Main Menu
User Menu

Uherské království [1000-1867]

Regnum Hungariae / Magyar Királyság

Uhorské kráľovstvo (latinsky Regnum Hungariae, maďarsky Magyar Királyság, angl. Kingdom of Hungary) bol štátny útvar s centrom na území dnešnej Maďarskej republiky od 11 storočia až do roku 1918 (od roku 1526 súčasť habsburgskej monarchie)


V 9 storočí prichádzajú do Karpatskej kotliny Maďarské kmene, ktoré svojou si vojenskou silou pomerne rýchlo podmaňujú tu sídliace obyvateľstvo a snažia sa o výbojhe ďalej na západ a juh. Pod vedením kniežaťa Arpáda porážajú začiatkom 10. storočia v priebehu niekoľkých rokov vojská Veľkomoravskej ríše (so striedavým úspechom, ale aj vďaka tomuto konfliktu nakoniec dochádza k rozpadu Veľkomoravskej ríše). Po porážke Veľkomoravskej ríše pokračujú maďarské kmene pod vedením kniežaťa Arpáda (zakladateľa Arpádovskej dynastie?) v expanzii ďalej na západ do oblastí pod kontrolou Franskej ríše. Vo výpravách za korisťou do Franskej ríoše pokračujú aj Arpádovi nasledovníci až do porážky u Lechu v roku 955. V nasledujúcom období dochádza k postupnému usadzovaniu kočovných kmeňov a prechodu na centralizovanú vládu po vzore európskych mocností. Koncom 10. storočia postupne prijímajú kresťanskú vieru. Po smrti kniežaťa Gejzu (972-997) prevzal vládu princ Vajk, ktorý po potlačení niekoľkých pokusov o rozdelenie krajiny centralizoval vládu a po kresťanskom krste sa nechal v roku 1000 korunovať za kráľa Štefana I.. Počas jeho vlády sa Uhorsko zmocnilo aj územia dnešného Slovenska.


V roku 1301 kráľom Ondrejom III končí vláda Arpádovskej dynastie. Už počas jeho vlády sa krajina opäť ocitá v rozvrate spôsobenom nejasným nástupníctvom v prípade kráľovej smrti. V roku 1301 je kráľom korunovaný snúbenec Ondrejovej dcéry Alžbety, syn českého kráľa Václava II Václav III, posledný člen roku Přemyslovcov, ktorého v rýchlom slede nasledujú ďalší vládcovia rôznych dynastií a krajina sa zmieta v nepokojoch. Situácia sa čiastočne stabilizovala až za vlády Matyáša Korvína, ktorý bol zvolený za kráľa v roku 1457. Po jeho smrti v roku 1490 prevzala vládu nad krajinou poľská dynastia Jagellovcov (Vladislav a jeho syn Ludvík), ktorých vládu ale ukončila bitka pri Moháči v roku 1526.


Novým vládcom krajiny sa stáva Ferdinand I. a Uhorské kráľovstvo sa až do roku 1918 stáva súčasťou Habsburgskej monarchie, aj keď formálne si svoju nezávislosť vo veľa oblastiach verejnej správy a vlády ponecháva.Zdroj: cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Uherske-kralovstvi-1000-1867-t90620#338846Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

25.12.1000 Štefan I. (pohanským menom Vajk) korunovaný za uhorského kráľa.23.5.1618 Začala sa tridsaťročná vojna, ktorej podnetom bola druhá pražská defenestrácia.

1.5.1620 Narodil se generál polní strážmistr Niklas von Zrinyi (plukovník Chorvatů a lehkého jezdectva
)

18.11.1664 Zemřel generál polní strážmistr Niklas von Zrinyi (plukovník Chorvatů a lehkého jezdectva
)

20.5.1795 V Budíne obesili 5 účastníkov jakobínskeho hnutia tzv. Uhorských jakobínov
URL : https://www.valka.cz/Uherske-kralovstvi-1000-1867-t90620#641806Verze : 0
MOD