinovaná (zlacená ). Průměr medaile je 32 mm pří síle 3 mm .
V České a Slovenské republice byla udělena tato pamětní medaile několika stovkám žijících účastníků, bojovníků 2. světové války. Medaile jim byla předávána na velvyslanectvích a konzulátech Ruské federace .
Oslavy „ Vítězství „ se konaly v Moskvě a to za účastí představitelů států nejen protihitlerovské koalice. Rusko na poděkování všem těm, kteří k vítězství SSSR přispěli. Stáří pánové - ruští veteráni se přehlídky zúčastnili na automobilech, neb pochod by mnozí již nezvládli .
Po ukončení slavnostního ceremonielu, na slavností recepci předal tehdejší prezident Putin osobně medaile představitelům zahraničních delegací .
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-vitezstvi-ve-Velke-vlastenecke-valky-v-letech-1941-1945-t91484#341982Verze : 1
Dekret a stužka pamětní medaile
Zdroj: http://ru.wikipedia.org/wiki
Jubilejní medaile 60 let vítězství ve Velké vlastenecké války v letech 1941-1945 - Stužka

Stužka
Jubilejní medaile 60 let vítězství ve Velké vlastenecké války v letech 1941-1945 - Dekret

Dekret
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-vitezstvi-ve-Velke-vlastenecke-valky-v-letech-1941-1945-t91484#342018Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile Ruské federace k 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 – 1945.
Jubilee Medal "60 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945"
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Jubilejni-medaile-60-let-vitezstvi-ve-Velke-vlastenecke-valky-v-letech-1941-1945-t91484#588056Verze : 0
MOD