Main Menu
User Menu

SOV - KRM - RD-1

РД-1

     
Název:
Name:
RD-1
Originální název:
Original Name:
РД-1
Kategorie:
Category:
raketový motor na kapalné palivo
Výrobce:
Producer:
Státní vědecko-výrobní centrum M.V.Chruničeva
Государственный научно-производственный центр имени М.В.Хруничева
Období výroby:
Production Period:
XX.XX.1944- XX.XX.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
XX.XX.1944
Použití:
Use:
raketový stíhací přepadový letoun / rocket fighter-interceptor Běrezňak - Isajev BI-1
Technické údaje:
Technical Data:
 
Počet spalovacích komor:
Number of combustion chambres:
1
Hmotnost:
Weight:
? kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka / Maximální průměr:
Overall Width / Maximum Diameter:
? mm
Regulace tahu:
Thrust control:
ne
Podávání paliva:
Fuel feed:
přetlakový cyklus
Chlazení:
Cooling:
regenerativní chlazení
Typ vstřikovače:
Injector type:
sprchový typ
Počet trysek:
Number of jets:
37 palivových
48 pro okysličovadlo
Zapalování:
Ignition:
elektrický oblouk
Pohonné hmoty:
Driving fuel:
kapalné dvousložkové
Palivo:
Fuel:
letecký petrolej
Okysličovadlo:
Oxidant:
AK (kyselina dusičná)
Poměr palivo / okysličovadlo:
Proportion fuel / oxidant:
?
Výkony a provozní hodnoty:
Performance and operational values:
 
Maximální tah:
Maximum Thrust:
1100 N 01)
Specifický impulz:
Specific impulse:
200 Ns/kg 01)
Výtoková rychlost:
Efflux velocity:
? m/s
Tlak ve spalovací komoře:
Pressure in combustion chambre:
1621200 Pa
Teplota ve spalovací komoře:
Temperature in combustion chambre:
? °C
Poměr tah / hmotnost:
Proportion thrust / weight:
?
Životnost:
Lifetime:
33 min
Poznámka:
Note:
- vícenásobné použití
- plynulá regulace tahu: od 400 N do 1100 N 01)
- maximální doba nepřetržité práce: 200 s
01) - na úrovni hladiny moře
02) - ve vzduchoprázdnu
Zdroje:
Sources:
Raketové motory na tekutá paliva - http://www.lpre.de
Isajev, A.M. - První kroky ke kosmickým motorům, vydavatelství Mašinostrojenie, Moskva 1978
Státní vědecko-výrobní centrum M.V.Chruničeva - http://www.khrunichev.ru/main.php?id=19&nid=16
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340301Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_001.jpg - První základna, kde se vyvíjely raketové motory.


Pozn.FCH:
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie a obrázky z knihy Isajev, A.M. - První kroky ke kosmickým motorům, vydavatelství Mašinostrojenie, Moskva 1978.

SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - První základna

KRM RD-1 - První základna
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340418Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_002.jpg - Nádrže okysličovadla a paliva pro zkušební stolice.


RD-1_003.jpg - Panel s měřicími přístroji. V přední části hydraulický stend.
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Nádrže okysličovadla a paliva pro zkušební stolice

KRM RD-1 - Nádrže okysličovadla a paliva pro zkušební stolice
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Panel s měřicími přístroji

KRM RD-1 - Panel s měřicími přístroji
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340419Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_004.jpg - Ovládací pult. V kroužku je plynová páka pro motor RD-1.


RD-1_005.jpg - Raketový motor RD-1 upevněný ve zkušební stolici.
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Ovládací pult

KRM RD-1 - Ovládací pult
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Raketový motor RD-1 upevněný ve zkušební stolici

KRM RD-1 - Raketový motor RD-1 upevněný ve zkušební stolici
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340420Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_006.jpg - Hlavní díly motoru RD-1.


Zleva:
- hlavice se vstřikovacími tryskami
- spouštěcí blok
- vnitřní plášť válcové spalovací komory
- vnější plášť válcové spalovací komory
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Hlavní díly motoru RD-1

KRM RD-1 - Hlavní díly motoru RD-1
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340422Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_007.jpg - Další díly motoru RD-1.


Zleva:
- tryska
- vložka trysky (polovina)
- kolektor
- obloukový startovací zapalovač
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Další díly motoru RD-1

KRM RD-1 - Další díly motoru RD-1
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340426Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_008.jpg - Rozdělovače a relé.


Zleva:
- hlavní rozdělovač
- spouštěcí rozdělovač
- drenážní rozdělovač
- pneumatické relé
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Rozdělovače a pneumatické relé

KRM RD-1 - Rozdělovače a pneumatické relé
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340428Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_009.jpg - Spolupracovníci OKB na podzim 1944 (čtvrtý zprava v horní řadě A.M.Isajev)
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Spolupracovníci OKB na podzim 1944

KRM RD-1 - Spolupracovníci OKB na podzim 1944
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340430Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_010.jpg - Postup při spouštění raketového motoru:


A) Plynová páka se přesune ze základní do mezilehlé polohy, pracovní kapaliny začaly zaplňovat chladicí okruhy, otevřel se první spouštěcí ventil, spustil se elektrický obloukový startovací zapalovač, zapnulo se časové relé.


B) Komponenty paliva a okysličovadla se vznítily od elektrického oblouku startovacího zapalovače, od takto vzniknuvšího tlaku sepnulo pneumatické tlakové relé, otevřel se druhý startovací ventil, ze spalovací komory se odsunuly elektrody startovacího zapalovače, pracovní kapaliny (palivo a okysličovadlo) vyplnily celý chladicí okruh a začaly proudit přes ventily drenážního rozdělovače.


C) Uplynulo 2,5 sekundy od začátku spouštění raketového motoru, ventily drenážního rozdělovače se uzavřely, pohonné kapaliny protekly do vstřikovacích trysek spalovací komory a motor začal pracovat.
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Postup při spuštění raketového motoru

KRM RD-1 - Postup při spuštění raketového motoru
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340431Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_011.jpg - Celkový pohled na raketový motor
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Celkový pohled na raketový motor

KRM RD-1 - Celkový pohled na raketový motor
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340432Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_012.jpg - Řez vstřikovací tryskou.


RD-1_013.jpg - Rozložení vstřikovacích trysek v hlavě raketového motoru
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Řez vstřikovací tryskou

KRM RD-1 - Řez vstřikovací tryskou
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Rozložení vstřikovacích trysek

KRM RD-1 - Rozložení vstřikovacích trysek
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340433Verze : 0
KRM RD-1


RD-1_014.jpg - Popis a umístění nátrubků na raketovém motoru s elektrickým obloukovým zapalováním:


1) Nátrubek přívodu okysličovadla na vstřikovací trysky spouštěcího bloku.
2) Nátrubek přívodu paliva na vstřikovací trysky spouštěcího bloku.
3) Nátrubek měřiče tlaku ve spalovací komoře.
4) Nátrubek trativodu paliva.
5) Nátrubek trativodu okysličovadla.
6) Nátrubek přívodu okysličovadla.
7) Nátrubek trativodu paliva.
8) Nátrubek přívodu paliva.
9) Vypouštěcí nátrubek okysličovadla.
10) Vypouštěcí nátrubek paliva.
SOV - KRM - RD-1 - KRM RD-1 - Popis a umístění nátrubků na raketovém motoru

KRM RD-1 - Popis a umístění nátrubků na raketovém motoru
URL : https://www.valka.cz/SOV-KRM-RD-1-t91033#340434Verze : 0