Řád Posvátného pokladu

Order of Sacred Treasure
瑞宝章 / ずいほうしょう
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu Order of Sacred Treasure
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
1st Class
2nd Class
3rd Class
4th Class
5th Class
6th Class
7th Class
8th Class
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406261 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 1. třídy Order of Sacred Treasure 1st Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406262 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 2. třídy Order of Sacred Treasure 2nd Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406263 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 3. třídy Order of Sacred Treasure 3rd Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝中綬章 / ずいほうちゅうじゅしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406264 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 4. třídy Order of Sacred Treasure 4th Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝小綬章 / ずいほうしょうじゅしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406265 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu 5. třídy Order of Sacred Treasure 5th Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝双光章 / ずいほうそうこうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#406266 Verze : 0
Order of the Sacred Thesaure
Orden des Heiligen Schatzes
Tento všeobecně záslužný řád byl založen japonským císařem Mutsuhito dne 3. ledna 1888. Byl určený k ocenění zásluh vojáků císařské armády, ale také civilním poddaným císaře. Řád mohl být udělován i cizincům, ale vždy za zásluhy o císařský dům .
V císařském ediktu ( nařízení ) se stanovuje :
Tento řád bude mít osm stupňů. Vyznamenávají se jim občané, vojáci a cizinci, za zásluhy o císařský dům. Řádový klenot nese symbol zrcadla a drahých kamenů .
Dále stanovy specifikuji udělování řádu za věrnou službu ( za výsluhu let ). Pro každou hodnost či služební zařazení bylo zároveň určeno či nařízeno jakým stupněm řádu může být voják či úředník dekorován. Do roku 1945 platila tato kritéria či toto nařízení :
Státní úředníci I. hodnostní třídy obdrželi čtvrtý stupeň tohoto řádu za pět let služby. Druhý stupeň za sedm let a první stupeň za deset let bezchybné služby .
Státní úředníci zařazeni v II. hodnostní třídě obdrželi šestý stupeň řádu za dvanáct let služby .
Státní úředníci zařazení v III. hodnostní třídě obdrželi osmý stupeň řádu za 18. let služby .
Šestý stupeň řádu byl vyhrazen pro poslance parlamentu, kteří pracovali po dobu osmi let v této funkci .
Osmý stupeň řádu byl určen k ocenění práce učitelů, poštovních úředníků, příslušníků policie za dobu služby nejméně dvaceti let .
Tento řád, především v nižších stupních byl velmi často udělován právě cizincům za všeobecné zásluhy, ale i za zásluhy na poli kultury .
Ediktem č. 232 ze dne 22. května 1919 bylo umožněno tímto řádem dekorovat i dámy. Bylo to však vždy vyznamenání mimořádné a určené pro vznešené dámy, manželky politiků, vojáků a vyšších státních úředníků, kteří prokázali především zásluhy o císařský dům. V tomto případě dámy řád nosili na motýlovité stuze .
Řádový klenot obsahuje dva ze třech císařských symbolů ( drahocenné zrcadlo a drahé kameny ). Podle legendy se tyto klenoty dostaly na zem přímo z rukou bohů. Tyto dary mají spojitost s bohyni Slunce. Bájná legenda je složitá ale je možno ji nastudovat na stránkách věnujících se historii Japonska .
Symbolické zrcadlo se nachází na středu řádové dekorace, kde je položeno na modře smaltovaný podklad. Je vyrobeno z leštěného stříbra. Zrcadlo je obklopeno drahými kameny ( rudé červené kamínky, či smalt ). Tyto kameny jsou mezi sebou spojeny kovovou smaltovanou rudou linkou. Tato kompozice je položena na středu kříže.
Každý ze čtyř konců kříže je složen z pěti paprsků, které jsou bíle smaltované .
Zadní strana řádových křížů je hladká, bez smaltu, stříbrná. Na středu kříže nacházíme čtyři hieroglyfy s nápisem :
VYZNAMENÁNÍ ZA ZÁSLUHY
Na každém z ramen kříže, vidíme malé hlavičky nýtů, které drží červeně smaltované kameny z přední strany řádu. V některých případech nacházíme na dolním rameni značky výrobců .
Starší řádové odznaky z období let 1888 – 1910 se vyznačují jemnou klenotnickou prací. Jsou pečlivě zpracované a na první pohled je vidět, že jsou vyrobeny ze slabého stříbrného leštěného plechu a celkově působí elegantním dojmem šperku. Smalt není čistě bílý, ale jde spíše o bílou barvu se žlutým odstínem. Na zadní straně, která je z leštěného stříbra je nápis (hieroglyfy ) proveden jasnou tenkou čárou s ostrými konturami. Řádové dekorace pozdější výroby mají vždy čistý bílý smalt a rytí nápisu na zadní straně je provedeno silněji. Celkově řády působí poněkud kompaktněji, masivně. Dekorace z konce roku 1944-45 jsou řády vyrobeny ze stříbra, ale vlastní práce je již hrubá, není tak elegantní jak vidíme u starých exemplářů. Celkově se podle předložených jednotlivých kusů nechá zhruba určit i rok výroby .
