Main Menu
User Menu

Osmanská říše [1473-1922]

Ottoman Empire

دولتْ علیّه عثمانیّه

     
Název:
Name:
Osmanská říše
Originální název:
Original Name:
دولتْ علیّه عثمانیّه
Hlavní město:
Capital:
Istanbul
Státní zřízení:
Government System:
absolutní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.RRRR
Zánik:
Dissolution:
29.10.1923 Turecká republika
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
DD.MM.1844-29.10.1923
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.worldstatesmen.org/Turkey.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire


(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Osmanska-rise-1473-1922-t90952#339951Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost


11.6.1774 v Alžíri židia uniknú pred útokom Španielskeho námorníctva


7.10.1826 Akkermanská konvencia. Bola uzatvorená dohoda medzi Ruskom a Osmanskou ríšou, kedy po ruskom aprílovom ultimáte bol sultán Mahmud II donútený súhlasiť s Bukurešťským mierom. Zároveň musel súhlasiť s obnovením autonómie podunajských kniežactiev a potvrdením statusu Srbska.


30.12.1830 Narodil se - - Ismaíl Paša
20.9.1854 Bitka pri rieke Alme. Francúzsko-britsko-turecké vojská sa po vylodení na Kryme stretli pri postupe na Sevastopol s ruskými vojskami kniežaťa Menšikova. Početne slabšia ruská armáda o sile 34.000 vojakov za podpory 96 diel neodolala tlaku početnejších britských (26.000 vojakov, 24 diel) a francúzskych (32.000 vojakov, 72 diel) vojsk a bola nútená uvolniť nepriateľovi cestu na Sevastopoľ.


13.3.1858 Čiernohorské vojsko porazilo vojská Osmanskej ríše.


24.4.1870 Narodil se generál dělostřelectva Friedrich Kreß von Kressenstein (velitel: Skupinové velitelství 2)
1.10.1872 Narodil se generálporučík Adolf Herrgott (velitel zajateckých táborů ve Vojenském okruhu V)

3.3.1878 Podľa zmluvy zo San Stefane musela uznať Osmanská ríša nezávislosť Rumunska, Srbska a Čiernej hory, autonómiu Bulharska


2.3.1895 Zemřel - - Ismaíl Paša6.5.1903 Italské a Rakousko-Uherské válečné loďě jsou vyslány do Makedonie, aby pomohly Turkům v potlačení místního povstání.


29.9.1911 Itálie vyhlašuje válku Osmanské říši kvůli držbě Tripoliska


28.11.1912 Vzniká Albánske kniežatstvo ako autonómne kniežatstvo v rámci Osmanskej říše. Hlavným mestom sa stáva Vlora.


30.5.1913 Končí balkánská válka. Řecko získalo všechny osmanské ostrovy v Egejském moři.


21.2.1914 Albánske knížectví získava plnú nezávislosť. Hlavným mestom štátu zostáva Vlora.

8.9.1914 Sultán zrušil režim "kapitulací" v Turecku

21.10.1914 Turecko uzavřelo vstup do Dardanel a Bosporu

29.10.1914 Turecko vstoupilo do války na straně centrálních mocnosti.


3.11.1914 Rusko vyhlásilo válku Osmanské říši.


3.11.1914 Čierna Hora vyhlásila vojnu Osmanskej ríši.


5.11.1914 Francie vyhlásila válku Turecku.6.11.1914 Veľká Británia a Francúzsko vyhlásili vojnu Osmanskej ríši.


22.12.1914 Turci zahájili ofenzívu proti ruské armádě na Kavkaze.


17.1.1915 Konec turecké ofenzívy na Kavkaze. V průběhu ofenzívy pronikli Turci asi 40 km na ruské území, ale ruská protiofenzíva vedená generálem Myšlajevským skončila pro Turky katastrofou. Turci zratili asi 70% z nasazených 130 000 vojáků.


15.4.1915 Ruská Černomořská flotila odstřeluje Ergeti a ostatní místa na pobřeží Anatolie.


19.5.1915 Rusové obsadili bez boje turecké město Van, ležící na na březích stejnojmeného jezera asi 80 km od rusko-tureckých hranic. K úspěchu jim pomohla vzpoura místních Arménů, kteří město ovládli a drželi pod kontrolou až do příchodu ruských vojsk.


21.5.1915 Taliansko vyhlásilo vojnu Osmanskej ríši.

27.5.1915 Turecká vláda rozhodla o deportaci arménského obyvatelstva z Turecka do Sýrie a Mezopotámie. Začala genocida Arménů.


3.8.1915 Francouzské bitevní lodě odstřelují město Smyrna.


28.9.1915 Spojenecké vojská vstupujú do Kútu v Mezopotámii.


7.10.1915 Dva ruské torpédoborce potopily u pobřeží Anatolie 19 tureckých zásobovacích lodí.


30.10.1915 Hrabě Metternich byl jmenován německým velvyslancem v Turecku.


11.1.1916 Začala sa ruská ofenzíva na Kaukaze proti Turkom.


15.4.1916 Britská letadla zahajují letecké zásobování 6. britské divize, obležené v Kutu el-Amara (Mezopotámie) Turky. Celkem bylo provedeno 140 vzletů. Operace končí (to již létá pouze jeden pilot) 29.4.1916, kdy se posádka vzdává. Z 12000 zajatých vojáků třetina v zajetí zemře.


26.4.1916 Britský expediční sbor obklíčen v Kút al-Amaře se po delším odporu vzdal (13 000 zajatců)


29.4.1916 Britské jednotky v Kúte (Mezopotámia) sa vzdávajú Turkom.


26.3.1917 Egyptský expediční sbor Archibalda Murraye překvapivým manévrem poprvé proniká do Gazy. Téměř dobyté město však opustil, protože se k městu blížily turecké posily.


27.3.1917 Britové neúspěšně zaútočili na Gazu. Po svém druhém neúspěchu 18. 4., začali Britové stavět železnici do Gazy, aby mohli systematicky nahromadit síly potřebné ke konečnému úspěchu.


17.4.1917 Posílená turecká posádka krvavě odrazila druhý útok Egyptského expedičního sboru na Gazu.20.1.1918 Křižníky Goeben a Breslau podnikají dramatický výpad z Dardanel. U ostrova Imbros potápějí britské monitory Lord Raflan a M.28, ale Breslau vpluje do britského minového pole a po nárazu na pět min se potápí. Goeben také naráží na miny, ale podaří se mu dosáhnout bezpečně Dardanelské úžiny.


1.10.1918 Dohodové sily dobyli Damašek

7.10.1918 Dobyt Bejrút.

30.10.1918 Osmanská ríša podpísala prímerie, ktorým vystúpila z vojny. Fakticky kapitulovala.7.8.1924 Zemřel podplukovník Meheddin Abd el-Malek10.11.1938 Zemřel maršál Mustafa Atatürk Kemal (prvý prezident Tureckej republiky)


16.10.1948 Zemřel generál dělostřelectva Friedrich Kreß von Kressenstein (velitel: Skupinové velitelství 2)
15.2.1957 Zemřel generálporučík Adolf Herrgott (velitel zajateckých táborů ve Vojenském okruhu V)
URL : https://www.valka.cz/Osmanska-rise-1473-1922-t90952#640893Verze : 0
MOD