Main Menu
User Menu

Škola pro zdokonalovací výcvik USAF [1993- ]

USAF Weapons School

     
Název:
Name:
Škola pro zdokonalovací výcvik USAF
Originální název:
Original Name:
USAF Weapons School
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.06.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Škola pro zdokonalovací výcvik stíhačů USAF
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.06.1993-DD.MM.RRRR 57. křídlo
Dislokace:
Deployed:
15.06.1993-DD.MM.RRRR Las Vegas, Nellis AFB

Velitel:
Commander:
15.06.1993-22.04.1995 Rayburn, B. B.
22.04.1995-07.07.1995 Ross Jr., D. O.
07.07.1995-16.04.1996 Dylevski, G. R.
16.04.1996-03.04.1998 Sargeant, S. T.
03.04.1998-20.05.2000 Conroy, D. P.
20.05.2000-03.04.2001 Field, B.
03.04.2001-18.04.2003 Rand, R.
18.04.2003-27.06.2005 Carter Jr., J. R.
18.05.2005-27.06.2005 Thomas, G. L. (zástup)
27.06.2005-27.07.2007 Brown, Jr., C. Q.
27.07.2007-DD.MM.RRRR Kindsvater, S. A.
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
03.02.2003-DD.MM.RRRR 340. peruť pro zdokonalovací výcvik
03.02.2003-DD.MM.RRRR 433. peruť pro zdokonalovací výcvik

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 14. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 16. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 17. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 19. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 29. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 34. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 57. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 57. peruť pro podporu zdokonalovacího výcviku?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 66. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 77. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 325. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 328. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 340. peruť pro zdokonalovací výcvik
03.02.2003-DD.MM.RRRR 433. peruť pro zdokonalovací výcvik
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 509. peruť pro zdokonalovací výcvik
---
11.08.2003-14.09.2006 417. peruť pro zdokonalovací výcvik
13.08.2003-DD.MM.RRRR 715. peruť pro zdokonalovací výcvik
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
www.nellis.af.mil
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Skola-pro-zdokonalovaci-vycvik-USAF-1993-t90777#339495Verze : 0
United States Air Force Weapons School nemá vlastní oficiální znak, jednotka tak může navrhnout znak a požádat o jeho schválení dle AFI 84-105, kapitola 3. V současné době je pro označení absolventů školy užíváno znaku nadřízeného 57th Wingu doplněného o označení absolventa a označení školy.


Zdroj:
www.afhra.af.mil


(Pozn.: zmenšeno)
URL : https://www.valka.cz/Skola-pro-zdokonalovaci-vycvik-USAF-1993-t90777#340125Verze : 0
Diskuse
S umístěním téhle jednotky si nejsem jist, ale ve schématu USAF je na pozici skupiny (Group), neboť podléhá křídlu (57th Wing) a je tvořena perutěmi (např. 433rd WS)... Statutu skupiny odpovídají i některé další rysy, např. absence vlastního oficiálního znaku (užíván znak Wingu).
URL : https://www.valka.cz/Skola-pro-zdokonalovaci-vycvik-USAF-1993-t90777#339496Verze : 0