Main Menu
User Menu

Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18

Tuto pamětní medaili založil regent maďarského království Miklós Horthy dne 26. května 1929. Medaile byla udělována ve dvou samostatných skupinách:


Medaile pro bojovníky (Haborús Emlékérem kardokkal és sisakkal) byla učena pro všechny příslušníky ozbrojených sil, kteří se během první světové války zúčastnili přímého boje. Výjimečně mohla být udělena i účastníkům bojů v letech 1919-1920.
Medaile pro účastníky války (Haborús Emlékérem kardok és sisak nélkül) byla určena pro příslušníky ozbrojených sil, kteří v průběhu první světové války vykonali vojenskou službu, ale nezúčastnili se přímých bojů. Medaile byla taktéž udělována nejbližším pozůstalým po padlých frontových bojovnících.


Pokud někdo splnil podmínky pro udělení obou skupin medailí, obdržel pouze medaili pro bojovníky.
Medaile byla od svého založení, minimálně do roku 1943, ve velkém množství udělována i občanům Německa. Podobně jako rakouské či bulharské pamětní medaile mohla být nošena i po založení německého Čestného kříže světové války.


Popis medaile
Medaile ražené z bronzu povrchově upraveného do podoby starého stříbra jsou kruhového tvaru, jejich průměr je 37 mm a tloušťka 3 mm.
Lícová strana medaile, lemovaná jednoduchou zvýšenou lištou, nese státní znak Maďarska, tj. polcený štít převýšený svatošťěpánskou korunou. V pravém poli štítu se nachází znak arpádovské dynastie, v levém pak trojvrší s korunou a z ní vystupujícím dvojkřížem. Při pravém okraji medaile se nachází vavřínová ratolest, při levém pak dubová. U medaile pro frontové bojovníky je štít podložen zkříženými meči s hroty směřujícími vzhůru. Existuje několik variant medailí, které se drobně odlišují provedením šrafování ve státním znaku.
Rubová strana medaile, lemovaná jednoduchou zvýšenou lištou, nese při okraji v horní polovině medaile opis PRO DEO ET PATRIA (Za boha a vlast) a v dolní polovině dvě vavřínové ratolesti svázané stuhou. Ve středu medaile se nachází letopočty zahájení a ukončení první světové války 1914-1918, které jsou u medaile pro bojovníky převýšeny ocelovou přilbou. U některých medailí se při okraji v levé dolní čtvrtině medaile nachází velmi drobným písmem provedené označení materiálu BRONZE.
Medaile je opatřena kulovitým ouškem, kterým prochází příčný závěsný kroužek. Stuha je u obou skupin tradičního trojúhelníkového tvaru a šířky 40 mm. Stuha medaile pro bojovníky na bílém podkladu nese červené okrajové pruhy, prostor mezi nimi je příčně šrafován zelenou barvou. Stuha pro účastníky války nese opět červené okrajové pruhy, místo příčného šrafování se mezi nimi nachází další dva pruhy zelené barvy. V případě udělení medaile ženě byla medaile opatřena stuhou poskládanou do tvaru mašle.


Udílecí dekret a sáček
Medaile byly pravděpodobně předávány v jednoduchých papírových sáčcích či pouze zabalené v balícím papíru. Společně s medailí obdržel dekorovaný některou z mnoha variant udílecího dekretu, v případě udělení občanu jiného státu doplněného průvodním dopisem


Nošení medaile
Medaile byla nošena nad levou kapsou stejnokroje, v poli byla často nahrazována pouze malou stužkou o přibližných rozměrech 15 x 40 mm. Na civilním oděvu mohla být medaile nahrazena některým z dostupných typů miniatur.


Použité zdroje:
https://militiahungarorum.extra.hu/1920_k_h_he.html
https://www.gwpda.org/medals/austmedl/austria.html
Sbírka autora

Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Medaile pro bojovníky.

Medaile pro bojovníky.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Medaile pro nebojovníky.

Medaile pro nebojovníky.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Medile pro bojovníky udělená Hermine Kertezs vč. udílecího sáčku a miniatury.

Medile pro bojovníky udělená Hermine Kertezs vč. udílecího sáčku a miniatury.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Rub předchozí medaile.

Rub předchozí medaile.
Maďarská pamětní medaile na světovou válku 1914-18 - Malá řáádová spona se stužkami Německé čestné a pamětní medaile světové války, Hamburského hanzovního kříže a Maďarské pamětní medaile.

Malá řáádová spona se stužkami Německé čestné a pamětní medaile světové války, Hamburského hanzovního kříže a Maďarské pamětní medaile.
URL : https://www.valka.cz/Madarska-pametni-medaile-na-svetovou-valku-1914-18-t90761#339439Verze : 0