Main Menu
User Menu
Reklama

Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18

Hungarian War Commemorative Medal

Magyar Háborús Emlékérem

     
Název:
Name:
Maďarská pamětní medaile na světovou válku
Název v originále:
Original Name:
Magyar Háborús Emlékérem
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.05.1929
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hu.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Madarska-pametni-medaile-na-svetovou-valku-1914-18-t90761#631390Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Maďarská pamětní medaile na světovou válku
Název v originále:
Original Name:
Magyar Háborús Emlékérem
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.05.1929
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hu.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Madarska-pametni-medaile-na-svetovou-valku-1914-18-t90761#631391Verze : 0
MOD
Název
Name
Maďarská pamětní medaile na světovou válku
Hungarian War Commemorative Medal
Magyar Háborús Emlékérem
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Madarska-pametni-medaile-na-svetovou-valku-1914-18-t90761#631392Verze : 0
MOD
Tuto pamětní medaili založil regent maďarského království Miklós Horthy dne 26. května 1929. Medaile byla udělována ve dvou samostatných skupinách:
Medaile pro bojovníky (Haborús Emlékérem kardokkal és sisakkal) byla učena pro všechny příslušníky ozbrojených sil, kteří se během první světové války zúčastnili přímého boje. Výjimečně mohla být udělena i účastníkům bojů v letech 1919-1920.
Medaile pro účastníky války (Haborús Emlékérem kardok és sisak nélkül) byla určena pro příslušníky ozbrojených sil, kteří v průběhu první světové války vykonali vojenskou službu, ale nezúčastnili se přímých bojů. Medaile byla taktéž udělována nejbližším pozůstalým po padlých frontových bojovnících.
Pokud někdo splnil podmínky pro udělení obou skupin medailí, obdržel pouze medaili pro bojovníky.
Medaile byla od svého založení, minimálně do roku 1943, ve velkém množství udělována i občanům Německa. Podobně jako rakouské či bulharské pamětní medaile mohla být nošena i po založení německého Čestného kříže světové války.
Udílecí dekret a sáček
Medaile byly pravděpodobně předávány v jednoduchých papírových sáčcích či pouze zabalené v balícím papíru. Společně s medailí obdržel dekorovaný některou z mnoha variant udílecího dekretu, v případě udělení občanu jiného státu doplněného průvodním dopisem
Nošení medaile
Medaile byla nošena nad levou kapsou stejnokroje, v poli byla často nahrazována pouze malou stužkou o přibližných rozměrech 15 x 40 mm. Na civilním oděvu mohla být medaile nahrazena některým z dostupných typů miniatur.
Použité zdroje:
militiahungarorum.extra.hu
https://www.gwpda.org/medals/austmedl/austria.html
Sbírka autora

Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Medaile pro bojovníky.

Medaile pro bojovníky.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Medaile pro nebojovníky.

Medaile pro nebojovníky.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Medile pro bojovníky udělená Hermine Kertezs vč. udílecího sáčku a miniatury.

Medile pro bojovníky udělená Hermine Kertezs vč. udílecího sáčku a miniatury.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Rub předchozí medaile.

Rub předchozí medaile.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Malá řáádová spona se stužkami Německé čestné a pamětní medaile světové války, Hamburského hanzovního kříže a Maďarské pamětní medaile.

Malá řáádová spona se stužkami Německé čestné a pamětní medaile světové války, Hamburského hanzovního kříže a Maďarské pamětní medaile.
URL : https://www.valka.cz/Madarska-pametni-medaile-na-svetovou-valku-1914-18-t90761#339439Verze : 1