Řád I. stupně má předepsaný rozměr 67 mm a je vyroben z pozlaceného stříbra. Stuha je široká 100 mm, s 12 milimetrovými pruhy, které se nacházejí 9 mm od kraje stuhy. Velkostuha, která je předepsaná pro ženy je široká jen 79 mm .
Hvězda řádu v první třídě má rozměr 76 mm, je vypouklá, vyrobena ze stříbra. Jde o hvězdu, která má podobu vlastního řádu. I zde na zadní straně nacházíme hlavičky nýtků, které drží vlastní klenot na hvězdu položený (viz obrázek ). Ve středu hvězdy je opět nápis (hieroglyfy ) .
Řád ve svém druhém stupni je tvořený pouze hvězdou prvního stupně. Tato hvězda se nosí na pravé straně hrudi. Ve starých japonských knihách či rytinách nacházíme vyobrazení hvězdy bez bílého smaltování. V současné době však již víme, tato vyobrazení jsou chybná .
Klenot řádu III. stupně má rozměr 55 mm. Kříž je opět vyrobený ze zlaceného stříbra, dekorace se nosí na náhrdelní stuze kolem krku .
Klenot IV. stupně má rozměr kříže 46 mm a je opět vyroben ze zlaceného stříbra. Na trojúhelníkové stuze je malá rozetka .
Řádový kříž V. stupně má opět rozměr 46 mm, je vyroben z pozlaceného stříbra, ale vystupující paprsky kříže a zadní strana je již celostříbrná .
Dekorace šestého stupně má rozměr 40 mm a je vyroben ze stříbra. (některé exempláře jsou však zlacené )
Dekorace sedmého stupně má rozměr 37 mm. Paprsky jsou pozlacené, zrcadlo leštěné stříbro .
Dekorace osmého stupně je velmi podobná stupni sedmému, zrcadlo je z leštěného stříbra, střed dekorace je lehce zlacen .
Stuha k řádu III. stupně je široká 37 mm a klenot se nosí jako náhrdelní dekorace .
Dekorace IV. - VIII. stupně se nosí na trojúhelníkové stuze na prsou .
První nepřesné překlady se objevuji v angličtině a řád je zde nazýván i dalšími jmény ( Řád zlatého zrcadla a drahých kamenů ). Poslední stupně dokonce jako zlatá či stříbrná medaile .
V našich evropských podmínkách mezi nejznámější nositelé řádu patří jistě japonský voják, admirál Isoroku Yamamoto ( 1884 – 1943 ). Jako mladý voják se zúčastnil slavné námořní bitvy u Cušimy v roce 1905. Admirál později studoval v USA, kde v letech 1925 -1927 působil jako vojenský atašé.
Byl vynikající námořní stratég, který dbal o rozvoj námořního palubního letectva a modernizaci loďstva. Yamamotu patří mezi důstojníky, kteří vypracovali plán útoku na Pear-Harbor v roce 1941 .
V dubnu roku 1943 Američané dešifrovali japonské šifrovací kódy a svých znalostí využili k potrestání admirála. Yamamoto byl 18. dubna 1943 sestřelen a ve svém letadle zahynul.
Admirál byl mimo jiné nositelem těchto řádu :
Řád Zlatého luňáka I. stupně
Řád Zlatého luňáka II. stupně
Řád Chryzantémy velkokříž
Řád Vycházejícího slunce velkokříž
Velkokříž řádu Německého orla
Rytířský kříž Železného kříže 1939 s dubovou ratolesti a meči
Velkokříž řádu Italské koruny
Mimo těchto několika velkých řádů, byl admirál nositelem celé řady Japonských medailí, dalších řádů a vyznamenání Japonských spojenců .
Literatura :
O.N. Rozanov : Japonsko. Historie ve vyznamenáních. Moskva 2001
František Lobkowicz : Enyklopedie řádu a vyznamenání
POZNÁMKA :
Japonští císařové odvozují ( odvozovali ) svůj božský původ od bohyně Amaterasu
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#328518 Verze : 1
Řád posvátného pokladu 1. třídy, etue.
Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368975 Verze : 0
Řád posvátného pokladu 2. třídy, etue.
Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368976 Verze : 0
Řád posvátného pokladu 2. třídy, etue, jiné provedení.
Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368977 Verze : 0
Řád posvátného pokladu 2. třídy, udělovací dekret.
Prameny:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#368978 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu - 6. třída Order of Sacred Treasure - 6th Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626984 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu - 7. třída Order of Sacred Treasure - 7th Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626985 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Posvátného pokladu - 8. třída Order of Sacred Treasure - 8th Class
Název v originále:
Original Name:
瑞宝章 / ずいほうしょう
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.01.1888
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Orders and Medals of Japan and Associated States.3rd Edition.By: James Peterson
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Rad-Posvatneho-pokladu-t9050#626986 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více