Main Menu
User Menu

Korneuburg

Korneuburg

     
Název:
Name:
Korneuburg
Originální název:
Original Name:
Korneuburg
Další názvy:
Other Names:
Niwenburg
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Korneuburg
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°20'36.29"N 16°20'00.81"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1136
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
pozdně gotický městský katolický farní kostel svatého Egida
novogotická radnice s pozdně gotickou věží
stará synagoga
krysařova fontána
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.korneuburg.gv.at
https://www.landesmuseum.net
https://www.bmlv.gv.at/adressen/a_fs.shtml
https://de.wikipedia.org/wiki/Korneuburg
URL : https://www.valka.cz/Korneuburg-t90471#354365Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
-
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.1883-DD.MM.1911 Železniční a telegrafní pluk
DD.MM.1912-DD.MM.1918 Železniční pluk
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.pioniere.at
URL : https://www.valka.cz/Korneuburg-t90471#354373Verze : 0
MOD
Základní informace
Město leží na levém břehu Dunaje a je vzdáleno 11 kilometrů od Vídně. Korneuburg je hlavním městem stejnojmenného politického okresu, který je součástí spolkové země Dolní Rakousko. Ve městě sídlí jeden ze čtyř dolnorakouských zemských soudů a okresní hejtmanství. V blízkosti Korneuburgu se nachází či jím přímo prochází podunajská dálnice A22 a rychlostní silnice S1, což je vnější vídeňský okruh, a spolkové silnice B3 a B6. Korneuburg má též dobré železniční spojení. V dubnu 2009 mělo město 12 173 obyvatel.Historie
Dějiny Korneuburgu jsou úzce spjaty s dějinami sousedního Klosterneuburgu. Obě sídla, ležící na protějších březích Dunaje, tvořila po staletí jeden celek. Ten nesl jméno Niwenburg, Corena Nova nebo též Neuburg. Levobřežní část byla nazývána jako novum forum (nové tržiště) či forum trans Danubium (zadunajské tržiště). Poprvé byla písemně zmíněna v roce 1114, respektive podle jiného zdroje v roce 1136. Vévoda Albrecht I. obě části Neuburgu rozdělil a oběma v roce 1298 udělil městská práva. Vznikl tak Klosterneuburg a právě Korneuburg.


Během 13. století bylo město přestavěno. Získalo pravoúhlé náměstí a hradby elipsovitého půdorysu. V polovině 15. století se Korneuburg stal zeměpanskou pevností. Na konci století ho obsadila vojska Matyáše Korvína, v roce 1645 ho během třicetileté války dobyli Švédové a roku 1683 se o to pokusili Turkové, kteří ovšem neuspěli. Naopak Napoleonovo vojsko Korneuburg obsadilo v roce 1805 a znovu v roce 1809. V roce 1945 bylo město silně poškozeno během amerického náletu a navíc jím prošla fronta.
Zdroje:
https://www.korneuburg.gv.at
https://www.landesmuseum.net
URL : https://www.valka.cz/Korneuburg-t90471#338387Verze : 0
MOD