Main Menu
User Menu
Reklama

Protektorát Čechy a Morava [1939-1945]

Protectorate of Bohemia and Moravia

Protektorat Böhmen und Mähren

     
Název:
Name:
Protektorát Čechy a Morava
Originální název:
Original Name:
Protektorat Böhmen und Mähren
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
protektorát
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
1939-1941 Neurath,Konstantin von
1941-1942 Heydrich, Reinhard (zastupující / acting)
1942-1943 Daluege, Kurt (zastupující / acting)
1943-1945 Frick, Wilhelm


Státní prezident /State President:
1939-1945 Hácha, Emil
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Protektorátní vojsko
Rozloha:
Area:
49363 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
1939-1943 Německá říše
1943-1945 Velkoněmecká říše
Slovenská republika
Polská republika
Vznik:
Independence:
16.03.1939 okupací Česko-Slovenské republiky a osamostatněním Slovenské republiky
Zánik:
Dissolution:
09.05.1945 Osvobozením od německé okupace spojeneckými vojsky a obnovením Československé republiky v předválečných hranicích.
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Češi
Němci
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Protektorat-Cechy-a-Morava-1939-1945-t90757#339425Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Protektorat-Cechy-a-Morava-1939-1945-t90757#651257Verze : 0
MOD