Main Menu
User Menu

Země Koruny české [1348-1526]

Corona Bohemiae

Země Koruny české - oficiálny názov územia pod vládou českej svätováclavskej kráľovskej koruny. Názov zaviedol Karel IV. svojimi výnosmi z dňa 07.04.1348.


Pod vládu panovníka tohto štátneho útvaru patrili okrem Českého kráľovstva aj Markrabství moravské a Vévodství slezské. Dlhú dobu tu patrilo aj celé Sliezsko a Lužica.


Voľbou Ferdinanda I. Habsburgského za hlavu štátu 23.10.1526 (oficiálna korunovácia nasledovala 24.02.1527) sa krajina stala súčasťou Habsburgskej monarchie, pričom si až do roku 1918 zachovala určité znaky štátnosti.Zdroj: cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Zeme-Koruny-ceske-1348-1526-t90725#339331Verze : 0
MOD