Main Menu
User Menu

4. letka [1954-1956]

4th Squadron of 11th Fighter Air Regiment

     
Název:
Name:
4. letka
Originální název:
Original Name:
4. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
4. letka
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1956
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.11.1956 11. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.11.1956 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.11.1956 Blaha, Ján (nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
01.11.1954-01.11.1956 S-102
01.11.1954-01.11.1956 S-103
01.11.1954-01.11.1956 CS-102
01.11.1954-01.11.1956 C-11
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. stíhací letecký pluk),
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1954-1956-t91137#423370Verze : 0
MOD
Sestav 4. letky 11. slp k 01.02.1955
- 4. LETKA:

Velitel 4. letky npor. Blaha, Ján
ZVL/šturman letky ?
ZVP letky npor. Putman Radomír
Pobočník velitele letky
Staršina letky

Technický sestav:
Inženýr letky kpt. Lédl Karel
St. technik pro elspec. vyb. -
St. technik pro radio -
St. technik pro let. výzboj -
Technický sestav u rojů:
Technik 1. roje por. Zejmon František
Technik pro elspec. vybavení por. Nagy Rudolf
Technik pro radio
Technik pro let. výzboj rt. Kubánek Oskar
Přidělení letounů:
Ozn. letounu Pilot; Technik / Mechanik
1. roj:
(JH-03) npor. Blaha Ján; por. Oros Norbert
(HF-16) por. Petruška Josef; por. Svoboda Karel
(LE-60) por. Chromec Jiří; por. Toth Jan
(LE-61) por. Šimek Otakar; por. Vavřina Arnošt
2. roj:
(JH-03) npor. Ďumbala Benj.
(HF-16) por. Ondra Jiří
(LE-60) por. Toman Eduard
(LE-61) npor. Mirvald Josef
3. roj:
(JH-03) por. Voráč Jan
(HF-16) por. Knížek Jan
(LE-60) por. Lepší Jiří
(LE-61) por. Michoň Antonín
4. roj:
(LE-60) por. Bartoň Miloslav
(LE-61) por. Eibel František
(JH-03) por. Grebeníček Stan.
Letka byla ještě ve výstavbě a zatím používala u rojů zapůjčené letouny od ostatních jednotek pluku i s techniky.
***
Postupně byly doplněny letounů.
Dochovaný TR č. 022/56 z 29.3.1956: "Přidělení do rojů u 4. letky:
Letouny u 1. roje 4. letky:
GF-70,
GF-71,
GF-72,
GF-73;
GF-87 (cvičný CS-102)
Letouny u 2. roje :
GF-75,
GF-76,
GF-77;
GF-88
(pokračovací C-11)
Letouny u 3. roje :
GF-74,
GF-78,
GF-79,
GF-80
(k 31.10.1956 byla 4. letky zrušena – stejně jako u ostatnich slp)

Zdroj: Vojenský historický archiv
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1954-1956-t91137#340722Verze : 1
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1954-1956-t91137#686112Verze : 0
MOD