Main Menu
User Menu

Italské království [1861-1946]

Kingdom of Italy

Talianske kráľovstvo

Regno d'Italia

     
Název:
Name:
Italské království
Originální název:
Original Name:
Regno d'Italia
Hlavní město:
Capital:
-
Státní zřízení:
Government System:
konstituční monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.RRRR
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.RRRR
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Italske-kralovstvi-1861-1946-t90865#339697Verze : 1
MOD
Státní útvary Datum Událost

7.5.1866 Narodil se divizní generál Luigi Giuseppe Piccione (velitel Západní armádní skupiny)

9.5.1888 Narodil se major Francesco Baracca (Velitel 10. stíhací skupiny)

29.7.1889 Narodil se První říšský maršál Benito Mussolini (hlava vlády a vůdce fašismu)6.5.1903 Italské a Rakousko-Uherské válečné loďě jsou vyslány do Makedonie, aby pomohly Turkům v potlačení místního povstání.26.4.1915 Dohoda se zavázala Itálii tzv. Londýnskou smlouvou, že uznává již uskutečněnou anexi Valony (prosinec 1914) a ostrovů Dodekanes a slibovala Itálii rakouská území (jižní Tyroly, Istrii s Terstem, Dálmácii s otrovy), dále protektorát nad Albánií. Naproti tomu Itálie se zavazovala do jednoho měsíce zahájit válku proti Trojspolku. Itálie získala britskou půjčku 50 milionů liber šterlinků


23.5.1915 Itálie vypověděla válku Rakousko-Uhersku, otevřela se tak nová fronta


24.5.1915 Rakousko provedlo první nálet na Benátky.

22.9.1915 Narodil se major Carlo Emanuele Buscaglia (velitel 281 Squadriglia
)


17.4.1916 Itálie vydala zákaz obchodu s Německem.

21.4.1918 V Římě byla uzavřena smlouva mezi italskou vládou (min. předseda Vittorio Emanuele Orlando) a Československou národní radou zastoupenou M. R. Štefánikem o formování pravidelných vojenských jednotek v Itálii. Českoslovenští zajatci byli do té doby zařazeni jen v pracovních oddílech a od r. 1917 vytvářeli výzvědné oddíly zařazované k jednotlivým armádám. Na základě této smlouvy vznikla už 23. 04. Československá divize v Itálii reorganizovaná 17. 12. 1918 na Československý armádní sbor v Itálii. Smlouva bývá označována jako první faktické uznání budoucího Československa ze strany některé z dohodových mocností.


24.5.1918 V Římě uznána československá armáda v Itálii. V rámci velké slavnosti předány nastoupením československým plukům prapory.

19.6.1918 Zemřel major Francesco Baracca (Velitel 10. stíhací skupiny)
2.10.1918 V Jaderském moři britské a italské námořní síly ostřelují přístav Drač na pobřeží Dalmácie. Jeden R-U parník je zapálen a potopen, dva další jsou poškozeny. Avšak R-U válečné lodě z přístavu unikají a R-U ponorka U-31 ustřeluje záď britského křižníku HMS Weymouth. jedná se o poslední námořní akci, jíž se účastní lodě K.u. K. Kriegsmarine.

8.5.1919 Na Rade ministrov zahraničných vecí dohodových mocností sa opäť rokovalo o otázke československých nárokov na Žitný ostrov.
18.3.1933 Mussolini navrhl uzavření paktu čtyř (Itálie, Německo, Francie a Velká Británie). Pakt měl vytvořit předpoklady k revizi mírových smluv a zrovnoprávnění Německa ve zbrojení.


30.4.1936 Talianske vojská v Etiópii dobyli mesto Sassabane.


5.5.1936 Italská vojska obsadila etiopské hlavní město Addis Abebu.15.4.1939 Roosevelt odovzdal Nemecku a Taliansku zoznam 31 zemí a požiadal o uistenie že nebudú napadnuté, nedostal však žiadnu odpoveď.


22.5.1939 V Berlíně podepsána německo-italská spojenecká smlouva (ocelový pakt) se závazkem vzájemné pomoci ve válce.


1.1.1940 Na Sicílii přistála první letadla Luftwaffe.


18.3.1940 Hitler a Mussolini se sešli v Brennerském průsmyku. Mussolini prohlásil, že Itálie je připravena vstoupit do války po boku Německa.


16.3.1941 Definitivně končí italská ofenziva na řecké frontě v Albánii. Italové přechází do obrany. Fronta se na čas stabilizuje.


18.3.1941 Velitel italských jednotek v Eritreji, pochopil, že jde o všechno. Během pěti dnů provedl s těžkými ztrátami 7 protiútoků v Dengolaském průsmyku. Všechny pokusy byly Angličany zastaveny.


25.3.1941 Dvě indické divize začaly pronikat v Eritreji do průsmyku Dengolas.

25.3.1941 Maršál Graziani odstoupil z funkce náčelníka generálního štábu italských pozemních sil. Jeho nástupcem se stal generál Roatta.


26.3.1941 motorové čluny typu MTM s výbušninami z italské eskadry Decima Mas potápějí v zátoce Suda na Krétě HMS York.


