Main Menu
User Menu

SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant]

С-300В

S-300 V sa skladá z rádiolokačnej stanice (RS) kruhového prehľadu 9S15MT, rádiolokačnej stanice sektorového prehľadu 9S19M2, viackanálovej rádiolokačnej stanice 9S32-1, veliteľského stanoviska 9S457-1, odpaľovacích rám 9A82 pre rakety 9M82 a 9A83 pre strely 9M83 a s obslužných vozidiel batérií.
RS kruhového prehľadu 9S15MT má anténu s elektronicky vychyľovaným paprskom (SAR), v azimute sa anténa otáča mechanicky. Ide o trojdimenzionálny radar pracujúci v centimetrovom pásme. Dosah radaru je od 10 do 250 km podľa výšky letu a charakteru cieľa. Súčasne je možné spracovávať až 200 cieľov. Snímaný priestor je v azimute 360°, vo vertikále 0-55°, priemerný vyžarovaný výkon 7 kW. Radar slúži pre účely prehľadovania situácie.
RS sektorového prehľadu 9S1 9M2 je určená na získanie radarovej informácie o cieli pre potreby veliteľského stanoviska. Dosah je 20-175 km, šírka snímaného sektora je v azimute -30° až +30°, vo vertikále 0-75°. RS je schopná sledovať 18 cieľov. Chyba v určovaní polohy je v uhle 15 min. vo vzdialenosti 200 m. Systém je schopný pracovať aj v podmienkach silného EM rušenia a je schopný napr. potlačiť rušenie až v 6-tich zarušených oblastiach 3°x4°. Priemerný výkon je 16 kW.
Viackanálová RS 9S32-1 slúži na identifikáciu, zachytávanie a sledovanie vzdušných cieľov podľa údajov z veliteľského stanoviska, ale aj v autonómnom režime, riadi odpaľovacie zariadenia (podľa údajov z 9S32-1 sa programujú rakety pred štartom). Radar je veľmi presný - chyba v uhle je pod 5min, vo vzdialenosti do 15 m a v rýchlosti pod 1,5 m/s a to pri rušení až 2000 W/MHz. Priemerný vyžarovaný výkon je okolo 10 kW. RS automaticky sleduje aj prízemný pás kvôli nízkoletiacim cieľom.
Odpaľovacia rampa 9A82 je vybavená dvojicou striel 9M82 určených na ničenie balistických cieľov a streleckým radarom na ožarovanie cieľa s výkonom 12 kW. Strely je možné odpáliť v intervale 2 s. Postreľovaný sektor je daný medznými uhlami ožiarenia cieľa a to v azimute -90° až +90° a vo vertikále 0-110°. (Modernizované VM-ko môže páliť všetkými smermi.) Parametre strely 9M82 sú: hmotnosť cca. 3300 kg, max. dosah 100 km, výškový dosah 30 km, letová rýchlosť 2,5 km/s, povolený násobok 20 g. Bojová hlavica váži 150 kg a obsahuje črepiny s ťažkým wolfrámovým jadrom o hmotnosti 15 g. Na rozdiel od iných systémov črepiny nie sú rozptýlené rovnomerne okolo hlavice, ale sú nasmerované dopredu a na jednu stranu. Pred zásahom sa strela natočí do správneho smeru údajne pomocou aerodynamických kormidiel.
Odpaľovacia rampa 9A83 je v podstate zhodná s 9A82 až na to, že jej strelecký radar môže ožarovať ciele celokruhovo (vertikála +-90°, azimut 360°) a vezie 4 strely 9M83. Tie sú o niečo ľahšie len 1800 kg. Dosah striel určených hlavne proti lietadlám a ostatným aerodynamickým cieľom je od 6 do 75 km, výškovo od 25 m do 25 km. Letová rýchlosť je 1700 m/s
Veliteľské stanovisko 9S457-1 slúži na koordináciu činnosti systému. Môže zachytávať až 200 cieľov, sledovať 70 a 24 cieľov môže prideľovať jednotlivým odpaľovacím systémom a to súčasne.
Modernizovaný systém S-300 VM disponuje okrem vylepšených radarov strelami s väčším dosahom takže je schopný ničiť balistické ciele vo vzdialenostiach 40 km oproti 25 u S-300V, aerodynamické ciele vo výškach 25-30 km (25 km u S300V) a vo vzdialenostiach až 200 km. S-300 VM dokáže likvidovať ciele s rýchlosťou od 0 do 4500 m/s, čo ak sa nemýlim by malo zodpovedať balistickým strelám s dostrelom okolo 2500 km. Minimálna odrazová plocha postreľovaných cieľov je pritom len 0,02 m2 !!! (napr. PATRIOT potrebuje vraj 0,5 m2). Hlavice obsahujú ťažšie črepiny (20g). Čas prípravy strely na odpálenie sa skrátil na polovicu čo je 7,5 s, interval streľby na 1,5 s oproti 2 s a je možné samozrejme páliť súčasne z rôznych kompletov.
Pre potreby PVO boli vyvinuté systémy 9S52 Poľjana D4M. Ide o veliteľské stanovisko, ktoré riadi činnosť 4 systémov S-300V alebo S-300VM. Poľjana spracuje 270 cieľov, z ktorých 80 prideľuje pre jednotlivé batérie S-300.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#58203Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#58203Version : 0
Samohybný protilietadlový raketový komplet SA-12A/B Gladiator/Giant (9K81 S-300V) ďalekého dosahu je určený na ochranu zoskupení vojsk (až do stupňa armáda) pred lietadlami taktického a strategického letectva, strategickými strelami s plochou dráhou letu, leteckými riadenými strelami a pred taktickými a operačno-taktickými balistickými raketami. Komplet používa dva rozdielne typy rakiet : väčšiu 9M82 alebo Typ I (SA-12B Giant) a menšiu 9M83 alebo Typ II (SA-12A Gladiator), ktoré sa odlišujú veľkosťou, hmotnosťou, zrýchlením a rýchlostnými charakteristikami.
Zloženie kompletu SA-12 (oddiel):
- veliteľské stanovište 9S457
- celokruhový prehľadový rádiolokátor 9S15
- sektorový prehľadový rádiolokátor 9S19
- 4 x palebná batéria, každá obsahuje :
- rádiolokátor navedenia rakiet 9S32
- do 6 x odpaľovacie zariadenie 9A83(pre rakety 9M83) alebo 9A82(pre rakety 9M82);štandardne 4 x 9A83 a 2 x 9A82
- do 6 nosičov/odpaľovacích zariadení 9A85 alebo 9A84;štandardne 2 x 9A85 a 1 x 9A84
Všetky komponenty kompletu SA-12 sú postavené na samohybných pásových podvozkoch.


