Main Menu
User Menu

3. letka [1953-1954]

3rd Squadron of 11th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
3. letka
Originální název:
Original Name:
3. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
3. letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1953-01.11.1954 11. letecký stíhací pluk
Dislokace:
Deployed:
01.01.1953-01.11.1954 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.01.1953-DD.08.1953 Filip, František (kapitán)
DD.08.1954-01.11.1954 Růžička, Jiří (nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
01.01.1953-01.11.1954 C-2
01.01.1953-01.11.1954 S-102
01.01.1953-01.11.1954 CS-102
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1953-1954-t90626#423368Verze : 0
MOD
Přidělení letounů a pilotů do letek : TR č. 46/53 z 16.9.1953 a TR č. 55/53 z 15.10.1953


3. letka:


Funkce Tr. zn. Jméno
Velitel letky /1. roj : LE-50 kpt. Filip František
Technik - sv. Kaucký
ZVL LE-51 por. Klempíř Jiří
Technik - por. Zejmon
St. pilot LE-52 por. Suchý Václav
Technik - por. Nuc Zd.
Pilot LE-53 Sv. ž. Ondra
Technik - st. Ing. Valuch


Velitel 2. roje - ?
Technik (LE-54 (por. Hügr)
Pilot - voj. Němeček
Technik (LE-55 (por. Cifra)
St. pilot - por. Čuba
Technik (LE-56 (por. Kříž)
Pilot - čet. Riegel
Technik (LE-57 (por. Berecký)


Velitel 3. roje
Technik
Pilot
Technik
St. pilot
Technik
Pilot
Technik

- LE-68 dle potřeby
Mech. zs C-2 des. Švehla
- LE-69 dle potřeby
Mech. zs C-2 svob. Jirout


Technické sestavy specialistů:
Inženýr letky ppor. Kopka Alois
Starší technik pro elspec. vybavení por. Bláha Vladimír
Starší technik pro leteckou výzbroj por. Polívka Václav
Starší technik pro radio por. Vodička Vlad.***
3. letka:


Velitel letky / 1. roj LE-50 kpt. Filip František
ZVL - npor. Svačina Vladimír
St. pilot LE-51 por. Brabec Oldřich
Pilot LE-68* por. Dvořák Jaroslav


Velitel 2. roje LE-52 por. Tobola František
Pilot LE-53 por. Palečný Jaromír
St. pilot LE-69* por. Kulísek
Pilot -


Velitel 3. roje - por. Frič Karol
Pilot - por. Satinský
St. pilot
C-2 * dle potřeby


Zdroj: VÚA Praha
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1953-1954-t90626#340359Verze : 0
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
URL : https://www.valka.cz/3-letka-1953-1954-t90626#686093Verze : 0
MOD