Main Menu
User Menu

SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail]

9К32 Стрела-2

STRELA-2M: ničenie nízko letiacich cieľov na prílete,aj odlete za podmienok priamej viditeľnosti cieľa.
Základným druhom boja proti všetkým druhom lietadiel,alebo vrtulníkov je odpálenie rakety pri odlete vzdušného cieľa letiaceho rýchlosťou do 950 km/hod. Odpálenie na vzdušný cieľ na prílete sa vykonáva len na vrtulníky,alebo lietadlá letiace rýchlosťou do 550 km/hod.
KONŠTRUKCIA PLR 9M32M(STRELA-2M)
Zloženie kompletu:
1-samonavádzacia protilietadlová raketa v raketnici
2-napájací zdroj,
3-spúšťacie ústrojenstvo


Raketa 9M32M sa skladá z:
1-hlavica (tepelne samonavádzacia hlavica)
2-kormidlá,
3-kormidlová časť,
4-bojová časť (OF náplň s kumulatívnym účinkom),
5-krídla stabilizátorov, 6-motorová časť
Hlavica: - určená k vytváraniu riadiaceho signálu úmerného uhlovej rychlosti otáčania zámernej(spojnice raketa - cieľ)
1 - sledovací koordinátor cieľa, 2 – autopilot
Bojová časť: - určená k ničeniu cieľov a má OF kumulatívny účinok.
1 – telo, 2 - trhacia náplň, 3 - počiatočná náplň, 4 – trubka
Zapalovač -určený k iniciácií bojovej časti pri náraze rakety na cieľ,alebo k samodeštrukcii rakety.
Elektromechanický nárazový, s maskovou istotou a samodeštrukčným ústrojenstvom.
1 - poistné ústrojenstvo: k zaisteniu bezpečnosti pri manipulácií a za letu do okamžiku odistenia.
2 - detonačné ústrojenstvo: k iniciácií bojovej časti.
3 - samodeštrukčné ústrojenstvo: k zničeniu rakety po uplynutí doby letu 14 až 17 sekúnd.
4 - nárazový spínač: k prepojeniu kombinovanej elektrickej rozbušky pri náraze na cieľ.
5 - montážny panel:k umiestneniu prvkov zapalovača.
Činnosť zapalovača s bojovou hlavicou: Po roztvorení kormidiel,keď raketa opustí raketnicu sa zopnú pohyblivé kontakty spínača svorkovnice.Prívod napätia(40V) na kondenzátor zapalovača.Od istiaceho kondenzátora v kormidlovej časti rakety sa zažihne el. palník zapalovača a od neho súčastne pyropoistka záchytky otočného púzdra a prachová náplň samodeštrukcie.Odistenie prvého stupňa istenia zapalovača.
Behom činnosti prvého stupňa letového motoru sa pôsobéní osového preťaženia presunie zotrvačnostná zarážka a uvolní otočné púzdro zapalovača.Po uplynutí doby maskovej istoty sa otočné púzdro pootočí,tak že sa osa el.rozbušky zosúhlasí s osou prenosnej náplne.Súčastne sa kontakty el. rozbušky pripoja k bojovému obvodu zapalovača.Odistenie druhého stupňa istenia zapalovača.
Zapalovač je pripravený k činnosti.
V prípade že raketa minie cieľ,dôjde k samodeštrukcii za dobu 14až17 sek.kedy dohorí prachová náplň ,dôjde k odpáleniu el.rozbušky zapalovača a tým k iniciácií počinovej náplne a detonácií bojovej časti rakety.
Motorová časť: - určená k odpáleniu rakety z raketnice,udeľuje jej rotačný pohyb a dostatočnú rýchlosť až k zrýchleniu do strednej rýchlosti 500 m/s.
1 - štartovací motor k vymeteniu rakety z raketnice rýchlosťou 28 m/s a udeleniu otáčok 20 ot/s.
Štartový motor ukončí svoju činnosť ešte než raketa opustí raketnicu.
Doba činnosti štartového motoru je 0,047-0,091 sek.
2 - dvojstupňový jednokomorový letový motor, k udeleniu rýchlosti 500 m/s v prvom stupni a udržanie rýchlosti za letu pri druhom stupni motora.
Je zapálený pomocou priešlahového zažihovača s oneskorovačom uvedeného do činnosti štartovým motorom.
Doba činnosti: prvého stupňa je 1,73-2,7 s, druhého stupňa 4,65-6,83 s
Priešlahový zažihovač s oneskorovačom- za dobu činnosti zažihovača (0.3 s)sa raketa vzdiali od strelca na 5,5m (ochrana pred prachom z motora)
Činnosť: Od plynov štartového motoru sa zažihne rozbušková zlož.Tlaková vlna vznikajúca pri detonácií sa prenesie cez prepážku a iniciuje prenosnú náplň.Tá zažihne zápalnú zlož,ktorá zažihne oneskorovač.Ten za 0,3 sek zažihne zažihovacú zlož,tá prepáli telo zažihovacej náplne letového motoru.
Napájací zdroj(9B17): - zabezpečuje energeticky prípravu k odpáleniu a vlastné odpálenie rakety.Je jednorázového použitia a napája elektronický blok spúšťacieho ústrojenstva jednosmerným napätím 22V a 40V.
Spúšťacie ústrojenstvo(9P58): príprava a odpálenie rakety.
TTÚ 9M32M kaliber ...................72mm
dĺžka so zloženými krídlami.........1440mm
hmotnosť............................9,8kg
hmotnosť trhaviny...................0,37kg
hmotnosť náplní motoru..............4,2kg
hmotnosť raketnice..................3kg
hmotnosť spúšťacieho ústr. .........1,95kg
dĺžka raketnice.....................1500mm
rýchlosť opustenia raketnice........28m/s
stredná rýchlosť letu...............500m/s
systém riadenia.......1-kanálový s tepelne samonavádz.hlavicou
samodeštrukcia .....................14 až 17sek.
typ hlavice ........................infra sledovacia pasívna
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104241Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104241Version : 0
MOD
Vznik PLRK 9K32 STRELA-2


