Main Menu
User Menu
Reklama

Ruské imperium [1721-1917]

Russian Empire

Российская Империя

     
Název:
Name:
Ruské impérium
Originální název:
Original Name:
Российская Империя
Hlavní město:
Capital:
Petrohrad (1721–1728)
Moskva (1728–1730)
Petrohrad (1730–1917)
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled panovníků (carů) Ruska
(List of rulers (imperators) of Russia)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location :
východní Evropa, severní a střední Asie
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.1721
Zánik:
Dissolution:
14.09.1917 Ruská republika
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
1721-1858

1858-1883

1883-1914

1914-1917
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://fotw.net/flags/ru_emp.html
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ruske-imperium-1721-1917-t91403#341732Verze : 5
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Ruske-imperium-1721-1917-t91403#644925Verze : 0
MOD