Veliteľské stanovište 9S457
Obsluhuje 7 operátorov, umožňuje súčasne pôsobiť na 24 cieľov (z 200 zistených a 70 sledovaných), odpaľovať na ne 2 až 4 rakety (do 48 max. súčasne navádzaných rakiet). Veliteľské stanovište získava informácie s rádiolokátorov 9S15 a 9S19, prípadne môže byť v spojení so satelitom.


Celokruhový prehľadový rádiolokátor 9S15
Je 3-D prehľadový rádiolokátor, obsluhujú ho 4 operátori a môže detekovať do 200 cieľov vo vzdialenosti 10-250 km. Rozsah sledovania v azimute je 360°, v polohovom uhle 0°- 55°.


Sektorový prehľadový rádiolokátor 9S19
Je 3-D sektorový prehľadový rádiolokátor, obsluhujú ho 4 operátori a môže súčasne sledovať do 16 cieľov vo vzdialenosti 20-175 km. Rozsah sledovania v azimute je od -30° do +30°, v polohovom uhle 0°- 75°. Sektor záujmu je zadávaný veliteľským stanovišťom. Je určený najmä na sledovanie veľmi rýchlych cieľov pohybujúcich sa po balistickej dráhe.


Rádiolokátor navedenia rakiet 9S32
Je 3-D navádzací rádiolokátor palebnej batérie, rozsah sledovania v azimute je 360°, v polohovom uhle 0°- 42°. V prehľadávacom móde môže zameriavať ciele do vzdialenosti 150 km predvoleným spôsobom alebo do 140 km manuálnym.


Odpaľovacie zariadenie 9A82
Nesie 2 rakety 9M82 v kontajneroch a je vybavený ožarovacím a navádzacím rádiolokátorom na nízko letiace ciele.


Odpaľovacie zariadenie 9A83
Nesie 4 rakety 9M83 v kontajneroch a je vybavený ožarovacím a navádzacím rádiolokátorom na nízko letiace ciele.


Nosič/odpaľovacie zariadenie 9A84
Je primárne určený na nabíjanie odpaľovacieho zariadenia 9A82, nesie 2 rakety 9M82, v špeciálnom prípade však môže slúžiť ako odpaľovacie zariadenie, musí však byť napojený na 9A82.


Nosič/odpaľovacie zariadenie 9A85
Je primárne určený na nabíjanie odpaľovacieho zariadenia 9A83, nesie 4 rakety 9M83, v špeciálnom prípade však môže slúžiť ako odpaľovacie zariadenie, musí však byť napojený na 9A83.


Raketa 9M82
Max. rýchlosť rakety...............................2400 m/s
Max. rýchlosť cieľa................................3000 m/s
Diaľkový dosah....................................13-100 km
Výškový dosah.......................................1-30 km
Raketa 9M83
Max. rýchlosť rakety...............................1700 m/s
Diaľkový dosah......................................6-75 km
Výškový dosah....................................0.25-25 km
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#140164Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#140164Version : 0
MOD
Veliteľské stanovište 9S457 (9С457) je určené k riadeniu palebných prvkov protilietadlových oddielov systému S-300V pri samostatnej činnosti, ako aj pri riadení z nadriadeného automatizovaného systému velenia brigády PVO v režime protiraketovej i protilietadlovej obrany.


