Main Menu
User Menu
Reklama

Česká a Slovenská federativní republika [1990-1992]

Česká a Slovenská federatívna republika

     
Název:
Name:
Česká a Slovenská federativní republika
Originální název:
Original Name:
Česká a Slovenská federativní republika
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
parlamentní demokracie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Havel, Václav
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Československá armáda
Rozloha:
Area:
127900 km2
Geografická poloha:
Location :
Střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Rakouská republika, Spolková republika Německo, Polská republika, SSSR, Maďarská republika
Vznik:
Independence:
23.04.1990 přejmenováním Československé federativní republiky
Zánik:
Dissolution:
31.12.1992 rozdělením na soustatnou
Českou republiku a Slovenskou republiku
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
česká národnost
slovenská národnost
moravská národnost
polská národnost
německá národnost
maďarská národnost
ukrajinská národnost
vietnamská národnost
romská národnost
ruská národnost
slezská národnost
ostatní
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#339418Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost
URL : https://www.valka.cz/Ceska-a-Slovenska-federativni-republika-1990-1992-t90752#640972Verze : 0
MOD