Vznik PPLRK 9K32 STRELA-2 (SA-7 GRAIL) sa datuje do roku 1960 a bola určená na ničenie podzvukových i nadzvukových lietadiel, vrtuľníkov i bezpilotných prostriedkov. Vznikla vo vývojovej kancelárii OKB 134 Tušino. Keď v roku 1958 získali sovietske spravodajské služby informácie o vývoji prenosného PL kompletu a samonavádzacej rakety v USA, kompetentné miesta tomu nevenovali zvláštnu pozornosť. To sa zmenilo, keď americké televízie uverejnili zábery ostrých strelieb PLRK, v roku 1965 prijatého do výzbroje pod označením REDEYE. Podľa iných zdrojov (internet) bolo vývojom PLRK poverené SKB GKOT v Kolomne na čele s hlavným konštruktérom B. I. Šavyrinom, od roku 1965 s hlavným konštruktérom S. P. Nepobedymým a konštrukčná kancelária bola neskôr premenovaná na KBM MOP (podľa iných zdrojov sa tento konštruktér začal zaoberať až modernizáciou kompletu, keď bol program STELA-2 presunutý do KBM Mašinostrojenia v Kolomne). Vážny problém pri vývoji kompletu predstavovala samonavádzacia hlavica a tepelný navádzací systém. Ich vývojom bola poverená konštrukčná kancelária OKB-357, ktorá sa neskôr premenovala na LOMO, s hlavným konštruktérom O. A. Artamonovom, v spolupráci s Inštitútom optiky na čele s G. A. Gorjačkinom.
Základná verzia PLRK bola zaradená do výzbroje vojsk ZSSR roku 1968. Tento prenosný PLRK bol prvým PPLRK, ktorý bol nasadený v boji v roku 1971 pri pohraničných bojoch medzi Egyptom a Izraelom. K nasadeniu došlo i vo Vietname v roku 1972 - 73 a najmä v Jomkippurskej vojne medzi Izraelom a Egyptom v roku 1973. Keď vo Vietname v apríli 1972 blízko Dong Ha došlo ku zostrelu UH-1 Huey, americká armáda sa začala vážne zaoberať pokusmi s IČ protiopatreniami (IČP) na ochranu lietadiel a vrtuľníkov. Novozavádzané protiopatrenia proti tepelne navádzaným riadeným strelám na lietadlách a vrtuľníkoch znížilo bojovú hodnotu kompletu, preto bolo rozhodnuté o jeho modernizácii.
Modernizovaná verzia PPLRK používaná od roku 1970dostala označenie 9K32M STRELA-2M (SA-7B). Modernizácia zahŕňala zdokonalenú IČ navádzaciu sústavu opatrenou špeciálnym filtrom na elimináciu vonkajších rušivých vplyvov, účinnejšiu bojovú časť, výkonnejší motor a pasívny rádiový zameriavač 9S13.
Navádzacia sústava má vyššiu citlivosť a odolnosť voči IČ vyžarovaniu IČP a má omnoho kratší reakčný čas. IČ snímač zo sírnika olovnatého bol citlivý na IČ vyžarovanie v pásme 1,7 - 2,8 mikrónov, čiže snímač snímal tepelnú radiáciu vyžarovanú horúcimi kovovými časťami motora lietadiel, alebo vrtuľníkov, preto PPLRK bol najúčinnejší pri streľbe na cieľ zo zadnej polosféry, alebo v smere na dýzy motorov.


