Main Menu
User Menu

Četnický sbor pro Bosnu a Hercegovinu [1878-1918]

Gendarmerie-Corps für Bosnien und die Hercegovina

Četnický sbor pro Bosnu a Hercegovinu
Gendarmerie-Corps für Bosnien und die HercegovinaPo okupaci Bosny a Hercegoviny v roce 1878 byl zřízen Četnický sbor pro Bosnu a Hercegovinu. Sbor podléhal XV. armádnímu sboru, v nejvyšší instancipak říšskému ministerstvu války. V bezpečnostních otázkách podléhal politickým úřadem, přičemž zemským šéfem v Bosně a Hercegovině byl společný ministr financí. Četnictvo zde vykonávalo standardní bezpečnostní službu doplněnou v počátcích vytváření okupační správy o participaci na správě země a vymáhání dodržování vrchnostenských nařízení v této nově získané državě (zatím okupované, v roce 1908 anektované). Četnický sbor čítal zhruba dva tisíce mužů, z nichž bylo 150 jízdních. Sbor se dělil na křídla, ta na čety a ty na stanice. Křídel byl nejprve sedm, posléze osm. V čele sboru stál vyšší důstojník, posléze generál.
Zdroj:
- MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526 - 1918), Themis, Praha 1997.
- Armádní schematismus pro rok 1900
URL : https://www.valka.cz/Cetnicky-sbor-pro-Bosnu-a-Hercegovinu-1878-1918-t90642#338914Verze : 0
MOD