V režime protiraketovej obrany zabezpečuje veliteľské stanovište zachytenie a sledovanie bojových hlavíc rakiet "Pershing" a striel s plochou dráhou letu "SRAM" na základe údajov z rádiolokátora sektorového vyhľadávania "Imbir", pričom sú spracované údaje odosielané na stanicu navedenia rakiet 9S32 (9С32). Veliteľské stanovište riadi režim činnosti rádiolokátora sektorového vyhľadávania, na základe údajov od nadriadeného, alebo rádiolokátoru kruhového obzoru určuje sektor vyhľadávania cieľa a autonómne prideľuje jednotlivé ciele pre palebné prvky. Zabezpečuje výber postreľovaných cieľov na základe trajektórie letu a priestoru účinnej pôsobnosti systému.


V protilietadlovom režime riadi veliteľské stanovište maximálne 4 protilietadlové raketové komplety (každý so šiestimi cieľovými kanálmi) na základe údajov z rádiolokátora kruhového obzoru "Obzor-3" ("Обзор-3"). Veliteľské stanovište je schopné zobrazovať údaje o 200 vzdušných cieľoch vrátane aktívneho a pasívneho rušenia a sledovať trajektóriu 70 cieľov. Je schopné spracovať informáciu o cieľoch aj zo stanice navedenia rakiet 9S32 (9С32), prípadne od nadriadeného veľiteľského stanovišťa.


Veliteľské stanovište je schopné spracovať údaje o 24 cieľoch v priebehu troch sekúnd. Priemerný čas spracovania informácie od prijatia odrazených signálov prehľadovým rádiolokátorom (pri rýchlosti obnovy informácie 6s) do odoslanie informácie o postreľovanom cieli na palebný prvok je 17 s. Pri spracovaní informácie bojovej hlavice typu "LANCE" je diaľka postreľovania cieľa okolo 80-90 km.


Jednotlivé systémy veliteľského stanovišťa (výpočtová technika, spojovacie telekódové a hlasové prostriedky, indikátory vzdušnej situácie, pulty indikácie činnosti systému, navigačné systémy a systémy topopripojenia a orientácie, systémy zabezpešenia energie a systém ochrany proti zbraniam hromadného ničenia) sú umiestnené na pásovom podvozku "Objekt 834". Celková hmotnosť veliteľského stanovišťa dosahuje 39t. Obsluhu tvorí 7 osôb.


9S457
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#154475Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#154475Version : 0
MOD
Vozidlo 9A83 systému Sa-12a Gladiator/S-300V v pochodové poloze
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#28271Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#28271Version : 0
MOD
Odpaľovacie zariadenie 9A83 na vystave MAKS (myslim), v popredi je vidieť špic rakety 9M83
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#217446Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#217446Version : 0
Zvinuté odpaľovacie zariadenie 9A83
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#217447Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#217447Version : 0
S-300 ve službách Řecka


Zdroj : https://greekmilitary.net/airdefence.htm
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#276260Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#276260Version : 0
MOD
Výrobek 9M82


Raketa 9М82 je skladována v kontejneru 9Я238 spolu s plynovým generátorem 9Д152, kontejner slouží současně i k odpálení.


Hmotnost celková - 6115 kg
Hmotnost rakety startovní - 4685 kg
Hmotnost boj. hlavice - 150 kg


Délka rakety - 9918 mm
max. průměr - 1215 mm
rozpětí stabilizátorů - 1213 mmZdroj :
Изделие 9М82, Техническое описание, 9М82.0000 ТО, 1984
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#370285Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#370285Version : 0
Výrobek 9M83


Raketa 9М83 je skladována v kontejneru 9Я240 spolu s plynovým generátorem 9Д139, kontejner slouží současně i k odpálení.


Hmotnost celková - 2980 kg
Hmotnost rakety startovní - 2290 kg
Hmotnost boj. hlavice - 150 kg


Délka rakety - 7900 mm
max. průměr - 915 mm
rozpětí stabilizátorů - 1200 mm /skládací/


Zdroj:
Изделие 9М83, Техническое описание, 9М83.0000 ТО, 1982
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#370286Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#370286Version : 0
Koncepce rakety je zjevně inspirována raketou Sprint, řešení problémů s rychlým hořením TPH ve startovacím RM se ale ubíralo jinými cestami, jak je vidět na konstrukci zanořené trysky.Zdroj :
Изделие 9М82, Техническое описание, 9М82.0000 ТО, 1984
SOV - S-300V [kód NATO: SA-12 Gladiator/Giant] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-S-300V-kod-NATO-SA-12-Gladiator-Giant-t9089#415592Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1057-300-1042-t9089#415592Version : 0