Main Menu
User Menu

Vozatajský divizion č. 2

Train Division No. 2 / Traindivision Nr. 2

     
Název:
Name:
Vozatajský divizion č. 2
Originální název:
Original Name:
Traindivision Nr. 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1910
Předchůdce:
Predecessor:
Vozatajský pluk č. 1
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vídeň, Rakousko

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ignaz Čermak (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
Seidels kleines Armeeschema Nr. 76, L. W. Seidel & Sohn, k. u. k. Hofbuchhändler, Wien 1914
http://www.austro-hungarian-army.co.uk
http://www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Vozatajsky-divizion-c-2-t90822#339599Verze : 0
MOD