Main Menu
User Menu

Pěší rota (1939)

Kompania strzelecka (piechoty)

Pěší (střelecká) rota – Kompania strzelecka (Kompania piechoty)


Vojsková setnina pěchoty byla jako základní hospodařící jednotka součástí pěšího praporu. V rámci praporů byly roty označeny arabskými číslicemi v tomto pořadí:
1., 2., 3. pěší (střelecká) rota – pěší (střelecký) prapor I
4., 5., 6. pěší (střelecká) rota – pěší (střelecký) prapor II
7., 8., 9. pěší (střelecká) rota – pěší (střelecký) prapor III
10., 11., 12. pěší (střelecká) rota - pěší (střelecký) prapor IV


Tabulkové počty mobilizované roty:Tabulkové počty:
jednotka velitel+velitelský doprovod hospodářské družstvo 1. četa 2. četa 3. četa granátometné družstvo pěší rota
důstojníci 1 0 1 1 1 0 4
poddůstojníci 3 5 8 8 8 1 33
mužstvo 10 10 54 54 54 13 195
pistole 7 5 3 3 3 3 24
pušky Mauser vz. 98 7 10 57 57 57 11 199
protitankové pušky vz. 35 0 0 1 1 1 0 3
lehké kulomety vz. 28 0 0 3 3 3 0 9
46 mm granátomety vz. 36 0 0 0 0 0 3 3
káry (biedki) 0 0 1 1 1 1 4
polní kuchyně 0 1 0 0 0 0 1
trénové vozy (wozy taborowe) 0 4 0 0 0 0 4
koně 1 12 1 1 1 1 17

Zdroje:
wp39.struktury.net
se souhlasem majitele.
Literatura:
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2005
Pěší rota (1939) - Schéma struktury pěší roty

Schéma struktury pěší roty
Pěší rota (1939) - Schéma struktury pěší čety

Schéma struktury pěší čety
Pěší rota (1939) - Schéma struktury velitelského roje

Schéma struktury velitelského roje
Pěší rota (1939) - Schéma struktury hospodářského družstva

Schéma struktury hospodářského družstva
Pěší rota (1939) - Schéma struktury granátometného družstva

Schéma struktury granátometného družstva
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-rota-1939-t91091#340608Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kompania-strzelecka-piechoty-t91091#340608Version : 0
MOD