Main Menu
User Menu

Svobodné území Terst [1947-1954]

Territorio libero di Trieste / Svobodno tržaško ozemlje / Slobodni teritorij Trsta

Slobodné územie Terst


italsky Territorio libero di Trieste, slovinsky Svobodno tržaško ozemlje, chorvatsky Slobodni teritorij TrstaOblasť v okolí mesta Terst pod správou OSN.cs.wikipedia.org(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Svobodne-uzemi-Terst-1947-1954-t91042#340328Verze : 0
MOD
Slobodné územie Terst


(Territorio libero di Trieste / Слободна територија Трста)


Vznik: 15.09.1947 na základe Parížskej mierovej zmluvy s TalianskomZánik: 26.10.1954 dočasným rozdelením civilnej správy územia medzi Taliansko a Juhosláviu.


Slobodné územei Terst bol meststký štát vytvorený OSN na území mesta Terst a priľahlej oblasti Istrijského poloostrova (pred 2. svetovou vojnou súčasť Talianskeho kráľovstva) na národnostne zmiešanom území. Na území boli rozmiestnení príslušníci mierových síl - americko-britský kontingent a juhoslovanský kontingent, každý s vlastnou zónou zodpovednosti.


V roku 1954 došlo k ustanoveniu dočasnej civilnej správy prostredníctvom orgánov Talianskej a Juhoslovanskej republiky (rozdelenei územia medzi tieto dva štáty), ktoré bolo v roku 1977 zmenené na trvalé na zákalde dvojstrannej dohody z 10.11.1975 uzatvorenej v Osmiu.


V súčasnej dobe je územie rozdelené medzi Taliansko, Slovinsko a Chorvátsko.Zdroj: https://sr.wikipedia.org/wiki/Слободна_Територија_Трста
URL : https://www.valka.cz/Svobodne-uzemi-Terst-1947-1954-t91042#340636Verze : 0
MOD