Main Menu
User Menu
Reklama

Republika československá [1918-1920]

Republic of Czechoslovakia / Republika Československá / Republika Česko-slovenská

     
Název:
Name:
Republika Československá
Originální název:
Original Name:
Republika Československá / Republika Česko-slovenská
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Prezidenti Československa
(List of presidents of the Czechoslovakia)
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Českoslovnské Legie
dobrovolnické zbory
Rozloha:
Area:
140508 km2
Geografická poloha:
Location :
střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Maďarské království, Rumunské království, Polská Republika, Německá říše, Rakouská republika
Vznik:
Independence:
14.11.1918 premenovaním z Československý stát, resp. Československo
Zánik:
Dissolution:
05.03.1920 premenovaním na Československá republika
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Češi
Němci
Slováci
Maďaři
Rusíni
Poláci
Židé
Rómové
Vlajka:
Flag:
do 01.03.1920

01.03.1920-05.03.1920
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Republika-ceskoslovenska-1918-1920-t90753#339420Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Republika-ceskoslovenska-1918-1920-t90753#643294Verze : 0
MOD