Main Menu
User Menu

Uherské království [1000-1867]

Regnum Hungariae / Magyar Királyság

Uhorské kráľovstvo (latinsky Regnum Hungariae, maďarsky Magyar Királyság, angl. Kingdom of Hungary) bol štátny útvar s centrom na území dnešnej Maďarskej republiky od 11 storočia až do roku 1918 (od roku 1526 súčasť habsburgskej monarchie)


V 9 storočí prichádzajú do Karpatskej kotliny Maďarské kmene, ktoré svojou si vojenskou silou pomerne rýchlo podmaňujú tu sídliace obyvateľstvo a snažia sa o výbojhe ďalej na západ a juh. Pod vedením kniežaťa Arpáda porážajú začiatkom 10. storočia v priebehu niekoľkých rokov vojská Veľkomoravskej ríše (so striedavým úspechom, ale aj vďaka tomuto konfliktu nakoniec dochádza k rozpadu Veľkomoravskej ríše). Po porážke Veľkomoravskej ríše pokračujú maďarské kmene pod vedením kniežaťa Arpáda (zakladateľa Arpádovskej dynastie?) v expanzii ďalej na západ do oblastí pod kontrolou Franskej ríše. Vo výpravách za korisťou do Franskej ríoše pokračujú aj Arpádovi nasledovníci až do porážky u Lechu v roku 955. V nasledujúcom období dochádza k postupnému usadzovaniu kočovných kmeňov a prechodu na centralizovanú vládu po vzore európskych mocností. Koncom 10. storočia postupne prijímajú kresťanskú vieru. Po smrti kniežaťa Gejzu (972-997) prevzal vládu princ Vajk, ktorý po potlačení niekoľkých pokusov o rozdelenie krajiny centralizoval vládu a po kresťanskom krste sa nechal v roku 1000 korunovať za kráľa Štefana I.. Počas jeho vlády sa Uhorsko zmocnilo aj územia dnešného Slovenska.


V roku 1301 kráľom Ondrejom III končí vláda Arpádovskej dynastie. Už počas jeho vlády sa krajina opäť ocitá v rozvrate spôsobenom nejasným nástupníctvom v prípade kráľovej smrti. V roku 1301 je kráľom korunovaný snúbenec Ondrejovej dcéry Alžbety, syn českého kráľa Václava II Václav III, posledný člen roku Přemyslovcov, ktorého v rýchlom slede nasledujú ďalší vládcovia rôznych dynastií a krajina sa zmieta v nepokojoch. Situácia sa čiastočne stabilizovala až za vlády Matyáša Korvína, ktorý bol zvolený za kráľa v roku 1457. Po jeho smrti v roku 1490 prevzala vládu nad krajinou poľská dynastia Jagellovcov (Vladislav a jeho syn Ludvík), ktorých vládu ale ukončila bitka pri Moháči v roku 1526.


Novým vládcom krajiny sa stáva Ferdinand I. a Uhorské kráľovstvo sa až do roku 1918 stáva súčasťou Habsburgskej monarchie, aj keď formálne si svoju nezávislosť vo veľa oblastiach verejnej správy a vlády ponecháva.Zdroj: cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Uherske-kralovstvi-1000-1867-t90620#338846Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

25.12.1000 Štefan I. (pohanským menom Vajk) korunovaný za uhorského kráľa.

15.8.1038 Zemřel - Štěpán I. - (Uherský král)

10.10.1307 Za uhorského kráľa zvolila uhorská šľachta Karola Róberta z Anjou.

3.3.1318 Matúša Čáka Trenčianského exkomunikoval nitrianský biskup.

24.1.1458 V Uhorsku zvolila šľachta za uhorského kráľa Mateja Huňadyho neskôr nazývaného Korvín.

8.4.1583 Narodil se - Mikuláš Esterházy z Galanty (uherský palatin)

28.1.1588 Rudolf II. zaviedol v Uhorsku Gregorianský kalendár takže po 21.10. následoval 01.11.23.5.1618 Začala sa tridsaťročná vojna, ktorej podnetom bola druhá pražská defenestrácia.

1.5.1620 Narodil se generál polní strážmistr Niklas von Zrinyi (plukovník Chorvatů a lehkého jezdectva
)1.6.1627 Narodil se generál polní strážmistr Johann Wilhelm von Zinzendorff und Pottendorff

11.9.1645 Zemřel - Mikuláš Esterházy z Galanty (uherský palatin)

18.11.1664 Zemřel generál polní strážmistr Niklas von Zrinyi (plukovník Chorvatů a lehkého jezdectva
)16.8.1696 Zemřel generál polní strážmistr Johann Wilhelm von Zinzendorff und Pottendorff

20.5.1795 V Budíne obesili 5 účastníkov jakobínskeho hnutia tzv. Uhorských jakobínov

6.11.1796 František II. v Bratislave slávnostne otvoril zasadnutie uhorského snemu. Snem schválil vojenskú pomoc Viedni v bojoch proti Francúzsku.
URL : https://www.valka.cz/Uherske-kralovstvi-1000-1867-t90620#641806Verze : 0
MOD