Main Menu
User Menu

Koruna království českého (Země Koruny české, Koruna česká) [1348-1526]

Lands of the Bohemian Crown (Corona Bohemiae)

Corona regni Bohemiae

     
Název:
Name:
Koruna království českého
Originální název:
Original Name:
Corona regni Bohemiae
Hlavní město:
Capital:
Praha
Státní zřízení:
Government System:
monoarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
střední Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
07.04.1348
Zánik:
Dissolution:
16.12.1526 součást Habsburgské monarchie1)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1) 02.05.1749 - Mária-Terézia zrušila českú dvorskú kanceláriu, právne zanikla až 31.10.1918 zánikom Rakúsko-Uhorskej monarchie
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Koruna-kralovstvi-ceskeho-Zeme-Koruny-ceske-Koruna-ceska-1348-1526-t90725#643394Verze : 0
MOD
Země Koruny české - oficiálny názov územia pod vládou českej svätováclavskej kráľovskej koruny. Názov zaviedol Karel IV. svojimi výnosmi z dňa 07.04.1348.


Pod vládu panovníka tohto štátneho útvaru patrili okrem Českého kráľovstva aj Markrabství moravské a Vévodství slezské. Dlhú dobu tu patrilo aj celé Sliezsko a Lužica.


Voľbou Ferdinanda I. Habsburgského za hlavu štátu 23.10.1526 (oficiálna korunovácia nasledovala 24.02.1527) sa krajina stala súčasťou Habsburgskej monarchie, pričom si až do roku 1918 zachovala určité znaky štátnosti.Zdroj: cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Koruna-kralovstvi-ceskeho-Zeme-Koruny-ceske-Koruna-ceska-1348-1526-t90725#339331Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


25.2.1337 Narodil se - Český Václav (vévoda lucemburský, brabantský a limburský)


7.4.1348 Kráľ Karol IV. schválil bulu, ktorou sa reformoval spôsob vládnej moci v Českom kráľovstve, Moravskom markgrófstve, Opavskom kniežatstve a ďalších prevažne sliezskych lénach českého panovníka. Formálne vznikajú Krajiny českej koruny.

26.2.1361 Narodil se - Václav IV. - (římský král
)

14.2.1368 Narodil se - Zikmund Lucemburský - (římský císař
)


8.12.1383 Zemřel - Český Václav (vévoda lucemburský, brabantský a limburský)

8.12.1412 Uhorský kráľ Žigmund Lucemburský dal do zálohy poľskému kráľovi 13 spišských miest. /zaloha trvala 360 rokov/.

16.8.1419 Zemřel - Václav IV. - (římský král
)

20.5.1420 Poblíž Poříčí nad Sázavou se v noci strhla bitva mezi Husity vedenými Janem Žižkou a vojsky pánů ze Šternberka, Dubé a dalších českých rodů stojících na straně císaře Zikmunda.

14.7.1420 Bitva na Vítkově. Vojska krále Zikmunda Lucemburského poražena husitskými vojsky pod vedením Jana Žižky. Konec 1. křižácké výpravy proti husitům.

11.10.1424 Zemřel - Jan Žižka z Trocnova (husitský vojevůdce)

30.5.1434 Bitva u Lipan, po 14 letech ukončila husické války. V této bitvě se utkaly vojska radikálního hnutí pod vedenín Prokopa Holého a Panská Jednota.

9.12.1437 Zemřel - Zikmund Lucemburský - (římský císař
)

22.2.1440 Narodil sa český a uhorský kráľ Ladislav Pohrobok (+23.11.1457).

23.11.1457 Zomrel český a uhorský kráľ Ladislav Pohrobok (nar. 22.02.1440 ).

30.5.1522 Zemřel - Burian II. Trčka z Lípy (královský podkomoří)

29.8.1526 Bitva u Moháče. Po útěku z bojiště se v bažině utopil Ludvík Jagellonský, král český a uherský. Bitvu svedl se svými asi 7000 bojovníky proti zhruba 20000 příslušníkům vojska tureckého sultána Solimana.

10.1.1575 Narodil se plukovník Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (Komoří arciknížete Leopolda (1610)
)

7.12.1579 Narodil se - Ladislav Velen ze Žerotína

14.9.1583 Narodil se generalissimus Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (Významný šlechtický podnikatel období třicetileté války.)

15.5.1591 Zemřel - Burian III. Trčka z Lípy (Syn Jana Trčky z Lípy.
)23.5.1618 Začala sa tridsaťročná vojna, ktorej podnetom bola druhá pražská defenestrácia.

3.12.1621 Narodil se - Bohuslav Balbín1.6.1627 Narodil se generál polní strážmistr Johann Wilhelm von Zinzendorff und Pottendorff

25.2.1634 Zemřel generalissimus Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (Významný šlechtický podnikatel období třicetileté války.)

25.2.1634 Zemřel generál Adam Erdman Trčka z Lípy (Generál ve vojsku Albrechta z Valdštejna.)

29.9.1634 Zemřel - Jan Rudolf Trčka z Lípy (Syn Buriana III. Trčky z Lípy.)

3.4.1638 Zemřel - Ladislav Velen ze Žerotína

18.4.1665 Zemřel plukovník Jindřich Michal Hýzrle z Chodů (Komoří arciknížete Leopolda (1610)
)

6.5.1680 Zemřel - Hans Muck (vůdce vzpoury nevolníků)

28.11.1688 Zemřel - Bohuslav Balbín16.8.1696 Zemřel generál polní strážmistr Johann Wilhelm von Zinzendorff und Pottendorff
URL : https://www.valka.cz/Koruna-kralovstvi-ceskeho-Zeme-Koruny-ceske-Koruna-ceska-1348-1526-t90725#643395Verze : 0
MOD