Jane s Intelligence Review 4/94, archív autora
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#199247Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#199247Version : 0
MOD
Sa-7 v rukou příslušníka SA v typické "praktické" předrevoluční uniformě Rolling Eyes
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#29541Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#29541Version : 0
MOD
Pákistánci označují totéž Anza-MKI


Takhle se s tím stojí a pochoduje Smile
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#29542Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#29542Version : 0
MOD
..a takhle se číhá na letadlo


v praxi většinou obsluha není zdaleka tak elegantně "oháknutá" Very Happy
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#29543Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#29543Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#64498Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#64498Version : 0
MOD
popis
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#89933Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#89933Version : 0
MOD
strelby
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#89936Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#89936Version : 0
MOD
raketa
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#89940Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#89940Version : 0
MOD
pred strelbou
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#93753Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#93753Version : 0
MOD
trenažér
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104248Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104248Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104640Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104640Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104643Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104643Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104645Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104645Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104653Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104653Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104660Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104660Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - zásah

zásah
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#104662Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#104662Version : 0
MOD
9K32 Strela-2
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#113802Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#113802Version : 0
MOD
...........
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#129047Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#129047Version : 0
MOD
irak
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#138011Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#138011Version : 0
MOD
autor: MOSR
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - www.mil.sk

www.mil.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#221786Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#221786Version : 0
MOD
foto Cihelna 2007, 18.8.2007
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#229798Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#229798Version : 0
MOD
Strelby z V3S (slovenskej armady) ...
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - www.armyrecognition.com

www.armyrecognition.com
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#245361Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#245361Version : 0
Napájací zdroj rakety 9B17 je jednorázový a zabezpečuje energiu na prípravu a vlastné odpálenie rakety. Napája jednosmerným napätím 22V a 40V elektronický blok spúšťacieho ústrojenstva, tepelnú SNH, obvody odistenia zapaľovača a elektrické palníky.
Skladá sa z batérie so zápalkovou skrutkou, z úderného ústrojenstva, z tepelnoizolačného tela a z vidlice s kontaktnými kolíkmi.Do správnej polohy sa nastaví podľa drážky na tele.


- doba uvedenia do činnosti v rozsahu teplôt -20° až +50° max. 1s
- doba uvedenia do činnosti v rozsahu teplôt -20° až -40° max. 1,3s
- doba činnosti - 40s
- hmotnosť - 0,66 kgZdroj: Vlastný archív
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - 9B17

9B17
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#303294Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#303294Version : 0
MOD
Strela-2 z výzbroje ČSĽA.Zdroj : ATOM č.8 1986
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - Žánrovka z výcviku.

Žánrovka z výcviku.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#352846Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#352846Version : 0
Pro tuto raketu byla zakoupena licence a v 70. letech minulého století byla raketa vyráběna československými podniky. V tomto případě byl finalistou ZVS Dubnica.


