Main Menu
User Menu

47. letecký průzkumný pluk [1953-1954]

47th Air Reconnaissance Regiment

     
Název:
Name:
47. letecký průzkumný pluk
Originální název:
Original Name:
47. letecký průzkumný pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
47. letecký zpravodajský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
47. průzkumný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.11.1954 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.11.1954 Praha, letiště Kbely /

Velitel:
Commander:
01.01.1953-12.04.1954 Končír, Jozef (Major)
12.04.1954-01.11.1954 Racko, Emil (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1953-31.10.1954 VÚ 8863 Praha
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (47. letecký průzkumný pluk), www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/47-letecky-pruzkumny-pluk-1953-1954-t91433#422816Verze : 0
MOD
01.01.1953 Nařízením MNO čj. 0055964-VL/OM ze 4. února 1953 "Útvary letectva-reorganizace-prozatímní mírové počty-vydání"
byl 47. letecký zpravodajský pluk přejmenován na: 47. letecký průzkumný pluk


Rok zřízení (1952) se dostal do podvědomí chybným (a neúplným) výkladem tradovaného a "opisovaného" nařízení:
08.03.1952 – zřízen rozkazem NGŠ MNO č.j.400.1952 ve Kbelích. 47. letecký zpravodajský pluk. bez dalšího vysvětlení souvislostí.


Pro označení letounů 2. a 3. letky byla provedena změna/záměna kódů:
2. letky: LZ-30 a výše
3. letky: RT-50 a výše


Počátkem r. 1954 dochází k vyřazení B-36 a K-65 a je zahájeno přezbrojení na S-102 / S-103 (MiG-15 / MiG-15bis) – postupně u 2 letek.


U pluku se změnilo „pořadí“ číslování letek takto:
1. letka – RT-50 a výše (S-102)
2. letka – MY-70 a výše (S-102)
3. letka – PU-10 a výše (C-3 )
4. letka – LZ-30 a výše (C-3 )


---
Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Irra, Miroslav; Matoulek, Jaroslav; Vystavěl, Stanislav: "Československé vojenské letectvo 1945-1957"; Vydavatelství Jan Máče
"Atlantický letecký pluk", Hradec Králové 1992 (Vydání ke 40. výročí VÚ 8863)
URL : https://www.valka.cz/47-letecky-pruzkumny-pluk-1953-1954-t91433#343864Verze : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/521012
URL : https://www.valka.cz/47-letecky-pruzkumny-pluk-1953-1954-t91433#521013Verze : 0
MOD