Main Menu
User Menu

SOV - Palivo pro raketové motory TG-02

ТГ-02

Palivo pro raketové motory TG-02 (ТГ-02)


Popis:
Palivo TG-02 je lehce zápalná kapalina kategorie 11A-T2 (podle ruské státní normy GOST 12.1.011), podle stupně působení na živý organismus má stupeň 3 (GOST 12.1.007).


Použití:
Palivo TG-02 se používá v kapalinových raketových motorech vyráběných v SSSR a Rusko.


Vzhled:
Palivo TG-02 je těkavá olejovitá kapalina žluté až temně hnědé barvy s charakteristickým zápachem.


Působení na živý organismus:
Palivo TG-02 je jedovaté (je to v podstatě nervově paralytická látka), při styku s pokožkou působí popáleniny.
Z hlediska bezpečnosti jsou povoleny tyto koncentrace hlavních komponentů:
- maximální jednorázová koncentrace trietylaminu v pracovním prostoru ..... 10 mg/m3
- maximální jednodenní koncentrace trietylaminu v obydleném prostoru ..... 0,04 mg/m3
- maximální jednorázová koncentrace xylidinu v pracovním prostoru ..... 3 mg/m3
- maximální jednodenní koncentrace xylidinu v obydleném prostoru ..... 0,002 mg/m3


Složení:
Složení řeší ruská státní norma GOST 17147-80: Palivo TG-02 ( ГОСТ 17147-80: Горючее ТГ-02), Vydavatelství standardů, Moskva.
Palivo TG-02 je směs trietylaminu a isomerového xylidinu.
Poměr jednotlivých komponentů:
- hmotnostní zastoupení trietylaminu ..... 50 až 52%
- hmotnostní zastoupení isomerového xylidinu ..... 48 až 50%
- maximální povolené hmotnostní zastoupení vody ..... 0,20 %
- maximální povolené hmotnostní zastoupení mechanických příměsí ..... 0,003 %
Při dlouhodobém použití paliva TG-02 (naplněné nádrže raket) nesmí v průběhu záruční doby klesnout hmotnostní zastoupení trietylaminu pod 49%, isomerového xylidinu pod 48% a vody nesmí být více než 0,4%.
Při okamžitém použití (dalo by se to označit termínem "natankovat a odpálit") nesmí být hmotnostní zastoupení trietylaminu i isomerového xylidinu menší než 48%, vody více než 0,5% a mechanických příměsí více než 0,005%


Základní fyzikální vlastnosti:
- měrná hmotnost při 20°C ..... 0,835 až 0,855 g/cm3
- hranice varu, začátek kypění ..... +85°C
- hranice varu, teplota, při níž se vypaří 99% paliva ..... +222°C
- teplota úplného tuhnutí ..... -91°C
- teplota samovznícení ..... +380°C
- dolní hranice koncentrace pro vzplanutí par ve vzduchu ..... 1,0%
- horní hranice koncentrace pro vzplanutí par ve vzduchu ..... 6,0%
- dolní hranice teploty pro vzplanutí par ve vzduchu ..... -10°C
- horní hranice teploty pro vzplanutí par ve vzduchu ..... +24°C


Další údaje jsou v přiloženém dokumentu Ruská státní norma GOST 17147-80.


Poznámka:
Palivo TG-02 je samozápalné ve spojení s okysličovadlem pro raketové motory AK-20, AK-20F, AK-20K, AK-27, AK-27I a AK-27R


Zdroj:
PVO-23-5 - Raketa V-755, Popis, str.71
Ruská státní norma GOST 17147-80

SOV - Palivo pro raketové motory TG-02 - Ruská státní norma GOST 17147-80

Ruská státní norma GOST 17147-80
URL : https://www.valka.cz/SOV-Palivo-pro-raketove-motory-TG-02-t91148#340735Verze : 0