Zdroj :
vlastní archiv, vlastní foto
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - Elektronika z let 1960-1970

Elektronika z let 1960-1970
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#371917Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#371917Version : 0
9K32 Strela-2


Foto: Radek Havelka

URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#379177Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#379177Version : 0
MOD
archiv autora
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#379180Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#379180Version : 0
MOD
Diskuse
Zdravím všechny tady od nás v Čech.....se střelou S2M jsem měl možnost si zastřílet v roce 1988....když jsem v Popradě absolvoval tehdejší PŠku...mohu nyní po dvaceti letech říct, že to byl fakt zážitek na celej život...do dneška mám schovanou střeleckou knížku...
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - zde moje zápisky z té doby....44.týden VZS - 27.7-31.7.1988

zde moje zápisky z té doby....44.týden VZS - 27.7-31.7.1988
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#220980Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#220980Version : 0

Citace - Miroslav Hlavatý :

Strela-2 z výzbroje ČSĽA.Zdroj : ATOM č.8 1986Ten radiolokátor, jehož anténa vykukuje nad maskovací sítí uprostřed, mně přijde jako P-40 Bronja.


Co vy na to RTVáci?
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#352875Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#352875Version : 0

Citace - Franta02 :

Ten radiolokátor, jehož anténa vykukuje nad maskovací sítí uprostřed, mně přijde jako P-40 Bronja.


Co vy na to RTVáci?Myslím že más pravdu, vidno odkrytované prieduchy v zadnom prístrojovom úseku ako aj zadnú časť RL ....CoolA ešte dovolím si poukázať na anténu pasívneho rádiového zameriavača 9S13 na prilbe velitela.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#352877Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#352877Version : 0
MOD

Citace - Franta02 :

Ten radiolokátor, jehož anténa vykukuje nad maskovací sítí uprostřed, mně přijde jako P-40 Bronja.


Co vy na to RTVáci?Ten radiolokační dálkoměr nemá s RTVáky nic společného ! Je to radiolokační dálkoměr 1RL128D z výzbroje baterie velení plp (plrp) 2K12 KUB. Tento RLD spolu s RL výškoměrem PRV-16 tvořil radiolokační komplet P-40D BRONJA. Baterie velení ve své organizační struktuře měla družstvo PL střelců vyzbrojené PPLRK 9K32M STRELA-2M (nahradilo 30 mm PLdvK vz.53/59).Foto pochází z polního výcviku 12.plp (plrp) ve VVP Hradiště.
"PVO kvalitně"
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - RL dálkoměr 1RL128D

RL dálkoměr 1RL128D
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - PL střelci PPLRK 9K32M STRELA-2M

PL střelci PPLRK 9K32M STRELA-2M
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - PL střelci PPLRK 9K32M STRELA-2M

PL střelci PPLRK 9K32M STRELA-2M
SOV - 9K32 Strela-2 [kód NATO: SA-7 Grail] - PL střelci PPLRK 9K32M STRELA-2M

PL střelci PPLRK 9K32M STRELA-2M
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#352997Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#352997Version : 0
Dobre rano,
sice trochu odbocuju z tematu o Strele, ale neni ta BRONJA spis soucasti KRUGu nez KUBu?


A pak se chci zeptat, co to maji oba za brasny?
U velitele mi to je jasnejsi, to je asi zdroj a radio.


A u strelce to je taky zdroj pro odpalovani, nebo to je nejaka sada naradi podobne jako u strelce z kulometu?


A posledni postreh, ta prilba velitele je cs nebo ruska? Mne prijde tvarove uplne jina nez strelcova a ma ji na hlave dost vysoko, to ma pod ni krome hlavy jeste nejakou kuklu? Na snimku c3 mi to prijde nejmarkantnejsi.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#353048Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#353048Version : 0

Citace - papergeorge :

Dobre rano,
sice trochu odbocuju z tematu o Strele, ale neni ta BRONJA spis soucasti KRUGu nez KUBu?


A pak se chci zeptat, co to maji oba za brasnincky?
U velitele mi to je jasnejsi, to je asi zdroj.


A u strelce to je taky zdroj pro odpalovani, nebo to je nejaka sada naradi podobne jako u strelce z kulometu?


