Main Menu
User Menu

RUM - Hodnosti - Heer - srovnávací tabulka

důstojníci bojových útvarů, duchovní, auditoři, lékaři, účetní a úředníci


Hodnostní třída Důstojníci bojových útvarů Vojenští duchovní             Auditoři Vojenští Lékaři Vojenští účetní Vojenští úředníci                                    
    katolíci luteráni kalvinisté řeckokatolíci pravoslavní hebrejci muslimové       Vojenští úředníci s portepee     Vojenští úředníci bez portepee                              
                        Vojenští intendanční úředníci Dělostřelečtí inženýři Vojenští stavební inženýři Úředníci vojenské účetní kontroly Úředníci Vojenského zvěrolékařského ústavu a Vysoké školy zvěrolékařské Vojenští pokladní úředníci Úředníci vojenského zásobování Dělostřelečtí zbrojní úředníci Úředníci vojenské spisové služby Vojenští lékární úředníci Vojenští stavební účetní úředníci Techničtí úředníci Vojenského zeměpisného ústavu Vojenští zvěrolékařští úředníci Techničtí úředníci Vojenského technického výboru Vojenští stavbyvedoucí Techničtí úředníci ženijních a vozatajských materiálních zařízení Vojenští učitelé Vojenští šermířští mistři Lesní úředníci
I Polní maršál                                                          
II Generálplukovník                                                          
III Generál pěchoty / Generál jezdectva / Polní zbrojmistr                                                          
IV Polní podmaršál               Generál šéfauditor Generál vrchní štábní lékař   Sekční šéf                                    
V Generálmajor Apoštolský polní vikář             Generál auditor Generál štábní lékař   Generál intendant Dělostřelecký generální inženýr Generál stavební inženýr Ministeriální rada                              
VI Plukovník Polní konzistoriální ředitel             Plukovník auditor Vrchní štábní lékař 1. třídy   Vojenský vrchní intendant 1. třídy Dělostřelecký vrchní inženýr 1. třídy Vojenský vrchní stavební inženýr 1. třídy Vojenský vrchní účetní rada 1. třídy Rektor / Profesor Vojenský pokladní ředitel 1. třídy Vojenský vrchní zásobovací správce 1. třídy Dělostřelecký vrchní zbrojní správce 1. třídy Vojenský ředitel spisovny Vojenský lékární ředitel Vojenský vrchní stavební účetní rada 1. třídy Vládní rada              
VII Podplukovník Polní superior Polní senior Polní senior Polní arcikněz Polní arcikněz   Vojenský muftí 1. třídy Podplukovník auditor Vrchní štábní lékař 2. třídy   Vojenský vrchní intendant 2. třídy Dělostřelecký vrchní inženýr 2. třídy Vojenský vrchní stavební inženýr 2. třídy Vojenský vrchní účetní rada 2. třídy   Vojenský pokladní ředitel 2. třídy Vojenský vrchní zásobovací správce 2. třídy Dělostřelecký vrchní zbrojní správce 2. třídy Vojenský podředitel spisovny Vojenský vrchní lékární správce Vojenský vrchní stavební účetní rada 2. třídy Přednosta 1. třídy              
VIII Major Vrchní polní kurát Vrchní polní kurát Vrchní polní kurát Vrchní polní kurát Vrchní polní kurát   Vojenský muftí 2. třídy Major auditor Štábní lékař   Vojenský intendant Dělostřelecký vrchní inženýr 3. třídy Vojenský vrchní stavební inženýr 3. třídy Vojenský účetní rada   Vojenský pokladník Vojenský zásobovací správce Dělostřelecký zbrojní správce Vojenský správce spisovny Vojenský lékární správce Vojenský stavební účetní rada Přednosta 2. třídy              
IX Setník / Rytmistr Polní kurát Polní kurát Polní kurát Polní kurát Polní kurát Polní rabín Vojenský imám Setník auditor Plukovní lékař Účetní setník Vojenský podintendant Dělostřelecký inženýr Vojenský stavební inženýr Vojenský vrchní účetní oficiál Adjunkt / Podkovářský učitel Vojenský vrchní pokladní oficiál Vojenský vrchní zásobovací oficál Dělostřelecký vrchní zbrojní oficiál Vojenský vrchní oficiál spisovny Vojenský vrchní lékární oficiál Vojenský vrchní stavební účetní oficiál Vrchní oficiál Vojenský vrchní zvěrolékař Dílenský vrchní vedoucí Vojenský vrchní stavbyvedoucí Dílenský vrchní vedoucí Vojenský nadučitel Vojenský vrchní šermířský mistr Lesní správce
X Nadporučík               Nadporučík auditor Vrchní lékař Účetní nadporučík     Vojenský stavební inženýr asistent Vojenský účetní oficiál Asistent Vojenský pokladní oficiál Vojenský zásobovací oficiál Dělostřelecký zbrojní oficiál Vojenský oficiál spisovny Vojenský lékární oficiál Vojenský stavební účetní oficiál Oficiál Vojenský zvěrolékař Dílenský vedoucí Vojenský stavbyvedoucí Dílenský vedoucí Vojenský učitel 1. třídy Vojenský šermířský mistr 1. třídy Polesný
XI Poručík                 Lékař asistent Účetní poručík       Vojenský účetní akcesista   Vojenský pokladní akcesista Vojenský zásobovací akcesista Dělostřelecký zbrojní akcesista Vojenský akcesista spisovny Vojenský lékární akcesista Vojenský stavební účetní akcesista Asistent Vojenský podzvěrolékař Dílenský vedoucí asistent Vojenský stavbyvedoucí asistent Dílenský vedoucí asistent Vojenský učitel 2. třídy vojenský šermířský mistr 2. třídy  
URL : https://www.valka.cz/RUM-Hodnosti-Heer-srovnavaci-tabulka-t90450#338270Verze : 0
MOD