Main Menu
User Menu

Medaile Za hrdinství

Medaile Za hrdinství

     
Název:
Name:
Medaile Za hrdinství
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za hrdinství
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.10.1990
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1992
Struktura:
Structure:
jeden stupeń
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zákon 404/1990Sb.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-hrdinstvi-t90418#487729Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za hrdinství
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za hrdinství
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.10.1990
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1992
Komponenty:
Components:
Kenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vyznamenani.net/?page_id=77
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0601.htm
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-hrdinstvi-t90418#487731Verze : 0
Medaile Za hrdinství vznikla Zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990 o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky, který nabyl účinnosti ke dni 15. října 1990.


Medaile Za hrdinství vznikla k vyznamenání osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.


Medaile je vyrobena ze stříbra a doplněna o české granáty.


Zdroj:
https://www.vyznamenani.net/?page_id=77
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0601.htmEdit JRT
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-hrdinstvi-t90418#338189Verze : 0
Meaile nebyla nikdy udělena.


Zdroj:
www.hrad.cz
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-hrdinstvi-t90418#375136Verze : 0

malý přehled stužek k Medaili Za hrdinství


URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-hrdinstvi-t90418#484663Verze : 0