A posledni postreh, ta prilba velitele je cs nebo ruska? Mne prijde tvarove uplne jina nez strelcova a ma ji na hlave dost vysoko, to ma pod ni krome hlavy jeste nejakou kuklu? Na snimku c3 mi to prijde nejmarkantnejsi.

Radiolokační dálkoměry BRONJA, obecně označované P-40 byly různých modifikací (1RL111, 1RL128, 1S12).
U PLRK 2K11M KRUG byl ve struktuře baterie velení brigády začleněn RL dálkoměr 1S12M (SOC, lidově socka) společně s RL výškoměrem PRV-16 a dalšími radiolokátory (P-18, PRV-16,P-19). Protiletadlové raketové oddíly vyzbrojené PLRK 2K11M KRUG měly u čety velení RL dálkoměr 1S12M jako řídící radiolokátor. Celkem byly u plrb vyzbrojené PLRK 2K11 KRUG čtyři ks RLD 1S12M.
Protiletadlové raketové pluky vyzbrojené PLRK 2K12 KUB (celkem 7 pluků) měly ve výzbroji baterie velení jeden RL dálkoměr 1RL128D spolu s RL výškoměrem PRV-16 a dalšími radiolokátory (P-18,PRV-16,P-19).
PL střelci - brašničky - ta velká je pouzdro pro spuštěcí mechanismus (lidově spušťadlo)9P58 (zbraň). PL střelci neměli žádné nářadí. Pro údržbu a kontroly se používala pojízdná kontrolní ošetřovna 9V810.Rádiový zaměřovač (pelengátor) 9S13 byl upevněn na přilbě sovětského typu vyráběné u nás. Já nevidím rozdíl, snad úhel pohledu.
"PVO kvalitně"
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#353051Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#353051Version : 0
Ani žiadne náradie nepotrebovali. Tam nie je čo opravovať - všetky práce robia špecialisti. Jediná ďalšia vec, ktorá bola uložená pri spúšťacom ústrojenskve boli plastové ochranné okuliare (mizernej kvality).


Mimochodom, to čo má veliteľ nie je zdroj a rádio, ide o pasívny rádiový zemariavač (vo vojenskom žargóne strelcov pelengátor) 9S13, na prilbe je upevnená anténa pasívneho zameriavača a v brašni je vlastný zameriavač. Veliteľ na základe zvukového signálu generovaného prijímačom určuje smer odkiaľ letí lietadlo.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#353054Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#353054Version : 0
MOD
OK, diky.


Ta zkusebni stanice je GAZ-69?


Jinak s temi variantami P-40 jste mne zaskocil. Ja si doted myslel, ze byla jen jedna. Takze mam zase pred sebou kus prace...Very Happy, ale to je spravne.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#353055Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#353055Version : 0
Netřeba zkoumat vyzkoumané.


Na téma P-40 Bronja a modifikací je toho napsáno v odkazu poměrně dost včetně toho, jak je rozeznat.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#353057Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#353057Version : 0
Co se týká 9V810, tak na GAZu-69 byla taky (zřejmě pro 9M32) a používaly ji mj. soudruzi v NDR.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#353107Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#353107Version : 0
MOD
Do zostavy systémov 9K32M Strela-2M (a 9K34 Strela-3) by mali patriť aj:


Rádiopelengátor 9S13
(Пассивный радиопеленгатор (ПРП) 9С13 "Поиск")
hmotnosť 2,5kg
Rádiopelengátor prijíma signál leteckých palubných rádiolokátorov. Dosah má byť okolo 12km v sektore 50x45°.


Pozemný rádiolokačný opytovač 1RL247
(наземный радиолокационный запросчик 1РЛ247)
hmotnosť 2,3kg
Opytovač spolupracuje so systémami rozpoznávania vlastný-cudzí Кремний-2/2М a Пароль v treťom frekvenčnom pásme a má mať dosah 7-8km pre cieľ vo výške 5km.


Rádiostanica R-147 pre veliteľa oddielu a prijímače R-147P pre strelcov. Rádiostanica má dosah okolo 1km.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-9K32-Strela-2-kod-NATO-SA-7-Grail-t9085#353118Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-1050-32-1057-1090-1088-1077-1083-1072-2-t9085#353118Version : 0