Main Menu
User Menu

1. letka [1951-1954]

1st Squadron of 11th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
1. letka
Originální název:
Original Name:
1. letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
1. letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.11.1954 11. letecký stíhací pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-13.12.1951 Mladá, letiště /
13.12.1951-31.10.1954 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1951-21.12.1951 Hobl, Miloslav (poručík letectva)
21.12.1951-22.10.1952 Šíma, Jaromír (poručík letectva)
23.10.1952-03.12.1953 Antalík, Juraj (poručík letectva)
04.12.1953-16.10.1954 Šídlo, Vladimír (nadporučík)
16.10.1954-31.10.1954 Klempíř, Jiří (nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1951-07.05.1953 S-101 / Jak-23
01.10.1951-RR.MM.RRRR C-2
DD.MM.1953-31.10.1954 S-102 / MiG-15
DD.MM.RRRR-31.10.1954 S-103 / MiG-15bis
DD.MM.1954-31.10.1954 CS-102 / MiG-15UTI
DD.MM.1954-31.10.1954 C-11
Poznámka:
Note:
01.04.1952-01.11.1954
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1951-1954-t90390#338096Verze : 3
Přidělení letounů a pilotů do letek :


Velitel pluku kpt. let. Ludovít Solár Tajným rozkazem č. 1, ročník 1951 z 28. září v Mladé mj. nařídil:


Čl. 6 - Postavení rojů v letkách
1. letka - velitel por. let. Hobl Miloslav
1. roj
por. let. Hobl Miloslav
ppor. let. Nalezínek Ladislav
ppor. let. Svačina Vladimír
ppor. let. Kopáč Miroslav
2. roj
por. let. Kožoušek Leo
ppor. let. Klempíř Jiří
ppor. let. Růžička Jiří
ppor. let. Smolík Vladimír


Čl. 7 - Přidělení mechaniků II. tř. a pomocných mechaniků k letkám a přidělení letounů do jejich péče:


A) Letouny S-101
1. KR-10 rt. z pov. Daniel Josef; Voj. z. sl. Milík Zdeněk
2. KR-11 rt. z pov. Poláček Jiří;(strš. z pov. Janík Michal); Svob. z. sl. Čuchal František
3. KR-12 čet. z pov. Hanko Anton; Voj. z. sl. Pacner Josef
4. KR-13 strš. z pov. Kopka Alois; Voj. z. sl. Pecha František
5. KR-14 rt. z pov. Hůgr Václav; Svob. z. sl. Janata Miroslav


B) Letouny C-2 *)
C-2B1.601;
C-2B1.753;
K-68 KR-68 ( K-68 v. č. 30071 : kurýrní letoun velitelství pluku)
*) Dle TR č. 05, z 20. října 1951 při změnách zařazování do péče mechanikům a letkám byly letouny přiděleny rt. Kováčovi.


-------
Na letišti Žatec pokračovalo v prosinci 1951 doplňování personálu od pluků 3.ld k 11.lp. Mezi piloty byl por. Leško Jozef (od 5.lp).


Rozkazem velitele letectva MNO ve věcech kádrových č. 239/51 a TR velitele 11.lp č.18 z 21.12.1951 došlo i ke změnách ve funkcích velitelů letek:
por.let. Hobl Miloslav - ustanoven ITP (pův. velitel 1. letky)
por.let. Šíma - velitel 1.letky (pův. velitel 2. letky)
Spolu s velitelem byl k 1. letce ze "staré" 2. letky převelen personál a letecká technika (S-101).


23.10.1952 byl ustanoven velitelem 1. letky por.let. Antalík Juraj


Zdroj: Vojenský ústřední archiv Praha
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1951-1954-t90390#340355Verze : 0
Přidělení pilotů, techniků a letounů do letek
- Tajný rozkaz velitele pluku (TR) č. 46/53 z 16.09.1953 a TR č. 55/53 z 15.10.1953


1. letka:
Funkce Tr. zn. Jméno
Velitel letky / 1. roj HF-10 npor. Antalík Juraj
Technik - por. Stopka
ZVL HF-11 por. Kopáč M.
Technik - strš. Chlebo
St. pilot HF-12 por. Sedláček
Technik - ppor.Křížek
Pilot HF-13 por. Brabec Ol.
Technik - strš. Mlejnek


Velitel 2. roje HF-14 por. Rybníček
Technik - por. Horák
Pilot HF-15 por. Satinský
Technik - svob. Podles
St. pilot HF-16 por. Chadima
Technik - por. Kula Ed.
Pilot HF-17 por. Tobola F.
Technik - por. Martiško


Velitel 3. roje HF-18 por. Smolík Vladimír
Technik por. Axamit
Pilot HF-19 por. Dvořák J.
Technik - svob. Jošek
St. pilot - por. Kliment
Technik - -
Pilot - -
Technik -

- HF-28 dle potřeby
Mech. zs C-2 des. Chrobok
- HF-29 dle potřeby
Mech. zs C-2 voj. Moravec


Technické sestavy specialistů:


Inženýr letky: por. Coufal Hebert
Starší technik pro elspec. vybavení: ppor. Šourek
Starší technik leteckou výzbroj: ppor. Pakosta
Starší technik pro radio -


***
Přidělení letounů a pilotů do letek – TR č. 063/53 z 3.12.1953


1. letka:


Velitel letky / 1. roj HF-10 npor. Šidlo Vladimír
ZVL *) por. Kopáč M.
St. pilot HF-12 por. Smolík V,
Pilot HF-13 por. Sedláček


Velitel 2. roje HF-14 npor. Růžička Jiří
Pilot HF-15 por Aron Pavel
St. pilot HF-16 por. Křemen
Pilot HF-17 por. Bánovský


Velitel 3. roje HF-18 por. Klempíř Jiří
Pilot HF-19 por. Horák R.
St. pilot - -
C-2 HF-29 dle potřeby


*) letoun HF-11 zničen při havárii (katapuláž npor. Antalík Juraj)


Zdroj: VÚA Praha
Kronika 11. slp
Vlastní archiv
1. letka [1951-1954] - S-102 / MiG-15 1. letka (Foto Jaromír Palečný)

S-102 / MiG-15 1. letka (Foto Jaromír Palečný)
URL : https://www.valka.cz/1-letka-1951-1954-t90390#340385Verze : 1