Main Menu
User Menu
Reklama

Velkoněmecká říše [1943-1945]

Greater German Reich

Großdeutsches Reich

     
Název:
Name:
Velkoněmecká říše
Originální název:
Original Name:
Großdeutsches Reich
Hlavní město:
Capital:
Berlín
Státní zřízení:
Government System:
nacistický totalitární režim
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Adolf Hitler
Karl Dönitz
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Branná moc (Wehrmacht)
- pozemní síly (Heer)
- letectvo (Luftwaffe)
- námořnictvo (Kriegsmarine)


Paramilitárni složky (Schutzstaffel - SS)
Rozloha:
Area:
633786 km2
Geografická poloha:
Location :
Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Spojené království Velké BRitánie a Severního Irska (ve válce), Švédsko, Sovětský svaz (ve válce), Rumunské království (ve válce od roku 1944), Slovenská republika, Maďarské království, Bulharské království (ve válce od roku 1944), Turecká republika, Chorvatsko, Italské království (ve válce od roku 1943), Lichtenštajsko, Švýcarsko, Španělsko
Vznik:
Independence:
26.06.1943 premenovaním z Německá říše
Zánik:
Dissolution:
11.05.1945
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Němci a podrobené národy Evropy
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
rozloha (1939)
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany
URL : https://www.valka.cz/Velkonemecka-rise-1943-1945-t90801#339554Verze : 5
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Velkonemecka-rise-1943-1945-t90801#642409Verze : 0
MOD