26.3.1941 Italské jednotky v Eritreji, bránící průsmyk Dengolas, se začaly i s těžkou technikou stahovat.


26.3.1941 Italové v Etiopii prohlásili Hararu za otevřené město a generál Cunningham tam poslal nigerijské vojáky. Těm se podařilo zajmout 572 Italů a 13 děl. Vojáci vyrazili dál, k Diredawě - významnému železničnímu uzlu směřujícímu do Addis Abeby.


27.3.1941 Angličané konečně dobyli Dengolaský průsmyk v Eritreji a obsadili blízkou vesnici Keren. Za úspěch zaplatili 536 mrtvými a 3 229 zraněnými. Na italské straně padlo 3 000 mužů. Zbytky italské armády se stáhly do hlavního města Asmary.


16.5.1941 Amba Alagi je dobyto a vévoda z Aosty ustupuje dále do nitra Etiopie


20.5.1941 Končí poslední italský odpor a Italská Východní Afrika je plně odsazena Spojenci.1.1.1942 Německé a italské letectvo provádělo denně nálety na Maltu.


9.4.1942 Britský nálet na Janov a Turín.

11.4.1942 Zemřel divizní generál Luigi Giuseppe Piccione (velitel Západní armádní skupiny)
15.4.1942 Hitler rozhodl o zasazení maďarských, italských a rumunských vojsk do letního útoku Wehrmachtu.


29.4.1942 Hitler se sešel na Berghofu s Mussolinim. (V květnu začne ofenzíva v severní Africe, ovládnutí Tobruku; v červenci, po proniknutí do Egypta bude obsazena Malta - operace Herkules; schůzka trvala do 30.4.).
22.5.1942 Mexiko vyhlásilo Německu, Itálii a Japonsku válku.


25.5.1942 Britský nálet na Messinu.25.12.1942 V Tuniskom zálive, na súradniciach 37º15´N, 10º30´E bola pri útoku na taliansky konvoj potopená britská ponorka P48, nikto z posádky neprežil. Útok hlbinnými bombami vykonali talianske torpédovky Ardito a Ardente


2.4.1944 15. letecká armáda operujúca z talianskych letísk dostala prvé lietadlá typu P-51B Mustang.

12.4.1944 Italský král Viktor Emanuel oznámil svůj plán odstoupit z úřadu současně se vstupem Spojenců do Říma a jmenovat korunního prince Umberta, vévodu piemontského, do funkce svého následníka, "náměstka království" (Lieutenant of the Realm).

17.4.1944 Italský premiér maršál Badoglio podal demisi.
21.4. ustavena vláda národní jednoty v čele s Badogliem. Vstoupili do ní představitelé 6 antifašistických stran (mezi nimi i Italská KS) sdružených ve Výboru národního osvobození (CNL).
27.4. vydala vláda prohlášení o své politice.

27.4.1944 Nová italská vláda národní jednoty (ustavena 24.4.) vydala programové prohlášení (po válce lid svobodně rozhodne o ústavní formě italského státu, demokratická očista, boj proti fašistickému nepříteli).16.5.1944 Francouzské a americké jednotky 5. armády obsadily města Pignataro a Castelonaroto (Itálie.).


21.5.1944 Americká 5. armáda obsadila města Fondi a Campodimele (Itálie).

24.8.1944 Zemřel major Carlo Emanuele Buscaglia (velitel 281 Squadriglia
)


11.4.1945 Americká 5. armáda obsadila Carraru a Massu (It.).


17.4.1945 Britská 8. armáda obsadila město Argenta (It.).

21.4.1945 Britská 2. armáda obsadila Buxtehude, americká 9. armáda Blankenburg, 1. armáda Dessau, 3. armáda Aš a francouzská 1. armáda Stuttgart.


Německá obrana v severní Itálii se zhroutila. Spojenecká vojska pronikla k Alpám. Polský II. sbor (britská 8. armáda) obsadil Bolognu.


Australská vojska obsadila Karaw (N. Guinea).26.4.1945 Britská 8. armáda obsadila Veronu a překročila Adiži (It.).

26.4.1945 Italští vlastenci ovládli Janov.

27.4.1945 Byl zajat B. Mussolini.

27.4.1945 Americká 5. armáda obsadila Janov, britská 8. armáda Padovu, francouzská vojska města Ventimiglia a Bordighera (it. riviéra).28.4.1945 Americká 5. armáda obsadila Bergamo a Bresciu (It.).

28.4.1945 Italští partyzáni popravili Mussoliniho a jeho milenku. Oba byli zastřeleni a pověšeni za nohy v Miláně na náměstí.

28.4.1945 Zemřel První říšský maršál Benito Mussolini (hlava vlády a vůdce fašismu)29.4.1945 Generál Vietinghoff, vrchní velitel německých sil v Itálii, podepsal v Casertě (hlavní stan spojeneckých vojsk generála Alexandera) na vlastní odpovědnost kapitulaci. Vešla v platnost 2. 5. od 14,00 hod.29.4.1945 Britská 8. armáda obsadila Benátky a Mestre.


30.4.1945 Americká 5. armáda obsadila Turín.30.4.1945 Jugoslávská armáda zahájila boje v předměstí Terstu.6.5.1945 Americká 5. armáda pronikla z Itálie do Rakouska a obsadila Savonu, Sportorno a Noli.7.5.1945 Britská 8. armáda pronikla z Itálie do Rakouska
URL : https://www.valka.cz/Italske-kralovstvi-1861-1946-t90865#640894Verze : 0
MOD