Main Menu
User Menu

47. letecký zpravodajský pluk [1950-1952]

47th Air Intelligence Regiment

     
Název:
Name:
47. letecký zpravodajský pluk
Originální název:
Original Name:
47. letecký zpravodajský pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.12.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký zpravodajský pluk 47
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
47. letecký průzkumný pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.08.1951 4. letecká bitevní divize
01.08.1951-01.01.1953 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-14.09.1951 Brno, letiště /
14.09.1951-DD.02.1952 Hradčany, letiště /
00.03.1952-01.01.1953 Praha, letiště Kbely /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-DD.MM.RRRR , ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Novák, František (Major)
DD.MM.RRRR-01.01.1953 Končír, Jozef (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.01.1953 Velitelský roj
01.01.1951-01.01.1953 1. letka
01.01.1951-01.01.1953 2. letka
01.01.1951-01.01.1953 3. letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1951-14.09.1951 VÚ 8863 Brno
14.09.1951-DD.02.1952 VÚ 8863 Hradčany
00.02.1952-01.01.1953 VÚ 8863 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond (47. letecký zpravodajský pluk), www.vojenstvi.cz
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/47-letecky-zpravodajsky-pluk-1950-1952-t91432#341827Verze : 0
Historické počátky sledovaného útvaru sahají fakticky až do počátku r.1946.


02. 01. 1946 – zřízen Letecký pluk 41 (LP 41) – Zpravodajský, krycí číslo VÚ 8949 a dislokován na letišti Boží Dar (Vojenský prostor Milovice).
Od 8. března 1948 – dekretem presidenta republiky pojmenovaný názvem „T. G. Masaryka“
V červnu 1949 – redislokován do Havlíčkova Brodu 01.10.1949 – změněno krycí číslo na VÚ 8863.
V Havlíčkově Brodě byly shromážděny zbytky personálu a letecká technika (dvoumotorové letouny) ze zrušených Letecký pluk 43 „Dr. E.Beneše“ (LP 43) a Letecký pluk 44 „Gen.M. R. Štefáníka“ (LP 44) a včleněny do LP 41
(Již bez uvádění historického názvu – zmizely tak „ ideově nevhodná jména“).31.03.1950 - byl zrušen Letecký pluk 25 (používal letouny B-32 a B-36 „Mosquito“) a z jeho zbytků vznikla 4. letka LP 41, který tak dosáhl stavu 4 letek.


01.05. 1950 – „zpravodajský“ Letecký pluk 41 (VÚ 8863) přečíslován na Letecký pluk 47 (LP 47). Krycí číslo VÚ 8863 zůstalo.
(„Odloučená část“, zůstatek personálu a letecké techniky po zrušeném LP 25 zůstala ve Kbelích).

V září 1950 – redislokován na letiště Brno – Černovice. Tam přešel pod velitelství 4. letecké divize.


Od r. 1951 se mění „tvar psaní názvů“ a začíná se používat (číslovka a název) ve tvaru : 47. letecký pluk. (47. lp)

V létě r. 1951 ze stavu 4. letecké bitevní divize vyčlenily letecké pluky do nově zřízených leteckých divizí:
3. letecký pluk do 22. letecké divize (stíhací),
30. letecký pluk do 34. letecké divize (bitevní)
a
47. letecký pluk se rozdělil:
Jeho největší část s letouny C-3 "přelétla" spolu s velitelem pplk. let. Františkem Novákem 14.9.1951 na letišti Hradčany a stala se základem pro zřízení 46. letecké divize.


Od září 1951 do února 1952 zůstalo v Hradčanech "velitelství" - faktický spíše rámec.
Jednoznačný doklad o rámcování 47. leteckého zpravodajského pluku zatím není k dispozici, ale brig. gen. Jan Reindl v zast. velitele letectva v přípise MNO čj. 040533/VL ze 23. ledna 1952 žádá o souhlas, zřídit 25. letecký bombardovací pluk z kádrů a materiálu 47. leteckého pluku který bude do doplnění novým materiálem rámcován a bude mít 1 letku.
Zbytek 47. leteckého pluku, tedy „odloučená část“ byla dislokovaná ve Kbelích s B-36 a několika K-65 a plnila "kurýrní úkoly ve prospěch velitelství letectva.


Nakonec se tato "odloučená letka" spolu s letouny C-3AF se stala základem „nového“ 47. leteckého zpravodajského pluku - VÚ 8863.


08.03.1952 – zřízen rozkazem NGŠ MNO č.j.400.1952 ve Kbelích. 47. letecký zpravodajský pluk.
Fakticky se jednalo vlastně o "rozrámcování" - tedy organizaci na tabulkový stav


Při vzniku "nového" 47. leteckého zpravodajského pluku byli ustanoveni:
- velitel pluku: Končír, Jozef (kpt. let.)
- zástupce velitele:Elleder, Antonín (npor. let.)pověřen velením
- náčelník štábu: Flek, Rostislav (npor. let.)
- st. inženýr pluku: Dziuba, František (npor. let.)
***
1. letka:
- velitel letky: Racko, Emil (npor. let.)
výzbroj: B-36 a CB-36
2. letka:
- velitel letky: Kanca, Michal (por. let.)
výzbroj: C-3AF
Fotočeta:
- velitel čety: Huba, Ján (ppor.)
3. letka: (původně letka "práškařů"- od 31.03.1952)
- velitel letky: Nápravník, (kpt. let.)
výzbroj: C-3A a K-65


Pro označení příslušnosti létounou k jednotkám pluku označení:
- velitelský roj: OV-01 a výše
1. letka : PU-10 a výše
( B-36 „Mosquito“ krátce létaly s původními kódy IY-xx a JX-xx ), později přeznačené na PU-10 a výše)
2. letka RT-30 a výše
3. letka LZ-50 a výše


K 01.01.1953 Nařízením MNO čj. 0055964-VL/OM ze 4. února 1953 "Útvary letectva-reorganizace-prozatímní mírové počty-vydání" byl 47. letecký zpravodajský pluk
přejmenován na:
47. letecký průzkumný pluk


Pro označení letounů 2. a 3. letky byla provedena změna/záměna kódů:
2. letky: LZ-30 a výše
3. letky: RT-50 a výše


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Irra, Miroslav; Matoulek, Jaroslav; Vystavěl, Stanislav: "Československé vojenské letectvo 1945-1957"; Vydavatelství Jan Máče
"Atlantický letecký pluk", Hradec Králové 1992 (Vydání ke 40. výročí VÚ 8863)
URL : https://www.valka.cz/47-letecky-zpravodajsky-pluk-1950-1952-t91432#343798Verze : 0
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
15.12.1950-DD.MM.RRRR C-3B.433
URL : https://www.valka.cz/47-letecky-zpravodajsky-pluk-1950-1952-t91432#685997Verze : 0
MOD