Main Menu
User Menu

2. letka [1951-1954]

2nd Squadron of 11th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
2. letka
Originální název:
Original Name:
2. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
2. letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.11.1954 11. letecký stíhací pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1954-14.12.1951 Mladá, letiště
14.12.1951-01.11.1954 Žatec, letiště

Velitel:
Commander:
01.10.1951-23.10.1951 Šíma, Jaromír (poručík letectva
23.12.1951-26.03.1952 Leško, Jozef (poručík letectva)
26.03.1952-04.12.1953 Šídlo, Vladimír (poručík letectva)
04.12.1953-01.11.1954 Antalík, Juraj (nadporučík letectva)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1951-08.05.1953 S-101
01.10.1951-01.11.1954 C-2
01.12.1951-01.04.1952 S-102
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (11. letecký stíhací pluk),
URL : https://www.valka.cz/2-letka-1951-1954-t90615#423367Verze : 1
MOD
Přidělení letounů a pilotů do letek :
Velitel pluku kpt. let. Ludovít Solár Tajným rozkazem č. 1, ročník 1951 z 28. září v Mladé mj. nařídil:

Čl. 6 - Postavení rojů v letkách
2. letka - velitel por. let. Šíma Jaromír
1. roj
por.let. Šíma Jaromír
ppor.let. Benda Bohumil
ppor.let. Šídlo Vladimír
ppor.let. Sloup Zdeněk
2. roj
por.let. Antalík Juraj
ppor. let. Čermák Jiří
ppor.let. Pechala František
por.let. Remek Jozef

Čl. 7 - Přidělení mechaniků II. tř. a pomocných mechaniků k letkám a přidělení letounů do jejich péče:
A) Letouny S-101
1. KR-15 rt. z pov. Hruška František; voj. z. sl. Prežkl Miroslav
2. KR-16 rt. z pov. Novák František; voj. z. sl. Jindřich Emil
3. KR-17 rt. z pov. Muras Vladimír; voj. z. sl. Svatoš Bohumil
4. KR-18 rt. z pov. Kyllar Zdeněk ; voj. z. sl. Raim Josef
5. KR-19 rt. z pov. Křížek Jan; voj. z. sl. Pilař
6. KR-20 rt. z pov. Málek František

B) Letouny C-2 *)
C-2B1.786,
C-2B1.807

*) Dle TR č. 05, z 20. října 1951 při změnách zařazování do péče mechanikům a letkám byly letouny přiděleny rt. Poláčkovi
----------

Na letišti Žatec pokračovalo v prosinci 1951 doplňování personálu od pluků 3.ld k 11.lp. Mezi piloty byl por. Leško Jozef (od 5.lp).

Rozkazem velitele letectva MNO ve věcech kádrových č. 239/51 a TR velitele 11.lp č.18 z 21.12.1951 došlo i ke změnách ve funkcích velitelů letek:
por.let. Hobl Miloslav - ustanoven ITP (pův. velitel 1. letky)
por.let. Šíma - velitel 1.letky (pův. velitel 2. letky)
Spolu s velitelem byl k 1. letce ze "staré" 2. letky převelen personál a letecká technika (S-101).

por.let. Leško Jozef - velitel 2.letky.
(výzbroj mimo C-2 tvořilo několik letounů S-102 z "rozsypu", počínaje vč. 225101).
Ke dni 01.01.1952 bylo u 11.lp 5 letounů S-102.

Z pilotů byli do letky ustanoveni: por. let. Gendiár Antonín, por. let. Sládek Vladimír, por. let. Klíma Jaroslav; ppor. let. Paldus Oldřich, por. let. Blaha Ján a ppor. let. Filip Stanislav.

Přesto, že 11.lp ani zdaleka nebyl na tabulkových počtech,
zmínění piloti se i s letouny S-102 stali zakládajícím kádrem pro 15. letecký stíhací pluk proudový.

Při zřízení 15. lp k 01.04.1952 "přešli" od 11. lspp a ustanoveni:
npor. let. Leško Jozef – inspektorem pilotáže,
por. let. Horák Jiljí – velitelem 1. letky,
por.let. Konečný Jiří – velitelem 2. letky,
kpt. let. Schwertner Václav – Starším inženýrem pluku

Piloti: por. let. Gendiár Antonín, por. let. Sládek Vladimír, por. let. Klíma Jaroslav; ppor. let. Paldus Oldřich, por. let. Blaha Ján a ppor. let. Filip Stanislav.
*************

Od 01.04.1952 pokračovala výstavby 2.letky.
Do funkce jejího velitele byl
26.03.1952 ustanovem por.let. Šídlo Vladimír.
(Zatím bez letounů S-102)

Zdroj: VÚA Praha
Kronika 11. slp
Kronika 5. sld
Vlastní archiv
2. letka [1951-1954] - S-101 (Jak-23) KR-17 v době služby u 11. leteckého stíhacího pluku proudového v oddobí r. 1951 byl ve stavu 2. letky * Foto via Jaroslav Matoulek

S-101 (Jak-23) KR-17 v době služby u 11. leteckého stíhacího pluku proudového v oddobí r. 1951 byl ve stavu 2. letky * Foto via Jaroslav Matoulek
URL : https://www.valka.cz/2-letka-1951-1954-t90615#340357Verze : 2
Přidělení letounů a pilotů do letek : TR č. 46/53 z 16.9.1953 a TR č. 55/53 z 15.10.1953

Funkce ; Tr. značka; Jméno
2. letka:
Velitel letky /1. roj KF-30 npor. Šidlo Vladimír
Technik - por. Hloušek
ZVL KF-31 npor. Svačina
Technik - rt. Říha
St. pilot KF-32 por. Jalovec F.
Technik - strš. Ing. Pergl
Pilot KF-33 por. Palečný Jaromír
Technik - čet. Rys
Vel. 2. R KF-34 kpt. Gbůr Juraj
Technik - rt. Reich
Pilot KF-35 por. Stříž Fr.
Technik - strš. Jantrich
St. pilot KF-36 por. Panýrek
Technik - strš. Málek
Pilot KF-37 por. Beňa
Technik - strš. Staněk
Vel. 3. R KF-38 npor. Růžička Jiří
Technik - por. Píchal Josef
Pilot KF-39 por. Kulísek
Technik - por. Otáhal
St. pilot - por. Frič Karol
Technik - -
Pilot - Por. Trávníček
Technik -
- KF-48 Dle potřeby
Mech. zs C-11 des. Trs
- KF-49 dle potřeby
Mech. zs C-2 svob. Niepauer
Technické sestavy specialistů:
Inženýr letky ppor. Daniel Václav
Starší technik pro elspec. vybavení strš. Kopáček
Starší technik pro leteckou výzbroj ppor. Vaňourek František
Starší technik pro radio -
****
Přidělení letounů a pilotů do letek – TR č. 063/53 z 3.12.1953
2. letka:
Velitel letky /1. roj KF-30 npor. Antalík Juraj
ZVL KF-31 kpt. Gbůr Juraj
St. pilot KF-32 por. Stříž Fr.
Pilot KF-33 žák. Němeček
Velitel 2. roje KF-34 por. Rybníček
Pilot KF-35 žák Riegel
St. pilot KF-36 por. Trávníček
Pilot KF-37 žák Ondra M.
Velitel 3. roje KF-38 por. Jalovec Fr.
Pilot KF-39 žák Toman
St. pilot - žák Tužinský
C-2 KF-49 dle potřebyZdroj: VÚA Praha - fond č. 610
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/2-letka-1951-1954-t90615#340520Verze : 1