Main Menu
User Menu

4. letka [1967-1975]

4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
4. letka
Originální název:
Original Name:
4. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1967
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1975
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1967-01.11.1975 11. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.08.1967-01.11.1975 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.08.1967-01.11.1972 Žemlička, Jaroslav (major)
01.11.1972-12.01.1974 Novosad, Bořivoj (major)
12.01.1974-01.11.1975 Šrámek, Tomáš (major)
Výzbroj:
Armament:
01.08.1967-DD.09.1969 MiG-17PF
DD.MM.1969-DD.MM.RRRR L-29
DD.MM.1968-DD.MM.RRRR L-29R
DD.MM.1972-01.11.1975 MiG-15bis
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MiG-15UTI
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1967-1975-t91281#423384Verze : 0
MOD
V r. 1967 došlo u 11. stíhacího leteckého pluku k rozšíření organizace o další – 4. letku, určenou pro „boj proti pomalým a nízko letícím cílům".
Jejím jádrem se stali piloti, technici a letadla MiG-17PF od rušeného 7. slp z Piešťan, který byl byl oficiálně zrušen k 31.08.1967.
Zajímavý je záznam z vojenské knížky jednoho z pilotů o ustanovení do funkce:
„10.05.1967 – pilot MiG-17PF, 11. slp Žatec, 3. sbor PVOS, 7. armáda PVOS“.
Z toho je zřejmé, že letka byla ve výstavbě již v létě 1967, ale některé personální změny a organizace byla provedena až k 01.08.1967.
Ve skupině pilotů z Piešťan byli:
mjr. Žemlička Jaroslav, mjr. Novosad Bořivoj, mjr. Ivan Ferdinand, mjr. Šulcer Jaromír, mjr. Šrámek Tomáš, mjr. Přibyl Miroslav, mjr. Hanzlík Jozef, mjr. Novotný Ladislav, mjr. Bekr Luboš, mjr. Novotný Jiří, mjr. Zugar Bedřich, mjr. Dušánek Jiří, npor. Trnka Zdeněk, npor. Kraml Jaroslav, npor. Nerandžič Dimitrij, por. Stopka, Pavol.
Štáb letky při zřízení:
Velitel letky : mjr. Žemlička, Jaroslav
ZV letky : mjr. Ivan Ferdinand
Letovod letky : mjr. Šulcer Jaroslav
Střelecký důstojník letky: mjr. Novosad Bořivoj
Pro zabezpečení 4. letky vznikla 4. provozní skupina / 4. skupina provozu.
Náčelníkem 4. skupiny ustanoven mjr. Petráš Michal,
jeho zástupcem mjr. Rybanský;
Starší technici kpt. Hrabě Václav, kpt. Hykl Jaroslav, kpt. Klouček Zdeněk, rtm. Zadko;
Starší technik elspec. vybavení kpt. Hofman Jaroslav;
Starší technik pro radio kpt. Tichý Zdeněk, Starší technik pro leteckou výzbroj mjr. Král Václav,
Starší technik pro lokátory rtm. Podolník, kpt. Zetka.

Zdroj: Kronika 11. slp
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1967-1975-t91281#341151Verze : 3
Sestav letky pro VR 1968/69
4. letka : Výzbroj u 4. Provozní skupiny: MiG-17PF
MiG-15UTI 2514 (922514)
Velitel letky: mjr. Žemlička, Jaroslav
Zástupce velitele letky: mjr. Ivan Ferdinand
Letovod letky: mjr. Šulcer Jaromír
Střelecký důstojník letky: mjr. Novosad Bořivoj
Velitel 1. roje: mjr. Přibyl Miroslav
Pilot: mjr. Zugar Bedřich
Starší pilot: mjr. Dušánek Jiří
Pilot: mjr. Bekr Luboš
Velitel 2. roje: kpt. Šrámek Tomáš
Pilot: por. Trnka, Zdeněk
Starší pilot: mjr. Novotný Jiří
Pilot: por. Neranžič Dimitrij
Velitel 3. roje mjr. Novotný Vladimír
Pilot: por. Kraml Jaroslav
Starší pilot: mjr. Hanzlík Josef
Hlášení o stavu letecké techniky u 11. slp čj. 0530/69 k 23.09.1969 – plán /skutečně:
MiG-17PF : 12/14 ks
L-29: 2/4 ks
V protokolu z 12.11.1969 při předání funkce velitele pluku pplk. Mackem a převzetí pplk. Ryplem je mj. uvedeno: (plán/skutečnost)
4. provozní skupina:

plán / skutečnost ks
MiG-17PF: 12/14 ks (všechny neschopné),
L-29: -/19 ks (bez uvedení verze)

Zdroj: Vojenský historický archiv Praha fond č. 0610
Kronika 11. slp
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1967-1975-t91281#341341Verze : 2
Letouny, které prošly službou u 4.letky 11.stíhacího leteckého pluku


Mikojan Gurevič MiG-17PF (SP-7)


Číslo letounu Datum převzetí Převzat od Datum odevzdání Předán Poznámka
0203 DD.MM.RRRR-30.11.1967zničen při katastrofě v troskách letounu zahynul por.Pavel Stopka
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1967-1975-t91281#357611Verze : 0
.
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/388754
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1967-1975-t91281#388756Verze : 0
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1967-1975-t91281#686113Verze : 0
MOD