Main Menu
User Menu

4. letka [1954-1954]

4th Squadron of 11th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
4. letka
Originální název:
Original Name:
4. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1954
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
4. letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1954-01.11.1954 11. letecký stíhací pluk
Dislokace:
Deployed:
01.08.1954-01.11.1954 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.08.1954-01.11.1954 Blaha, Ján (nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
01.08.1954-01.11.1954 C-2
01.08.1954-01.11.1954 S-102
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1954-1954-t90644#423369Verze : 0
MOD
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
URL : https://www.valka.cz/4-letka-1954-1954-t90644#686111Verze : 0
MOD