Main Menu
User Menu

Česká a Slovenská federativní republika [1990-1992]

Česká a Slovenská federatívna republika

     
Název:
Name:
Česká a Slovenská federativní republika
Originální název:
Original Name:
Česká a Slovenská federativní republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Havel, Václav
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Československá armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Spolková republika Německo, Polská republika, SSSR, Maďarská republika
Vznik:
Independence:
23.04.1990 přejmenováním Československé federativní republiky
Zánik:
Dissolution:
31.12.1992 rozdělením na soustatnou
Českou republiku a Slovenskou republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
vietnamská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#339418Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#339418Version : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost25.5.1934 Narodil se generálmajor Jiří Diviš (náčelník Správy zahraničních vztahů)
8.9.1937 Narodil se - Václav Šorel (zástupca šéfredaktora časopisu pre mládež ABC)24.12.1937 Narodil se generálmajor Jan Hevera (náčelník Hlavního týlu MNO)
9.4.1940 Narodil se generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
22.10.1940 Narodil se generálmajor Jan Duchek (riaditeľ Hlavného úradu vojenského obranného spravodajstva)
1.9.1941 Narodil se generálporučík Andrej Sabol (veliteľ 3. divízie protivzdušnej obrany štátu (1977-1983)
)
12.10.1941 Narodil se generálmajor in memoriam Bohumír Gerinec (náčelník krajskej vojenskej správy Bratislava (1982-1988)
)
11.11.1941 Narodil se generálplukovník vo výslužbe Jozef Tuchyňa (veliteľ 13. tankovej divízie (1985-1987))
1.12.1941 Narodil se generálmajor Jiří Egg (veliteľ 13. tankovej divízie (1981-1985)
)
18.10.1943 Narodil se plukovník v. v. František Hlavnička (vedoucí starší inspektor specialista pilot skupiny stíhacího letectva oddelení bojové přípravy letectva, Velitelství letectva a PV0)
29.9.1948 Narodil se generálmajor v zálohe Michal Vaľo (zástupca námestníka hlavného vojenského prokurátora (1990-1992)
)
11.10.1948 Narodil se generálmajor Ján Podhora (veliteľ 81. železničnej brigády (1992-1998)
)
27.3.1950 Narodil se plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)


18.4.1950 Narodil se generál Štefan Lastovka (prezident Policajného zboru Slovenskej republiky (01.02.1991 do 31.07.1992, 16.03.1994 do 03.01.1995))
11.10.1951 Narodil se Podplukovník František Zsoldos (09.04.1984-30.09.1988 Velitel 1. letky )
18.4.1952 Narodil se brigádní generál Leo Klein (zdravotnický poradce a náčelník zdravotnického oddělení Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil NATO v Evropě
)


6.12.1952 Narodil se brigádny generál Jaroslav Muríň (starší vojenský poradca Stálej misie SR pri OBSE (1996-2000))
17.1.1953 Narodil se podplukovník Milan Dulin (veliteľ Vojenského nápravného útvaru
)24.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe Marián Mikluš (zástupca riaditeľa sekcie logistiky MOSR (1993-1998)
)
26.3.1953 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe František Butko (veliteľ 2. armádneho zboru (1997-1999)
)13.4.1954 Narodil se brigádny generál vo výslužbe František Bartko (dekan fakulty pozemného vojska Akadémie Ozbrojených síl (1997-RRRR)
)
17.4.1954 Narodil se brigádní generál Rudolf Urban (rektor velitel Univerzity obrany
)13.4.1956 Narodil se generál Milan Maxim (veliteľ Síl výcviku a podpory (2002-2004))
28.4.1957 Narodil se plukovník Stanislav Bero (riaditeľ Vojenskej polície)
29.4.1957 Narodil se brigádní generál Jan Vachek (velitel Velitelství vzdušných sil
)9.7.1957 Narodil se brigádní generál Andor Šándor (náčelník Vojenské zpravodajské služby
)
8.5.1958 Narodil se brigádní generál Zdeněk Jakůbek (náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky)9.4.1959 Narodil se generálporučík v zálohe Peter Gajdoš (vojenský predstaviteľ pri Vojenskom výbore NATO a (2010-2013)
)
8.5.1960 Narodil se generálmajor Bohuslav Dvořák (ředitel odboru vzdušných sil sekce MO
)
27.3.1961 Narodil se generálmajor Jiří Baloun (první zástupce náčelníka Generálního štábu)
8.5.1961 Narodil se generálmajor (2. gen. hodnosť) v zálohe Jaroslav Kuča (tajomník ministra obrany (2001-2002)
)
18.4.1965 Narodil se plukovník Ján Bujňák (náčelník štábu Veliteľstva pozemných síl (2012)
)
28.4.1967 Narodil se plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)


23.4.1990 Česko-slovenská federatívna republika sa premenováva na Česká a Slovenská federatívna republika

1.10.1990 Reorganizáciou na 103. motostrelecký pluk zaniká v posádke Humenné 103. tankový pluk.1.1.1993 Po rozpade Československa vznikli dva nezávislé štáty - Česká republika a Slovenská republika.
15.6.1994 Zemřel generálmajor in memoriam Bohumír Gerinec (náčelník krajskej vojenskej správy Bratislava (1982-1988)
)
24.11.2008 Zemřel plukovník František Zemko (náčelník Vojenskej polície
)


3.9.2010 Zemřel brigádny generál Jaroslav Muríň (starší vojenský poradca Stálej misie SR pri OBSE (1996-2000))
24.10.2014 Zemřel podplukovník Milan Dulin (veliteľ Vojenského nápravného útvaru
)15.3.2015 Zemřel generálmajor (2. gen. hodnosť) vo výslužbe Marián Mikluš (zástupca riaditeľa sekcie logistiky MOSR (1993-1998)
)
24.5.2016 Zemřel generálporučík Ján Váňa (veliteľ 10. leteckej armády / 1. zmiešaného leteckého zboru (1990-1992)
)
13.8.2019 Zemřel plukovník v. v. František Hlavnička (vedoucí starší inspektor specialista pilot skupiny stíhacího letectva oddelení bojové přípravy letectva, Velitelství letectva a PV0)
9.11.2019 Zemřel generálplukovník vo výslužbe Jozef Tuchyňa (veliteľ 13. tankovej divízie (1985-1987))
20.4.2020 Zemřel plukovník Anton Tisoň (náčelník oddelenia – zástupca náčelníka odboru logistiky / štáb pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR)
12.9.2020 Zemřel - Václav Šorel (zástupca šéfredaktora časopisu pre mládež ABC)
URL CZ: https://www.valka.cz/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#640972Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#640972Version : 0
MOD