Main Menu
User Menu

České knížectví [935-1198]

České knížectví - štátny útvar v českej kotline, ktorého počiatky siahajú do 9. storočia. V krajine vládli kniežatá z rodu Přemyslovcov, pričom pod ich vedením (a z dôvodu hrozby zo vzmáhajúceho sa poľského štátu) sa kniežatsvo stalo jednou z krajín tvoriacich Svätú ríšu rímsku. V roku 1085 získal knieža Vratislav II. osobný kráľovský titul z rúk cisára Henricha IV (oficiálna korunovácia 15.06.1085). Korunovácia prebehla 15.06.1085 v katedrále sv. Víta v Prahe. Nakoľko nešlo o dedičný titul, jeho nasledovníci boli po jeho smrti 14.01.1092 opäť titulovaní ako kniežatá.


Ďalší kráľovský titul obdržal vnuk kráľa Vratislava Vladislav II., ktorý bol 11.01.1158 korunovaný za kráľa. Aj v tomto prípade išlo o osbný a nei dedičný titul a k pemene kniežatstva na kráľovstvo prišlo až v roku 1198 za vlády Přemysla Otakara I.


Zdroj: cs.wikipedia.org
https://www.valka.cz/newdesign/v800/clanek_924.html
URL : https://www.valka.cz/Ceske-knizectvi-935-1198-t90728#339335Verze : 0
MOD